2018

Rahva lemmik - Woodbright OÜ

Konkurs ÜLDVÕITJA: FreshGO OÜ

Keskkonnajuhtimise kategooria

VÕITJA  - Rimi Eesti Food AS

Rimi Eesti Food AS on ettevõte, kes oma igapäevases tegevuses väärtustab keskkonda ning vaatab tervikuna sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaaspekte. Rimi eesmärk on olla vastutustundlik ning selle kinnituseks koostatakse ka igal aastal Rimi Eesti jätkusuutlikkuse raport ning neli korda aastas seiratakse keskkonnaeesmärkide saavutamist. Igal aastal viiakse läbi keskkonnanädalaid, koostöös klientidega töötatakse välja korduvkasutatavad kotid jne. Regulaarselt seiratakse CO2 emissiooni, mis on põhjustatud transpordist, külmaagentide kasutamisest ja elektrienergiast. Seiratakse ka tekkiva prügi hulka. Jälgitakse sertifitseeritud palmiõli kasutamist Rimi omamärgitoodetes ning mahetoodete hulka sortimendis. Alates 2017. aastast kasutatakse ka osaliselt taastuvenergiat.

Konkursil osales:

Adven Eesti AS

Adven Eesti on soojusenergia tootja, kes on teadlik võimekusest ja vastutusest mõjutada oma tegevusest tulenevat ökoloogilist jalajälge. Vastutustundliku ettevõttena on nad võtnud selle vähendamise oma eesmärgiks. Mitmed maagaasil töötavad katlamajad on üle viidud taastuvale biokütusele ning järjepidevalt tehakse ettevalmistusi, et taastuva energia osakaalu veelgi suurendada. Tänaseks on biokütusele üle mindud mitmes piirkonnas: Kundas, Väike-Maarjas, Adaveres, Viiratsis, Lool, Laagris ja Narva-Jõesuus. Uute biokatlamajade rajamisega on vähendatud oma tegevusest tulenevat  CO2 heitmete kogust 18 400 tonni võrra aastas. Torustike renoveerimisel vähenevad soojakaod, millega CO2 emissioon väheneb iga võrgu kohta veel mõnekümne tonni võrra aastas.

Keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategooria

VÕITJA -  PAKRI Teadus- ja Tööstuspark

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark keskendub keskkonnasäästule ja vastutustundlikkusele. PAKRI eesmärk on toetada Eesti rohetehnoloogia arengut, pakkuda tootmisettevõtetele nutikat ja energiatõhusat füüsilist keskkonda (Tark Tööstuslinn) ning toota ja müüa oma tööstuspargi klientidele taastuvenergiat (Tark Energiavõrk). Praegused tootmishooned kasutavad vähemalt 35% taastuvenergiat, üks hoone juba 100% (koostootmisjaam, mis toodab hakkepuidust elektri ja sooja). Samuti väärtustatakse klientide jääksoojust ja jäätmeid, kasutatakse LED-valgustid (sääst 30-40%), seiratakse ja juhitakse klientide energiatarvet (sääst +35%). Hetkel kuulub PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi alla 20 tootmisklienti ligikaudu 50 töökohaga.

Osalesid ka:

Kunda Nordic Tsement AS

Esimese ettevõttena Eestis on ASi Kunda Nordic Tsement karjääridele koostatud kaldapääsukese elupaikade majandamise kavad. Nende rakendamisel ennetatakse lindude pesitsemist karjääriosades, mis on aktiivses majanduslikus kasutuses, ja luuakse lindudele asenduseks pesitsustingimusi kesksest töötsoonist eemale jäävates karjääriosades. Võrreldes eelnevalt kasutatud tootmisprotsessiga, jäetakse põlevkivi maapealsel kaevandamisel ning paesõelmete puistangutest eraldamisel nõlvadele 45–60-kraadine kaldenurk. Sellega välditakse kaldapääsukese aktiivsesse töötsooni pesitsema asumist: linnud eelistavad pesitsemiseks 90-kraadise nurgaga püstseid nõlvu. Samas luuakse lindudele sobiliku kaldenurgaga pesitsusnõlvad aktiivsest töötsoonist väljaspool paiknevasse sobilikku materjali. Samuti töötati koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga välja juhend kõigile kaevandus- ja ehitisettevõtetele.

