Kandidaadid

Eurobio Lab on uus üleeuroopaline ettevõte, mis tegeleb naturaalsete ja orgaaniliste kosmeetikatoodete valmistamisega. Tootmisprotsess on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelise ISO 9001 ja ISO 22716 (GMP) kvaliteedinõuetele. Saaremaal Tõlluste mõisa orgaanilises farmis kasvatatakse 50 taimeliiki ja toodetakse nendest orgaanilisi ekstrakte. Suur osa toodetest on sertifitseeritud rahvusvahelise instituudi COSMOS poolt ja vastab tema standarditele. Ettevõte soovib viia naturaalse ja puhta kosmeetika võimalikult suure tarbijaskonnani.

logo.jpg

Stella Soomlais stuudio ehk Artisana OÜ eesmärk on muuta naha kasutust ja tarbimist aksessuaaride valdkonnas jätkusuutlikumaks ning vastutustundlikumaks läbi ringdisaini rakendamise ning ettevõtte omaniku Stella Runneli loodud ringse Round 2 süsteemi. Kottide disainid on loodud nii, et toodet oleks võimalik hooldada, parandada ja ümber disainida ning neist jääb võimalikult vähe lõikusjääke. Tänaseks on jäägiprotsent 2-4%, kuid püüeldakse järk-järgult täielikult jäätmevaba tootmise suunal. Ettevõtte siseselt on kokku lepitud ringmajandusele baseeruvad põhimõtted. 

stella_soomlais_logo_2015.jpg

Weerec OÜ puhul on tegemist kontserni ettevõttega, mida võib nimetada Eesti üheks suurimaks ringmajandusega tegelevaks kontserniks. Ettevõte tegeleb vanade elektri- ja elektroonikajäätmete ning plastpakendite ümbertöötlemisega. Kui elektroonikajäätmete ümbertöötlemise puhul on osaliselt tegemist eeltöötlemisega, siis plastpakendid võetakse kõik ringlusse uue materjali näol. Eestis ollakse ainuke ettevõte, kes tegeleb korraga kahe erineva seda tüüpi materjali ümbertöötlemisega. Ettevõte on rakendanud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001.

weerec_nsg_eng_logo_rgb.jpg

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Võttes arvesse nii reisijate arvu kui kaubavooge on Tallinna Sadam ühtlasi ka üks suurimaid sadamate komplekse Läänemere ääres. Ettevõte kaardistas oma kõikide emissiooniallikate ja sadamategevusega kaasneva süsiniku jalajälje, hindas keskkonnamõju (merekeskkond, välisõhk,  energiakasutus jms) lähtudes Tallinna Sadama kestliku arengu strateegiast ja  eesmärkidest (kliimaneutraalsuse saavutamine, ringmajandus, energiatõhusus jms) ning töötas välja mõõdikud, meetmed ning eesmärk-tasemed strateegia keskkondlike eesmärkide saavutamiseks. Tallinna Sadam on aktiivselt kaasatud mitmesugustesse keskkonnaorganisatsioonidesse. Ettevõte on rakendanud ka keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001.

ts-logo-mobile-et.png

AS Silikaat kaubamärk on tuntud alates 1910. aastast. Ettevõtte visiooniks on jätkuvalt väärtustada elu kvaliteeti. Oma igapäevatöös lähtutakse keskkonnasäästlikest ja vastutustundlikest põhimõtetest. Koostöös liigieksperdite ja Keskkonnaameti spetsialistidega kaitstakse keskkonda parimal võimalikul viisil ja seistakse ohustatud liikide heaolu eest. Samuti tegeletakse aktiivselt inimkonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega. Ettevõttes on juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001.

silikaat_logo.jpg

Rakvere on Eesti tuntuim ning armastatuim liha ja lihatoodete kaubamärk. 2018. aastal hakati tooteid pakkima keskkonnasõbralikumatesse pakenditesse, mis võtab logistikaahelas vähem ruumi ja vähendab omakorda oluliselt süsihappegaasi emissiooni. 2020. aastal andis ettevõte teada, et vähendab aastaks 2025 oma toodete pakendamisel plasti kasutust vähemalt 200 tonni võrra ning läheb täielikult üle taaskasutatavatele pakenditele. Oma tegevustes lähtutakse ringmajanduse põhimõttest. Kasutatakse efektiivsemalt ära ettevõttes tekkiva jääksoojuse ja tootmisjäägid ning ettevõte on juurutatud ka keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001:2015.

