Kleenoil Eesti OÜ

 

Kleenoil Eesti OÜ põhitegevus on suunatud erinevate innovatiivsete ja kvaliteetsete toodete turustamine. Tegu on mitmete tootjate ametliku edasimüüjaga Baltikumis. Valik on lai, kuid seal on vaid kvaliteetsed ning rohelist elu- ja mõtteviisi toetavad tooted ning teenused.

Järjepidev tegevus keskkonnasõbalike toodete otsimise ja turule toomisega on olnud aeganõudev. 2020 aastal loodud lepingud on jõudsalt aktiveerunud kohe 2021. aasta algusest. Ettevõte on tarninud Eesti inimestele, ettevõtetele ja omavalitsustele 1200 kiirkompostrit, 900 biofiltriga biojäätmete konteineri asenduskaant, OKLIN kompostimismasinaid, hulga toidujäätmete kogumiseks mõeldud väiksemaid tarvikud. Lisaks on ettevõttelt tellitud ja tootmisesse pandud 41 nutikat prügikasti, mille paigaldus toimub 2021. aasta septembris.

Ettevõte soovib muuta läbi oma tegevuse, jäätmete sorteerimise inimestele mugavamaks ja meeldivamaks. Mugavate ja kiirete toidujäätmete sorteerimise ning -kompostimisvõimaluste loomise kaudu kasvab igaühe keskkonnateadlikus ja panus puhtamasse loodusesse.