Eesti Energia AS

Eesti Energia suurendas põlevkiviõli tootmise kõrvalsaaduse – põlevkivigaasi – kasutamise võimekust Eesti elektrijaamas. Tänu sellele on võimalik saada põlevkivist kätte rohkem energeetilist väärtust ja vähendada elektritootmise keskkonnamõjusid. Otse põlevkivist elektri tootmisega võrreldes on põlevkivigaasist elektri tootmisel väiksem keskkonnamõju. Gaasist elektrienergia tootmisel eraldub vähem kasvuhoonegaase ning proportsionaalselt põlevkivigaasi kasutamisega väheneb ka tekkiva tuha kogus. Madalate elektrituruhindade ajal on võimalik väheefektiivsed vanemad tolmpõletusplokid seisata ning kasutada kogu õlitootmisel tekkiv põlevkivigaas Eesti ja Auvere elektrijaamade efektiivsetes keevkihtplokkides.

Keskkonnasõbralik toode/teenus

Võitjaid oli seekord 2:

VÕITJA -  Roofit Solar Energy OÜ

Roofit Solar on noor ja ambitsioonikas rohetehnoloogiaettevõte, kes on välja arendanud elektrit tootva päikesekatuse lahenduse, mis näeb välja nagu tavaline katus. Ehitisintegreeritud päikesepaneelid on keskkonnasõbralikud. Need võimaldavad majapidamistel kasutusele võtta päikeseenergia, mis on alternatiiv põlevkivile, ning ühtlasi vähendada hoone ehituskulusid. Kui katusele paigaldada tavalised päikesepaneelid, siis peab kõigepealt ehitama vettpidava katuse, lisama paneelide kinnitused ning seejärel paigaldama paneelid. Kui aga planeerida hoone juba alguses elektrit tootvatest ehitusmaterjalidest, siis tekib materjalide kokkuhoid, ehitusprotsess on lihtsam ja soodsam ning tulemus on arhitektuuriliselt ilusam. Ettevõtte on asutanud Tallinna tehnikaülikooli taustaga Eesti noored, tootmine käib Tallinna lähistel Väänas.

VÕITJA -  FreshGO OÜ

FreshGO on Eesti kapitalil põhinev e-pood, kes toob ühe tellimusega kohale eri partnerite kauba (supermarketist, turult, väiketootjatelt, ökopoodidest, apteegist, loomapoest jne). Lisaks oma põhitegevusele (müük ning transport e-poe vahendusel) on FreshGO välja arendanud mitmeid keskkonnasõbralikke teenuseid. Klientidel on võimalik kullerile kaasa anda kas kilekotitäit (60 l) taarat (nii pandimärgisega kui ka ilma) ning kilekotte. Samuti on võimalus lasta oma tellimus komplekteerida taaskasutatavasse pandisüsteemil toimivasse pakendisse. Peagi lisandub võimalus annetada üleliigseid esemeid Uuskasutuskeskusesse.

Tunnustused:

FIE Tiit Eensalu

Ettevõte toodab põllumajandustootmise kõrvalproduktidest biobriketti. Tooraine (hein, põhk ja pilliroog) saadakse looduslike ja kultuurheinamaade hooldamisel, põhu kogumisel ja talvisel pilliroo lõikamisel mererannast. Tooraine purustatakse ja pressitakse briketiks kokku sidusaineid lisamata. Briketi põletamisel tekkiv tuhk sobib väetiseks. Kiirelt taastootvast toorainest biobriketi tegemine aitab hooldada looduslikke rohumaid ja säästab metsa küttematerjalina kasutamisest.

Pillirookõrs (GReat OÜ)

Pillirookõrs kaubamärgina on vaid mõned kuud turul olnud Saaremaa roheinnovatsiooni ettevõte, kelle esimeseks tooteks oli pilliroost valmistatud keskkonnasõbralik korduvkasutatav joogikõrs. Vaid nelja tegutsemiskuu jooksul on Eesti disainiauhindade konkursil võidetud elumuutva tootedisaini auhind, saadud esikoht Prototroni võistlustel ning jõutud rohkem kui 15 000 kõrrekasutajani kuues riigis. Rannaniite tuleb hooldada ning pilliroost tehtud tooted on hea võimalus seda väärindada. Lisaks on välja töötamisel uudne pillirool põhinev materjalikooslus, mis võimaldab luua alternatiive ühekordsetele plastikutele.

Aus Design OÜ

Aus Design OÜ (kaubamärk Reet Aus) on ettevõte, kelle eesmärk on rõivadisaini ja -tööstuse arendamine väärtustava taaskasutuse (ingl k: upcycling) printsiibil. Väärtustav taaskasutus suunab rõivatööstuse ülejäägid disaini abil tagasi ringlusse: neist valmistatakse uusi tooteid, vähendades seeläbi masstootmise keskkonnamõju ning tekstiiliprügi hulka. UPMADE® sertifikaadiga tooted valmistatakse 90–100% ulatuses masstööstuse tekstiiliülejääkidest. Samuti kasutatakse ära vanad teksariided: need lõhustatakse kiududeks, millest omakorda valmistatakse lõng ning disainitakse ja kootakse uued tooted – kampsunid, kleidid jm. 

