Swedbank Eesti

Brand history | Swedbank

 

Swedbank on pank paljude inimeste ja ettevõtete jaoks, keda on oma finantspartneriks valinud üle 850 000 era- ning 130 000 ärikliendi. Pangana on neil vastutusrikas roll majanduse arengus – olles selle vereringe, mis aitab luua uusi võimalusi. Olgu selleks uus kodu, ettevõtte laiendamine või elu esimene aktsiaost. Eesti suurima pangana tajutakse oma mõju. Viimastel aastatel pööratakse erilist tähelepanu keskkonnasäästlikkusele ja tehakse aktiivselt tööd selle nimel, et vähendada oma negatiivset mõju keskkonnale.

2020. aastal vähendati oma igapäeva tegevusest tulenevaid CO2 jäätmeid 33% võrra, eelmise kümnendi peale kokku isegi 89%.  Aastatel 2019–2030 plaanitakse grupiüleselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust veel 60% võrra.  Senise languse taga on reisimise ja energiakulude vähendamiseks tehtud märkimisväärsed jõupingutused. Muidugi aitas vähendada reisimist, energiatarbimist ja jäätmete tootmist ka ülemaailmne pandeemia. Sellest sõltumatult alustati 2020. aastal ettevõtte hoonetes prügi sorteerimist, vähendati jäätmete hulka ja eemaldati töölaudade alt isiklikud prügikastid - nii jõuab iga prügitüüp tõenäolisemalt oma õigesse kohta, et seda oleks võimalik ümbertöötlemisele saata. Juba enne pandeemiat võtsime eesmärgiks vähendada töölende ja arendati uusi kaugtöö vorme ja digilahendusi, mis vähendaksid paberi osakaalu. 2020. aastal vähendati paberitarbimist võrreldes eelneva aastaga 30%. Oma ruumides kasutab Swedbank 100% rohelist energiat. Täienduseks neile jõupingutustele makstakse kogu oma süsinikuheite neutraliseerimise eest kompensatsiooni. Ettevõte edendab ka keskkonnasäästliku liiklemise algatusi. Swedbank on vähendanud oma ametiautode hulka ja võimaldame nende asemel töösõitude tegemiseks süsinikuneutraalset Bolti taksoteenust. Töötajatele on loodud kontorihoonete juurde jalg- või tõukerataste jaoks hoiuruumid. Eesmärk on suurendada töötajate pädevust ja teadmisi jätkusuutlikkuse ja keskkonnakaitse valdkonnas. Seega läbisid 2020. aastal kõik töötajad e-koolituse keskkonnale avalduva negatiivse mõju põhjuste, riskide ja võimaluste kohta.

Kõige suurem, kuigi kaudne, mõju meie klientide elu ja äri kestlikumaks muutmises. Swedbank on seadnud eesmärgiks suunata oma kapitalivoogusid nii, et need aitavad kaasa üleminekule jätkusuutlikumale majandusele, aitavad klientidel kohaneda kliimamuutustega ning teha selleks vajalikke muudatusi, julgustades ettevõtteid jätkusuutlikkuse integreerimisel oma ärimudelisse ja eraisikuid tegema keskkonnasõbralikumaid valikuid. 

2020. aastal tuldi turule viie uue tootega, mis soodustavad meie klientide keskkonnasõbralikumate valikute tegemist: 1) tavapärasest soodsamate tingimustega keskkonnasõbraliku auto liising, 2) päikesepaneelide laen 3) kodu energiatõhususe laen, 4) energiatõhus renoveerimislaen korteriühistutele ning 5) vastutustundlikult ja keskkonnasõbralikult investeerivad pensionifondid.

Keskkonnasõbralike autode ostmiseks anti eelmisel aastal välja 9 miljonit eurot. Kui inimene sõidab päevas 50 km (kuna nädalavahetusel on pikemad sõidud), siis hoiab ta bensiinimootorilt hübriidmootorile üle minnes ühes kuus keskmiselt kokku 129 kg CO2, elektriautoga veel enam. Juba tänu sellele toodavad need autoomanikud ühes kuus nüüd pea 60 000 kg vähem ning aastas ligi 700 000 kg vähem CO2. See on vaid üks näide, millist mõju suudetakse keskkonnasõbralike toodetega tekitada.

2021. aasta alguses uuendasime oma kliimamuutuste positsiooni, mis reguleerib meie tootearenduse, finantseerimise ja investeerimise fookuseid, olles aluseks Swedbanki aktiivsele osalemisele praeguses kliimamuutuste üleminekus. Peamine prioriteet on süsiniku vähendamine, mis hõlmab energia, vee, jäätmete ja paberi vähendamist. Toetame taastuvenergiasektorit taastuvenergia projektide rahastamise kaudu. Samal ajal oleme otsustanud enam mitte rahastada kivisöel töötavat elektritootmist ning ka muude ebatraditsiooniliste fossiilkütuste (nagu põlevkiviõli) tootmist.

Swedbanki ambitsioon on muuta kõik oma tooted ja teenused jätkusuutlikuks, aga soovitakse seda ambitsiooni kasvatada ka oma klientides. Täna on Eestis tuhandeid ettevõtteid, mille ärimudel vajab ümberpööramist rohelisemale mudelile ja tahetakse olla neile sellel teekonnal partneriks. Soovitakse aidata luua uusi ja unikaalseid võimalusi, kasvada ja areneda, kuid seda viisil et me ei teeks seda meie kõigi tuleviku arvelt, vaid selle heaks. Suuremate ärilaenude rahastamistaotluste puhul on tähtis laenusaajate jätkusuutlikkust analüüsida. Eesmärk on hinnata, kas finantstehinguga ei kaasne olulisi jätkusuutlikkusriske, sealhulgas negatiivsete keskkonnamõjudega seotud riske. 2020. aasta jooksul viisime läbi 560 sellist hindamist.

Pangateenuste digitaliseerimine on võimaldanud vähendada ressursikasutust, säästa klientide aega ja loobuda paberi kasutamisest. Pandeemia käigus kasvas digitaalsete teenuste tähtsus veelgi. 2020. aastal tuldi klientide jaoks välja uute nutikate tööriistadega, mis võimaldavad korraldada oma rahaasju turvaliselt ja mugavalt, vältides panga füüsilist külastamist ja kilomeetrite maha sõitmist. Nii säästame üksteise tervist, aega kui ka keskkonda.

Rõhutades jätkusuutlikkuse teema olulisust lõime panga veebilehele ja siseveebi jätkusuutlikkuse alamlehed, mis kirjeldavad nii Swedbanki fookusi kui ka eesmärke jätkusuutlikkusega seotud probleemide käsitlemisel. Väline veebileht: www.swedbank.ee/jätkusuutlikkus