hkscan_logo.png

Comodule on maailma üks juhtivamaid mikromobiilsuse arendajaid, tootes nii asjade interneti (IoT) mooduleid/lahendusi, mis võimaldavad hallata jagamismajanduse süsteeme, kui ka maailma kõige keskkonnahoidlikumaid elektritõukerattaid Tuul ja Äike brändide alt. Comodule’i tootearendus on väga selgelt suunatud pilguga tuleviku ja rohepöörde suunas. Comodule edukuse aluseks on olnud olnud aga selle asutajate ühine visioon ka tegelikult keskkonnahoidlikke muutusi mikromobiilsuse vallas ellu kutsuda ja vältida selles valdkonnas tihti levivat rohepesu. Comodule asutamise eesmärgiks oli väga selge mobiilsus- ja ka keskkonnaprobleemile lahenduse pakkumine. Ettevõte on juurutanud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001.

cm_logo_horizontal_black.png

Solarstone sai alguse 2015. aastal, kui seisti silmitsi uudse väljakutsega elamusehituses – kuidas kasutada nutikaid taastuvenergia lahendusi kaasaegse ja kestva katuse rajamisel. Kolme asutaja näol said kokku kogemused inseneeriast, katuseehituse ekspertiisist ning materjaliteadustest. Uuendusliku tootena tõi Solarstone OÜ 2020. aasta algul turule patenteeritud Click-on raamitise, mis muudab standardsed päikesepaneelid koheselt kaks-ühes katusekattematerjaliks, jäädes katusel esteetiline ja vastupidav. Solarstone on Põhjamaade esikolmes ehitisintegreeritud päikesepaneelide (BIPV) pakkuja (kivikatused, valtskatused ja täiskatused), eesmärgiga kasvada kolme aasta perspektiivis Euroopa esikolme. Juba täna aitavad nende lahendused vältida enam kui 3700t CO2 emissioone igal aastal. 

logo-dark3x.png

Kleenoil Eesti OÜ põhitegevus on suunatud erinevate innovatiivsete ja kvaliteetsete toodete turustamine. Tegu on mitmete tootjate ametliku edasimüüjaga Baltikumis. Valik on lai, kuid seal on vaid kvaliteetsed ning rohelist elu- ja mõtteviisi toetavad tooted ning teenused. Ettevõte soovib muuta läbi oma tegevuse, jäätmete sorteerimise inimestele mugavamaks ja meeldivamaks. Mugavate ja kiirete toidujäätmete sorteerimise ning -kompostimisvõimaluste loomise kaudu kasvab igaühe keskkonnateadlikus ja panus puhtamasse loodusesse.

logo.png

ELMO Rent AS näol on tegu maailmas ühe esimese ettevõttega, kes alustas elektriautode jagamisteenust. Oma tegevusega on ettevõte 2020. aastal hoidnud kokku linnaruumis 300 tonni CO2 heitmete tekkimist, mis on samas suurusjärgus 50 majapidamise aastasest elektritootmisest tulenev CO2 kogusega. ELMO Rent AS visioon on heitmevaba, inimkeskne ning ressursside jagamisele orienteeritud roheline elukeskkond ning ettevõtte missioon on pakkuda inimesele kõige keskkonnasõbralikumat sõiduki kasutamise võimalust, olla jagamisteenuste arendamise pioneer Euroopas, pakkudes, juurutades ja skaleerides lahendusi, mis võimaldavad kasutada ressurssi vähemalt kümme korda efektiivsemalt. 