Osalesid ka:

OÜ Bepco

Bepco on turule toonud unikaalse korduvkasutatava veopakendilahenduse, mis võimaldab standardiseerida ja muuta efektiivsemaks kogu toiduainete tarneahelat tootjast kuni poeni välja. Korduvkasutatav veopakend on kõige lihtsam viis vähendada ühekorrapakenditest tekkivat pakendijäätmete hulka kohalikul turul ning suurendada tarneahela efektiivsust toidukaupade jõudmisel tootjalt kauplusesse kuni 30%. Kohalike veopakendite standardiseerimine annab ettevõttele aastas 12 000 tonni vähem pakendiprügi. Tänu sellele on teid kulutamas ja õhku saastamas 40 000 veoautot vähem, läbitud saab 13 000 000 veokilomeetreid vähem ning fossiilset kütust kulub 2 000 000 liitrit vähem. Kõik kastid on varustatud innovaatilise RFID-tehnoloogiaga, et tagada taara jälgimine ja elektrooniline paberivaba tarne tulevikus. Kaste on võimalik rentida koos pesuteenusega, mis võimaldab veopakendi kasutuse ka tarnijatele, kellel pole taara puhastamiseks oma pesulat.

Upsteam Eesti OÜ

Ettevõte tuli turule keskkonnasõbraliku liikuva autopesuteenusega, mis säästab iga autopesu kohta üle 100 liitri puhast vett. Tuues autopesu klientide kodude või kontorite uksele, võidab klient iga pesukorra pealt ka mitu tundi väärtuslikku aega. UpSteam kasutab autode pesemisel aurutehnoloogiat, mis võimaldab autosid kvaliteetselt pesta tavapärasest tunduvalt väiksema veekuluga. Autode pesemisel kasutatakse loodussõbralikumaid vahendeid, mis on läbinud laboratoorse uuringu. See annab ettevõttele kinnituse, kuidas ning mis hulgal on kemikaal lubatud. Peale loodussõbralikkuse on UpSteamile oluline, et vahendid oleksid nii klientide kui ka töötajate tervisele ohutud. Ettevõte rajab teed mugavama autopesu suunas, vähendades samal ajal märkimisväärselt autopesu ökoloogilist jalajälge.

Santa Maria AS

Ettevõttes on juurutatud ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteem ning keskkonnaga arvestatakse ettevõtte igapäevategevuses. Plastikpakendi asemel on võetud kasutusele purepakk, mis on toodetud taaskasutatavast materjalist ja on FSC-sertifitseeritud. Seeläbi tagatakse, et pakendi tootmisel kasutatakse toorainet, mis tuleb vastutustundlikust metsandusest, kus arvestatakse nii inimeste kui ka keskkonnaga. Uued pakendid lubavad mahutada kaubaalustele 25% rohkem tooteid ning vähendavad seeläbi CO2 heitmeid kilogrammi kohta viis korda.

Plastrex Europe OÜ

Plastrex Europe toodab taaskasutatud plastikust ehitusmaterjale, mis on samas ka taaskasutatavad. Erinevate tehnoloogiliste lahenduste abil annab ettevõte plastikjäätmetele uue elu. Tootevalikus on terrassilauad, välimööbel, aialipid, lille-, liiva- ja kasvatuskastid ning müratõkked maanteede äärde. Lamineeritud plastlauad on pikema eluaega kui puit- või komposiitmaterjalid. 2 km müratekkeseina sisaldab ligikaudu 240 tonni plastjäätmeid, mis tähendab 12 miljonit kilekotti või 48 miljonit jogurtitopsi.

Skepast&Puhkim OÜ

Skepast&Puhkim OÜ osaleb konkursil geoinfosüsteemide (GIS) väljatöötamise ja kasutamisega, mis võimaldab efektiivselt, ressursisäästlikult ning innovaatiliselt koguda, töödelda, visualiseerida ja hallata suuri ruumiandmete mahtusid. GIS-lahendusi saab väga laialdaselt kasutada planeeringute koostamisel ja keskkonnamõju hindamistes, sh saab välitööde ja uuringute läbiviimisel andmed sisestada efektiivselt otse andmebaasi. GIS-lahendused on keskkonnasäästlikud. Need aitavad vähendada paberikasutust ja transpordist tulenevat negatiivset mõju ning säästavad aega.

