AS Silikaat

? SILIKAAT AS (10022296) - Overview @ Inforegister.ee

AS Silikaat kaubamärk on tuntud alates 1910. aastast. AS Silikaat Grupi vanima ettevõtte põhitoote nimetusest (silikaatkivi) pärineb ka ettevõtte nimi SILIKAAT. AS Silikaat on tegutsenud läbi nelja riigikorra ja elanud üle 2 maailmasõda. AS Silikaat ajalugu on sarnane kogu Eestimaa tööstuse ja ettevõtluse arengulooga. Silikaat on olnud läbi aegade ainuke silikaatkivi tootja Eestis. Ettevõtte missiooniks on olla ajalooliste püsiväärtuste hoidja ja turvaliste traditsioonide kandja, pakkudes põhjamaisesse kliimasse sobivaimat ehitusmaterjali elukestvate ehitiste rajamiseks. Ettevõtte visiooniks on jätkuvalt väärtustada elu kvaliteeti. Täna kuulub AS Silikaat koos 35 kodumaise ettevõttega Silikaat Grupi kontserni. AS Silikaat on aastate jooksul panustanud tootearendusse laiendades seeläbi oma tooteportfelli ning avardanud tegevusvaldkondi.

Tallinna piirkonnas kuulub ettevõttele 400 hektaril neli karjääri, kuid kaevanduspiirkondi on ka mujal Eestis. Oma igapäevatöös lähtutakse keskkonnasäästlikest ja vastutustundlikest põhimõtetest. Koostöös liigieksperdite ja Keskkonnaameti spetsialistidega kaitstakse keskkonda parimal võimalikul viisil ja seistakse ohustatud liikide heaolu eest. Samuti tegeletakse aktiivselt inimkonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega. 2020. aasta sügiselt tekitati Tammemäe ja Männiku karjääride vahel liikumiskoridor läbi uute kõretiikide rajamise. AS Silikaat on toetanud HikingEstonia poolt organiseeritud Teeme Ära koristustalgud Raku järve ümber 2021. aasta maikuus. Samas kuus toimus ka kõreretk koos liigiekspert Riinu Rannapiga. Aastatel 2020-2021 on ettevõte tõstnud inimkonna keskkonnateadlikkuse taset läbi e-maili ja sotsiaalmeedia teavituste, kõreretkede korraldamise ja infomärkide paigaldamise. Ettevõttes on juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001.