Kontakt

Konkursi korraldaja:

Keskkonnaministeerium
Keskkonnakorralduse osakond

Kadri Koemets
E-post: kadri.koemets@envir.ee
Telefon: 6262 911

Korraldaja kodulehekülg:

Keskkonnaministeerium

www.envir.ee