Tallinna Linnatranspordi AS

Tallinna Linntranspordi AS tõstab taastuvelektrienergia osakaalu: 2018. aastal oli see veerand, 2019. aastal läheb ettevõte täielikult üle taastuvelektrienergiale. Üleminekuga taastuvelektrienergiale väheneb Tallinna Linnatranspordi keskkonnamõju – õhku paistakse hinnanguliselt 22 000 tonni vähem süsihappegaasi heitmeid. Eesti autoparki arvestades on see võrdne umbes 10 000 auto aastase süsihappegaasiheitega.

Enefit Green AS

Enefit Green AS toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest, puiduhakkest ning ka olmejäätmetest Iru elektrijaamas. Meie regioonis uudne elektrienergiatootmise lahendus on „Ruhnu taastuvenergialahendus“. Ruhnu taastuvenergialahenduse raames rajati Ruhnu saarele unikaalne ja mandri elektrivõrgust eraldi seisev lahendus, mis kasutab elektrienergia tootmiseks nii tuult, päikest kui ka biodiislit. Moodne salvestustehnoloogia võimaldab saarel taastuvenergiat kasutada ka nendel tundidel, kui päike ei paista ja tuul ei puhul. Varem toodeti kogu Ruhnu saarel tarbitav elekter diiselgeneraatori abil. Nüüd on vähemalt pool saarel tarbitavast elektrist toodetud taastuvatest energiaallikatest ning CO2 emissioon väheneb aastas vähemalt 250 tonni võrra.

Rimi Eesti Food AS

Rimi Eesti Food AS lansseeris koostöös Reet Ausiga ostukoti, mis on tehtud masstootmise kangajääkidest. Ostukoti valmistamisel kasutati 91% vähem vett ja 86 % vähem energiat kui tavalise uue kangast poekoti tootmise puhul. Ettevõte teavitab juba aastaid oma kliente kilekottide kahjulikkusest. Uus ostukott on veelgi keskkonnasõbralikum kui paberkotid ja tavalised riidekotid. Disainitud ostukoti eesmärk on ka keskkonnateadlikkuse laialdasem suurendamine: ettevõtet tahab tõmmata tähelepanu looduse asjatule hävitamisele, mida plastikkottide kasutamine kaasa toob. Uus ostukott on valmistatud vastavalt UPMADE® printsiipidele ning sellisel viisil valmistatud poekotti pole tänaseni peale Rimi ükski jaekauplus pakkunud. Seeläbi väärtustab ettevõte ka Eesti disaini ja selle kvaliteeti.

Stockmann AS

Stockmanni pikaajaline eesmärk on panustada vastutustundlikku tarbimisse ja keskkonnasäästlikkusse ning tagada läbipaistvad tarneahelad. Alates 1. veebruarist 2018 on Stockmanni Tallinna kaubamajas kõik ostukotid tasulised ning ostukottide müügitulust annetati 10 000 eurot Eestimaa Looduse Fondile. Kõik Stockmanni kilekotid on toodetud vähemalt 80% ulatuses taaskasutatavast materjalist ja kõik paberkotid on toodetud FSC-sertifitseeritud puitmaterjalist. Ühtlasi on üha laiem korduvkasutatud ostukottide valik. Lisaks suunab ettevõte oma kliente ostukotte ja pakkematerjale korduvkasutama. Stockmann on alustanud edukat koostööd ka jätkusuutliku disaini ja moe suunal, näiteks Mine Metsa projekt Eesti disaineritega, Reet Ausi erikollektsioon ümbertöödeldud teksadest koostöös Uuskasutuskeskusega, Xenia Joosti kudumikollektsioonid ümbertöödeldud materjalidest.

Woodbright OÜ

Woodbright on maapiirkonnas tegutsev väike pereettevõte, kes toodab puidust õueküünlaid ja ühekordseid grille eesmärgiga väärindada odavama väärtusega puitu ja pakkuda keskkonnasõbralikku alternatiivi samalaadsetele toodetele. Soov on suurendada tarbijate teadlikust keskkonnasõbralikest toodetest ning pakkuda neile valikuid. 2018. aastal tõi ettevõte turule toode NaturGrill ehk puidust ühekordse grilli, mis on uudne alternatiiv alumiiniumist ühekordsetele grillidele. NaturGrill pakub täislahendust: grilli põhi on kaetud Eesti saviga, et takistada läbipõlemist; pärast kasutamist saab teha grillile lõkke, ning järele jäävad vaid söed.

