2014

Konkursile "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2014" esitati 24 osalusankeeti 22 ettevõttelt.

Kandideerida sai 3 alamkategoorias: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ning keskkonnasõbralik tootmisprotsess.
 

 

Keskkonnajuhtimine

Võitja - Logistika Pluss OÜ

Ettevõte ehitas uue energiasäästliku Nurmevälja logistikakeskuse, mis on varasemast energiasäästlikum, efektiivsem ja vastab standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemile ISO 14001:2004. Olulistele keskkonnaaspektidele (näiteks jäätmekäitlus ja elektrienergia tarbimine) pöörati tähelepanu juba hoone planeerimisel ja ehitamisel - energiatõhususe tagab küttesüsteem, mis võimaldab valida hetke soodsaima kütuse, 95% valgustusest hoones töötab liikumisanduritega, riiulivahed on jagatud kolmeks tsooniks, energiat toodetakse ise päikesepaneelidega taastuvenergia allikast jne. 
Päikesepaneeli süsteemist saadav energia on ligikaudu 10% Logistika Plussi vajadusest (aasta lõikes). Maksimaalse tootlikkuse juures katab päikesepaneelid ettevõtte vajaduse ligikaudu 99% ajavahemikul 11.00-14.00. Ettevõtte on loonud 2014. aastal üle 100 uue töökoha ja jagab oma energiasäästlikke tehnoloogilisi lahendusi huvigruppidele ja ühiskonnale.

 

Kandideeris ka:
TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus MEKTORY
Viib kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad eesmärgiga leida uusi innovaatilisi ja keskkonnasäästlikke lahendusi  ning seeläbi viia teoreetiline teadmine praktilisele tasandile. Kesksel koha on ka erinevad Euroopa Liidu projektid, kus üheskoos otsitakse tulevikulahendusi nii looduskaitse kui ka kosmose valdkondades. 

 

 

Keskkonnasõbralik toode/teenus

Võitja - OÜ Cityntel

Cityntel on toonud turule uue põlvkonna targa tänavavalgustuse. Raadiosidel toimiv tänavavalgustus kombineerituna tänapäevaste LED-valgustitega annab kokkuhoidu kuni 80 protsenti elektrienergiast ning kuni 50 protsenti hoolduskuludest võrreldes seniste tänavavalgustuslahendustega. See saavutatakse valgustite hämardamisega vähese liiklusega öisel perioodil. Tänu oluliselt väiksemale energiatarbimisele väheneb vastavalt ka kasvuhoonegaaside emissioon ning vähendatud hooldusvajadusele ka hooldustöödega seotud transpordiliiklus. Lisaks vähendab valgustite hämardamine ka oluliselt valgusreostust. Kui teised turul olevad lahendused põhinevad kaugjuhtimisel, mille puhul saadetakse valgustile erinevaid käske, siis OÜ Citynteli lahenduses on kõik seaded salvestatud juba valgustikontrollerisse, tänu millele on ka tulemused ootuspärased.

Tunnustuse pälvisid:

OÜ Hepsor

Sõpruse 157 arendusprojekt (Tallinnas) on teerajaja keskkonnasõbralikele büroohoonetele. Ehitatud maja on algusest peale kavandatud olema esimene keskkonnasäästlikkust ja energiaefektiivsust rõhutav büroomaja Eestis. Büroomaja on projekteeritud keskkonnasäästliku ja energiaefektiivsena. Esimest korda Eestis kasutatakse büroo- ja või avaliku hoone kütmiseks ainult maakütet energiavaiade näol. Lisaks kogutakse kokku ja kasutatakse ära vihmavesi, katusele on paigaldatud päikesepaneelid, üldpindadel on ainult LED valgustid, hoone on kaetud lehise laudisega ning kasutatud on päikesekaitse sirme ja ribisid vähendamaks hoone jahutuskulusid suvisel ajal.

 

OÜ Rohekuller 

Rohekuller on keskkonnasäästlikku kullerteenust pakkuv väikeettevõte, kes pakub gaasi- ja elektriautodega postiveo teenust suurematele partneritele Omniva ja Express Post. Väga uuenduslik lähenemine on ka arendamisjärgus olev GPS-kanderaamat, mis tagab lühima distantsi sihtkohta. Seoses kasvava vajadusega logistikateenuste järgi on Rohekulleri eesmärk arendada rohelist transportteenust. Nende visiooniks on tööle panna oma pakiautomaatide võrgustik, kus kauba liigutamiseks kasutatakse ainult gaasi- ja elektriautosid. 

