AS A. Le Coq

 

A. Le Coq on Eesti vanim ja suurim joogitootja, kelle tootevalikust leiab 14 erinevat tootegruppi. Neist suurim on õllede tooteportfell, järgnevad mahl, vesi ja karastusjook ning ülejäänud tootegrupid – siidrid, lahjad alkohoolsed joogid, Active mahlajoogid, spordi- ja energiajoogid, siirupid ning kali. Ettevõte seisab hea Eesti joogikultuuri säilimise ja arendamise eest, hoides au sees nii vanu joogitootmise traditsioone kui ka uuendades pidevalt oma tooteportfelli pakkumaks tarbijatele üha uusi ja tervislikke maitsekombinatsioone. Ettevõte on Eesti joogiturul juhtival positsioonil õlle, mahla ja long drink’ide kategoorias ning tugeval teisel positsioonil vee, karastusjookide ja siidri tootmises. 13 aastat järjest valiti ettevõte Eesti toiduainetööstuste seas kõige konkurentsivõimelisemaks, mille on taganud järjepidev panustamine toodete kvaliteeti ja tootearendusse. Praeguseks on tootmisesse ja tootearendusse investeeritud 102 miljonit eurot, mille tulemusena on A. Le Coqist saanud Baltimaade üks kõige kaasaegsemaid joogitööstusi.

A. Le Coq on astunud uude ajajärku, mis toob senisest olulisemalt fookusesse keskkonna teemad ja ettevõtte jalajälje tervikuna. Ettevõte annab lubaduse järeltulevatele põlvedele jätta maha parem paik, kus elada ja tegutseb selle nimel. Meid ümbritsevad keskkonnaprobleemid pole enam pelgalt riikidevahelised mured, me kõik peame võtma vastutuse puhtama ja parema tuleviku eest, tehes samme, mis selle eesmärgi poole meid edasi viivad. Eriliselt suur roll on  muudatuste läbiviimisel suurtootjatel,  kelle tegevusest päriselt sõltub, kuhu lõpuks välja jõuame. Jah, suurtootjatel on küll suurem jalajälg, aga just nemad annavad ka muudatuste läbiviimisel oluliselt suurema positiivse efekti nii keskkonnale kui tarbimisharjumuste muutmisele võrreldes väiketootjatega.

Tänaseks on ettevõte teinud mitmeid konkreetseid keskkonda hoidvaid samme ning esimeses etapis võeti ette viis suuremat fookust. Lähima aasta jooksul investeerime 5 miljonit eurot keskkonda hoidvatesse tegevustesse, kaasrahastust on saadud ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Tähtsamad investeeringud puudutavad päikesepargi käivitamist ning unikaalse biogaasi- ja reoveepuhastusjaama rajamist, mis võimaldavad tunduvalt vähendada ettevõtte CO2 jalajälge. Lisaks tarbime  juba 2020. aasta algusest tehases vaid 100% roheelektrit. Samuti vähendasime ka oluliselt esmatasandi plasti kasutamist ning võtsime Esimesena Eestis 2021. aasta alguses kasutusele 100% taaskasutatud plastist valmistatud veepudelid Aura brändile. Veel asendasime kõikide õllede multipakkide kile looduses laguneva kartongiga. Aastas kasutamata jääva kilega saaks katta teekonna Tartust Pariisi. 

VÄHENDAME CO2 JALAJÄLGE

Taolistest sammudest ja tegevustest rääkimine on ülioluline, et aidata viia ühiskonnas läbi jõuline muutus keskkonna parandamise suunas. A. Le Coq on võtnud ette selle sammu ja nüüd ka vastutuse midagi ära teha, lootes inspireerida ka teisi ja näidata, et maailma rohelisemaks muutmine on võimalik ja pole liialt keeruline. Ettevõte ei väida, et oleme täna jõudnud oma tegutsemisega ideaalsesse tasakaalu, kuid kindlasti oleme sellel teekonnal. Usume, et ühiskond vajab keskkonnaalaselt paljude ettevõtete suurt pingutust ja loodame, et see paneb paljusid tootjaid selles suunas tegutsema ja miks mitte ka ettevõttest endast paremini. Vaata A. Le Coqi viit lubadust ja tegevusi nende kodulehelt: www.alecoq.ee/rohepööre