2007

Aasta Keskkonnategija Auhind 2007: 3 võitjat, 3 tunnustuse saajat

keskkonnajuhtimise valdkonnas: AS Triip. Ettevõtte keskkonnapoliitika vastab standardi ISO 14001:2005 nõuetele. Ettevõte on end tõestanud keskkonnasõbraliku trükitoote valmistajana ning on selles edukas.

keskkonnasõbraliku toote või teenuse valdkonnas: Väätsa Prügila AS.
Väätsa Prügila teeb täna rohkem kui teised sarnased ettevõtted Eestis. Väätsa Prügila AS on ainus lahuskogumisega ja taaskasutusega prügila Eestis.

keskkonnasõbraliku protsessi valdkonnas: Silbet AS.
Ettevõttes toodetakse poorbetoonist seinaplokke, mis on hinna- ja keskkonnasõbralikud. Poorbetooni tootmistehnoloogia tootmises kasutatavad kallis tsement ja lubjakivi on asendatud odava põlevkivituhaga. Silbeti tehnoloogia annab võimaluse kokku hoida naturaalset loodusressurssi.

Tunnustada:
AS Tallinna Vesi – ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ning EMAS sertifikaadid. Ettevõte näitab pidevat arengut ning täidab nii ISO 14001 kui EMAS-i nõudeid.

Eesti Energia AS – ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ning EMAS sertifikaadid. Muljet avaldab kõik see, mida ettevõte teeb kontserni tasemel keskkonnasõbralikkuse taseme tõstmiseks.

Eesti Energia AS-i tütarettevõte AS Balti Elektrijaamad – ettevõttes on töötatud välja uudne keevkihtpõletus tehnoloogia, millega toodetud uus toode on oluliselt puhtam vana tehnoloogiaga toodetud analoogilisest tootest.