OÜ WeeRec

Weerec OÜ puhul on tegemist kontserni ettevõttega, mida võib nimetada Eesti üheks suurimaks ringmajandusega tegelevaks kontserniks. WeeRec tegeleb vanade elektri- ja elektroonikajäätmete ning plastpakendite ümbertöötlemisega. Kui elektroonikajäätmete ümbertöötlemise puhul on osaliselt tegemist eeltöötlemisega, siis plastpakendid võetakse kõik ringlusse uue materjali näol. Plastpakendi jäätmest saab uuesti tooraine, mis tähendab suures pildis „anname jäätmetele uue elu teisese toorme näol“. Elektroonikaseadmete käitlustehas rajati Kiidu 2005. aastal ja 2015. aastal soetati plastiku pesu- ja regranuleerimisliin.

Elektroonikaseadmeid lammutatakse Weereci jaoks ehitatud majas, mis tehti Kuusalu kunagise aiandihoone juurdeehitusena. Plastikut töödeldakse kõrvalhoones, endises katlamajas, kust omal ajal köeti kogu Kiiu alevikku. Eestis ollakse ainuke ettevõte, kes tegeleb korraga kahe erineva seda tüüpi materjali ümbertöötlemisega.

Weerec OÜ kuulub Net Systems Group, kuhu kuuluvad veel pliiakude ümbertöötleja Ecometal AS Sillamäel ja fiiberoptiliste kaablite paigaldamiseks vajalikke mikrotorusid tootev ettevõte Höhle OÜ Raplamaal. Ettevõte on rakendanud keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001.