 

Tartu Keskkonnahariduse Keskus 

„Sünnipäev Tartu loodusmajas“ on uus keskkonnasõbralik teenus, kus piduliku sündmuse käigus pööratakse olulist tähelepanu peo keskkonnamõju vähendamisele, sünnipäevaliste keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamisele. Seda kõike tehakse mänguliselt looduse tundmaõppimise käigus ja osaliste käitumist suunates. Sünnipäev algab tutvustava retkega majas või pargis. Seejärel toimuvad tegevused, kus õpitakse tundma taimi ja loomi, tehakse katseid, meisterdatakse või istutatakse taimi. Keskkonnasõbralikule käitumisele aitab väga palju kaasa ka loodusmaja kui keskkond, sisekujundus ja infoesitlus (näitus Läbipaistev loodusmaja).

 

 

Kandideerisid ka: 
Pikoprint OÜ 
Roheliselt toimiv raamatukirjastus, mis sündis 2014. aastal missioonitundest rikastada laste- ja noorteraamatute valikut, inspireerida lapsi lugema ja varakult iseseisvat lugemisharjumust kujundama. Ettevõte kasutab ainult keskkonna suhtes vastutustundlikku FSC sertifikaadiga paberit.

NAPS SOLAR Estonia OÜ 
Ettevõte toodab päikesepaneele, sh valmistab pea kõiki paneelitüüpe, mis põhinevad kristallilisel ränil. Igapäevases töös juhindutakse keskkonnasäästlikkusest ja parimast võimalikust tehnoloogiast. Erilist tähelepanu pööratakse tootmisprotsessis tekkivate jäätmete vähendamisele ja oma toodete pakendamisele.

Sarmant OÜ (Hilda Villa)
Ajaloopärandit hoidev ning keskkonnateadlikult majandav majutusasutus, mis on tunnustatud ka Rohelise Võtme asutusena.  Kasutatakse loodussõbralike puhastus- ja hooldusvahendeid, efektiivseid elektrisüsteeme ja valgusteid. Esmatähtis on majapidamises kasutatavate kemikaalide, materjalide ja elektriseadmete kõrgetasemelistele keskkonnanõuetele vastavus.

Saviukumaja OÜ 
Ettevõte arendab, toodab ja müüb savi- ja lubikrohve ning toorsavitelliseid Eesti ja välisturgudele. Propageerivad looduslike ehitusmaterjalide kasutamist traditsioonilistes ja modernsetes lahendustes  ning kaitsevad Lõuna-Eesti savihoonete pärandit.

Eesti Energia AS
OSAMAT pilootprojekti eesmärk on uurida ja välitingimustes katsetada Narva elektrijaamade põlevkivituha taaskasutust. Põlevkivituhka saab taaskasutada tee-ehituses ja suurte mahtude ning pindade mass-stabiliseerimisel tsemendi asendajana, mis omakorda annab märkimisväärse keskkonnahoiu ja majandusliku kasu. 

Eesti Pandipakend OÜ 
2014. aastal valmisid õppekomplektid, mis jagati 130 soovi avaldanud haridusasutusele. Õppekomplektid toetavad riiklikku õppekava, mille abil saavad õpetajad lastele koolis ise tutvustada pandipakendite taaskasutamise ja keskkonnahoiuga seonduvaid teemasid. 

OÜ Täpid 
Töötasid välja keskkonnasõbralik kandekoti – kohvipakikoti, mis on väga hea näide praktilisuse, ilu ja taaskasutuse sümbioosist. Kohvipakikoti kasutamine on hea viis propageerida taaskasutust uuel moel ning tõsta seeläbi inimeste teadlikkust prügi sorteerimisest ning taaskasutamise võimalustest.

OÜ AGAL Kinnisvarad
Rajasid Pärnumaale päikeseelektrijaama, mille aastane maksimaalne tootmisvõimsus on alla 200 000 kw/h. Rajatud ja kasutusele võetud 176,25 kW (705 päikesepaneeli) võimsusega päikeseelektri süsteem on senini Eesti suurim.

OÜ Varmapartner
WC-des asuvates pissuaarides ei ole vaja enam kasutada vett. EcoBugi kapsel sisaldab looduslikku bakterit, mis ei lase tekkida uriinikivil ja ebameeldival lõhnal. Uue tootega ei teki uriinikivi ega ka torude ummistusi.

Puhas Eesti Loodus OÜ (Kaubamärk Sõsar)
Sõsar toodab kodumaist looduskosmeetikat, mis on pärimusmeditsiinist inspireeritud ning valmistatud parimast Eesti toorainest. Ettevõte tõi turule turbamaski, mis sisaldab puhtast allikaveest valmistatud raudrohu destillaati. Kogu maski tootmisprotsess ei tekita keskkonnale kahjulikku prügi ega jääkaineid. Ka toote pakend on täielikult taaskasutatav. 

