AS HKScan Estonia

Baltics - HKScan

Rakvere on Eesti tuntuim ning armastatuim liha ja lihatoodete kaubamärk. Rakvere lihatööstuse ajalugu ulatub 1890. aastasse, mil alustas tööd Rakvere linna esimene tapamaja. 1990. aastal valmis Rakveres Euroopa tasemele vastava tehnoloogiaga moodsaim ja suurim lihakombinaat Baltikumis, mis märgib uut algust tänapäevasele Rakvere lihatööstusele. 1998. aastal ostis AS Rakvere Lihakombinaadi ära Soome lihatööstus HK Ruokatalo. 2014. aastal ühendas HKScan oma Eesti tütarettevõtted ühise juriidilise nime alla – AS HKScan Estonia.

2018. aastal investeeriti Rakvere lihatööstuses 300 000 EUR keskkonnasõbralikku pakendamisliini, mis võimaldab šašlõkkide pakkimist seniste plastikämbrite asemel keskkonnasõbralikumatesse sangaga kottidesse. Rakvere uuenduslike pakendite valmistamiseks kulub kuni 71% vähem materjali. Lisaks võtab uudne pakend logistikaahelas vähem ruumi, võimaldades korraga transportida kaks korda rohkem šašlõkipakendeid kui varasemalt ämbrite puhul ning see vähendab omakorda oluliselt süsihappegaasi emissiooni.

Samuti aitab uus pakend vähendada tekkivat prügi kodudes. 2019. aasta suvel investeeriti 8 miljonit eurot Rakvere lihatööstusse, millega suurenes tehase pindala 2000 m2 võrra. Uus praetoodete osakond annab Rakvere lihatööstusele võimekuse toota efektiivsemalt, keskkonnasäästlikumalt ja tuua turule täiesti uusi tooteid innovaatiliste pakendilahendustega. 2020. aastal andis ettevõte teada, et vähendab aastaks 2025 oma toodete pakendamisel plasti kasutust vähemalt 200 tonni võrra ning läheb selleks ajaks täielikult üle taaskasutatavatele pakenditele. 2020. aastal läks Eesti suurim toiduettevõte oma tootmisüksustes üle vaid rohelisest energiast pärit elektrile ning säästis läbi selle oma süsiniku emissiooni ligi 60 tuhat tonni.

Oma tegevustes lähtutakse ringmajanduse põhimõttest, mille kohaselt püüame maksimaalselt nii tööstuse kui ka loomakasvatuse tekkivaid jäätmeid kasutusele võtta. Kasutatakse efektiivsemalt ära ettevõttes tekkiva jääksoojuse ja tootmisjäägid. Ettevõttes on juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001:2015.

Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt aitab ettevõttel täita enda keskkonnaalaseid eesmärke. Nähakse ja ollakse teadlikumad, et nii kliendid kui ka tarbijad huvituvad aina enam, kui keskkonnasõbralikult ettevõte käitub. Ettevõtte jaoks on üks viimaste aastate olulisim eesmärk, et nende tooted jõuaksid tarbijateni üha jätkusuutlikumalt. Tahetakse olla eeskõneleja rollis. Ettevõtte eesmärk on toidu tootmine alates loomakasvatusest kuni tarbijateni muuta süsinikuneutraalseks hiljemalt 2040. aasta lõpuks.

File:HKScan logo.png - Wikimedia Commons