elmo-rent-logo.png

A. Le Coq on Eesti vanim ja suurim joogitootja. Ettevõte seisab hea Eesti joogikultuuri säilimise ja arendamise eest, hoides au sees nii vanu joogitootmise traditsioone kui ka uuendades pidevalt oma tooteportfelli. A. Le Coq on astunud uude ajajärku, mis toob senisest olulisemalt fookusesse keskkonnaga seotud teemad ja ettevõtte jalajälje tervikuna. Ettevõte annab lubaduse järeltulevatele põlvedele jätta maha parem paik. Tänaseks on tehtud mitmeid konkreetseid keskkonda hoidvaid samme ning esimeses etapis võeti ette viis suuremat fookust. Näiteks võttis A. Le Coq esimesena Eestis 2021. aasta alguses kasutusele 100% taaskasutatud plastist valmistatud veepudelid Aura brändile. Taolistest sammudest ja tegevustest rääkimine on ülioluline, et aidata viia ühiskonnas läbi jõuline muutus keskkonna parandamise suunas. A. Le Coq on võtnud endale vastutuse midagi ära teha, lootes inspireerida ka teisi ja näidata, et maailma rohelisemaks muutmine on võimalik ja pole liialt keeruline. 

screenshot-2021-07-22-at-13.37.45.png

Nõo Lihatööstus on Eesti suurim ja uuendusmeelseim kohalikul kapitalil põhinev lihatööstus. Sortimenti kuuluvad maitsvad, kvaliteetsed ning suure lihasisaldusega ehtsad lihatooted. Nõo Lihatööstus asutati 1992. aastal Nõo kolhoosi vorstitsehhi ruumides. Ettevõtte eesmärgiks on teha keskkonnahoius edusamme läbi igapäevaprotsesside pideva, samm-sammulise parendamise, näiteks ettevõtte ruumide kütte üleviimine tootmisest tekkivale jääksoojusele või müügiesindajate autopargi väljavahetamine gaasiautode vastu, mis vähendas aastas õhku paisatava CO2 hulk 50% ehk ca 21 tonni. Ettevõttes juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab kõikide suurinvesteeringute tegemisel lisaks majanduslikule efektiivsusele ka keskkonnakahjude vähendamisele keskendumist ning suunab kõiki ettevõtte töötajaid märkama just nende tööga kaasnevaid keskkonnamõjusid. 

noo-lt_logo.png

MixPack OÜ on ökoloogiliselt puhaste ja komposteeritavate lauanõude tootja Vegware ametlikuks edasimüüjaks Balti riikides ja Venemaal. Lisaks otsesele ettevõtlustegevusele tegeletakse ka sotsiaalse ettevõtlusega, mille raames toetatakse erinevaid projekte, mis õpetavad loodust reostamise asemel armastama. Pakutavad tooted on tehtud taimedest ja 100% komposteeritavad. Ökoloogiline eluviis pole veel enne nii kerge ja mugav olnud. 

logo.png

Swedbank on pank paljude inimeste ja ettevõtete jaoks, keda on oma finantspartneriks valinud üle 850 000 era- ning 130 000 ärikliendi. Pangana on neil vastutusrikas roll majanduse arengus. Swedbank on seadnud eesmärgiks suunata oma kapitalivoogusid nii, et need aitavad kaasa üleminekule jätkusuutlikumale majandusele, aitavad klientidel kohaneda kliimamuutustega ning teha selleks vajalikke muudatusi, julgustades ettevõtteid jätkusuutlikkuse integreerimisel oma ärimudelisse ja eraisikuid tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid. Seda silmas pidades tuldi 2020. aastal turule viie uue tootega, mis soodustavad meie klientide keskkonnasõbralikumate valikute tegemist: tavapärasest soodsamate tingimustega keskkonnasõbraliku auto liising, päikesepaneelide ja kodu energiatõhususe laen, energiatõhus renoveerimislaen korteriühistutele ning vastutustundlikult ja keskkonnasõbralikult investeerivad pensionifondid. Järkjärgult plaanitakse jätkusuutlikuks muuta kõik pangatooted.

swedbank-logo.svg

Saku Õlletehase AS on Sakus asuv Eesti õlle- ja joogitootja, mis on vanim järjepidevalt tegutsenud õlletehas. Saku Õlletehase AS kuulub Carlsbergi Gruppi, mille liikmena järgib kontserni jätkusuutlikkuse strateegiat Together Towards Zero ehk Koos Nulli suunas. Strateegia seab konkreetsed eesmärgid aastaks 2030 ning alameesmärgid, mis on hetkesihiga aastaks 2022. Saku Õlletehast tunnustati 2021. aasta mais esmakordselt Eestis Vastutustundliku Ettevõtte kuldmärgisega ning ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001. 

saku_logo_esinduslik.jpg