OÜ Sümbio 
OÜ Sümbio (Marjasoo Talu) kasvatab ahtalehiseid mustikaid ja jõhvikaid ammendatud freesturbaväljadel. Tehnoloogia võimaldab marju kasvatada täielikult mahemeetodil ja tagab hea saagikindluse. Lisaks on see hea viis maha jäetud freesturbaväljade rekultiveerimiseks  peatades pinnase ärauhtumist, turba lagunemist ning soodustades liigirikkust ja väärtuslikku elukeskkonda.

OÜ Sense
Ettevõte tegeleb passiivmajade projekteerimise ja ehitamisega. Sense juhtis Eesti esimese passiivmaja ehitust Põlvas. 2014. aasta suvel valmis Ülenurme valda Eesti teine sertifitseeritud passiivmaja, mis on esimene täielikult eestlaste projekteeritud ja toodetud sertifitseeritud passiivmaja Eestis.

 

Keskkonnasõbralik protsess

Võitja - Estonian Cell AS

Ettevõte toodab reoveest biogaasi kasutades anaeroobset reovee puhastustehnoloogiat, mis  on eesrindlik tehnoloogia ja uuenduslik lahendus puitmassitehaste kõrval. Tegemist on Euroopa suurima anaeroobse puhastusprotsessiga ühildatud biogaasi tootmise reaktoriga ühes mahutis. Kõrge metaanisisaldusega biogaas kasutatakse täielikult ära puitmassi tootmises ning millega järgmisest aastast asendatakse oluline osa praegu sisse ostetavast maagaasist. Reoveepuhastus viiakse läbi hapnikuvabas ehk anaeroobses keskkonnas, mis ei vaja suures koguses elektrienergiat ega teki ka jääkmuda, erinevalt aeroobsest. Reaktoris kasutatakse spetsiaalset anaeroobset biograanulit, milles sisalduvad erinevat tüüpi bakterid lagundavad orgaanilist ainet etapiliselt lõpp-produktideks- CH4 ja CO2. Protsesside tulemusel tekib väärtuslik biogaas, mille keskmine metaanisisaldus on 75 %. Eestis on varasemalt kasutatud vaid väikesemahulisi lihtsamaid lahendusi. Ettevõtte on Eestis suurim biogaasi tootja.

 

Tunnustus - Loodusvägi OÜ

Mahe põllumajandusega tegelev väikeettevõte, kes töötas väljas ekspordistrateegia – “Made in Estonia - land of organic beauty”, millega väärindatakse Eesti toodet välisturgudel, arendatakse maapiirkondi ja ettevõtlust. Protsessil on kaks olulist tahku majanduslikus ja sotsiaalses sfääris: väärtustatakse Eesti puhast loodust, tuues uhkusega välja Eesti keskkonnahoidliku ja vastutustundliku ettevõtlussektori potentsiaali, innustades olemasolevaid ja uusi (väike)tootjaid keskkonnahoidlikku äri edendama Eestis ja välismaal. Valdkonna arendamise sotsiaalne tahk on aga maapiirkondade areng uute töökohtade ja väikeettevõtete loomise näol ning turu tervise- ja keskkonnateadlikkuse tõus.

Eriauhind - OÜ Sümbio

OÜ Sümbio (Marjasoo Talu) kasvatab ahtalehiseid mustikaid ja jõhvikaid ammendatud freesturbaväljadel. Tehnoloogia võimaldab marju kasvatada täielikult mahemeetodil ja tagab hea saagikindluse. Lisaks on see hea viis maha jäetud freesturbaväljade rekultiveerimiseks  peatades erosiooni ja turba lagunemist ning soodustab liigirikkust ja väärtuslikku elukeskkonda.

 

Kandideerisid ka:

Süvahavva Loodustalu OÜ 
Pereettevõte, kus väärindatakse maitse- ja ravimtaimi keskkonnasõbralikul ja jätkusuutlikul viisil. Ettevõte toob esile uuendusliku taimekuivatusprintsiibi: kohalikul, oma talu metsast varutud, metsakuival küttel töötav töökindel ja leebe soojusega töötav mahekuivati.

Logistika Pluss OÜ 
Ettevõte ehitas uue energiasäästliku Nurmevälja logistikakeskuse, mis on varasemast energiasäästlikum, efektiivsem ja vastab standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemile.  Olulistele keskkonnaaspektidele (nt jäätmekäitlus ja elektrienergia tarbimine) pöörati tähelepanu juba hoone planeerimisel ja ehitamisel.

Viru Keemia Grupp AS
Ettevõte panustab komplitseeritud tootmisahelas loodusressursside väärtustamisse puhtama õhu nimel. Kasutusele on võetud väävlipüüdesüsteem ja ehitatud lubjatehas, mis toodab NID süsteemi funktsioneerimiseks vajalikku sorbenti põlevkivi kaevandamisel tekkivast materjalist.