2013

Konkursil AASTA KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE osales 21 ettevõtet ja esitati 29 ankeeti, kokku kolmes valdkonnas. Keskkonnajuhtimise valdkonnas pälvis võidu Werrowool OÜ, kellel on lõppjärgus EMAS määrusele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine.

Vaata videot!

Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2013

Samas valdkonnas tunnustati väga tubli töö eest DPD Eesti AS-i ja DHL Estonia AS-i. Eriauhinna sai Pärnu Ülejõe Lasteaed.

Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas anti seekord välja kaks võitu — Werrowool OÜ, kes toodab Eesti paberijäätmetest keskkonna- ja tervisesõbralikku ning innovaatilist soojustusmaterjali ja AusDesign OÜ, toodab partnerite abiga tekstiilitehase jääkidest kohapeal „upcycling“ tootmisliini kasutades uusi väiksema keskkonnamõjuga rõivaid  Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas tunnustati lisaks leidlike lahenduste eest Bikeep OÜ-d ja Tallinna Paberikoda OÜ-d.

Keskkonnasõbraliku protsessi valdkonnas tunnustati võitjaks Saidafarm OÜ, kes alustas piimatankide jahutusvee taaskasutamisega. Uuenduslik süsteem töötab selliselt, et ringlusesse suunatud vesi sorteeritakse vastavalt vee temperatuurile kolme erinevasse mahutisse ning eri temperatuuriga vett taaskasutatakse erinevates farmi tegevustes. Lisaks võitjale tunnustati ka Green Marine AS-i, tkes öötas koostöös eri maade inseneridega välja uudse ja innovaatilise tootmisprotsessi õliseguste jäätmete käitlemiseks ja Sisustusekspert AS-i, kes kasutab hoone kütmiseks ja sooja vee tootmiseks ainult poe külmasüsteemist vabanevat soojust.