AS Eskaro

2018. aastal said AS Eskaro uued sisevärvid (Akzent Sky, Akzent Kitchen, Akzent Room, Akzent SPA ja Estella) Euroopa Liidu ökomärgise sertifikaadi. ELi ökomärgis kinnitab, et antud toode on keskkonnasõbralikumate omadustega, ohtlike ainete minimeeritud sisaldusega, lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldust on vähendatud ning värv on tõhus siseruumides kasutamisel. Värvide vastavust ELi Komisjoni kehtestatud rangetele kriteeriumidele kinnitavad kolmanda osapoole laboritestid. Tavaliselt saavutatakse värvide valgesus ja hea kattevõime valge pigmendi (titaandioksiidi) koguse suurendamisega värvi koostises. Titaandioksiidi tootmine on aga väga keskkonda saastav, sest tootmise käigus eristub suurtes kogustes heitmeid. AS Eskaro kasutab uutes sisevärvides nüüdisaegset titaandioskiidi asendamise tehnoloogiat, tänu millele on värvide suurepärane kattevõime ja nende lumivalge värvus on saavutatud, kasutades ca 30% väiksemat titaandioksiidi kogust.

Airobot OÜ

Airobot OÜ on tehnoloogiaettevõte, mis tegeleb nutikate ventilatsiooniseadmete arendamise ja tootmisega. Ettevõtte peamine eesmärk on luua hoonete sisekliima kontrollimises uus standard, mis annab kliendile pidevalt ülevaate tegelikust sisekliimast (CO2 tase, niiskus temperatuur jne). Seade on autonoomne ja täiesti „isemõtlev“ ning tagab läbi selle olulise energiasäästu. Konkursil kandideeris ettevõte Airobot S1 seadmega. Airoboti seadmed on täielikult arendatud ja toodetud Eestis ning need on hea näide koostööst ülikoolidega.

R2Spa OÜ

R2Spa on ettevõte, kes pakub keskkonnasõbralikku spateenust. Kuna spa on selline keskkond, kus ei saa kasutada klaasist tooteid, oli probleem suure hulga tekkivate topside kogus. Sellest tulenevalt otsustati asendada ühekordsed joogitopsid biolagunevate pabertopsidega ning õlle ja muude jookide tarvis soetati korduvkasutavad ja pestavad polükarbonaatmaterjalist pokaalid. Samuti on ettevõte asendanud saunades ühekordsed kilest istumisalused Eestis toodetud linasest kangast istumisalustega. Naturaalne linane on pestav, klientidele mugavam ja tervislikum. Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks on klientide käsutuses ka biolagunevad kotid. Aasta jooksul on kokku hoitud 170 000 plastikust õlle/kokteili topsi. 320 000 plastikust veetopsi on asendatud biolagunevate topsidega. Aastas on kokku hoitud ligikaudu 1 miljon ühekordset istumisalust.

Utilitas OÜ

Utilitas pakub klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, toodab ja jaotab energiat võimalikult efektiivselt ning kasutab võimalikult suures osas taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid. Üle poole müüdavast soojusest toodab Utilitas kohalikest ja taastuvatest kütustest. Kõik Utilitase kaugkütte võrgupiirkonnad kasutavad põhikütusena taastuvkütust – puiduhaket, mis on CO2-neutraalne ja mille põletamisel tekkivat tuhka saab kasutada näiteks põllumajanduses. Taastuvkütustel põhinev kaugküte on efektiivne, keskkonnasõbralik ning parim viis tiheasustusega piirkondade soojusega varustamiseks. Ainuüksi 2018. aasta üheksa kuuga on Utilitas kohaliku puiduhakke kasutamisega piiranud CO2 heitmeid 390 000 tonni võrra.

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark keskendub keskkonnasäästule ja vastutustundlikkusele. PAKRI eesmärk on pakkuda oma klientidele keskkonnasõbralikku teenust. Selleks pakuvad nad tootmisettevõtetele igapäevaselt nutikat ja energiatõhusat füüsilist keskkonda (Tark Tööstuslinn) ning müüvad oma tööstuspargi klientidele taastuvenergiat (Tark Energiavõrk). Tootmishooned kasutavad vähemalt 35% taastuvenergiat, ühes hoones juba 100% (koostootmisjaam, mis toodab hakkepuidust elektri ja sooja). Samuti väärtustatakse klientide jääksoojust ja jäätmeid, kasutatakse LED-valgustid (sääst 30–40%), seiratakse ja juhitakse klientide energiatarvet (sääst +35%). Hetkel kuulub PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi alla 20 tootmisklienti ligikaudu 50 töökohaga.