Saku Õlletehase AS

Saku Õlletehase AS on Sakus asuv Eesti õlle- ja joogitootja, mis on vanim järjepidevalt tegutsenud õlletehas. Saku Õlletehase AS kuulub Carlsbergi Gruppi, mille liikmena järgib kontserni jätkusuutlikkuse strateegiat Together Towards Zero ehk Koos Nulli suunas.

Strateegia seab konkreetsed eesmärgid aastaks 2030 ning alameesmärgid, mis on hetkesihiga aastaks 2022. Suurte katuseesmärkidega hõlmab Together Towards Zero programm nelja valdkonda:

  1. Süsinikheitmete nulltase tootmises (tehased) ja kogu toote elutsükli (sh tooraine, tarneahel) ökoloogilise jalajälje vähendamine 30%
  2. Null veeraiskamist, sh tehastes veekulu alandamine 50% võrdlusaastaga 2015
  3. Null vastutustundetut alkoholitarbimist, see tähendab vastutustundliku tarbimise osakaalu kasvu
  4. Null tööõnnetust, st töötajate heaolu ja õnnetustest põhjustatud tööaja kadu.

Juba 2016. aastal viis Saku Õlletehas oma töötajate autopargi üle hübriidautodele tuginevaks, mis vähendas sõidukite aastaseid heitmeid hinnanguliselt 100 tonni võrra. Alates 2016. aastast on kogu Saku Õlletehase kasutatav elekter olnud 100% roheelekter. 2019. aasta kevadel viis Saku Õlletehas Saku katusbrändi joogid uude korduvkasutatavasse pudelisse, mis oli eelmisega võrreldes 6% kergem ning mis omakorda vähendab tarneahela keskkonnajälge. Sama aasta lõpus paigaldati Saku Õlletehase keedumajja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel soojuse taaskasutamise süsteem ehk ühel õllekeedul tekkivat soojust kasutatakse järgmise keedu puhul. See vähendab märkimisväärselt energiakulu ning absoluutarvudes vähendas aastaga CO2 heitmeid 240 tonni võrra.

2020. aasta seisuga on Carlsberg Grupile omistatud CDP reiting tasemel A kliimasoojenemisega võitlemisel. Saku Õlletehast tunnustati 2021. aasta mais esmakordselt Eestis Vastutustundliku Ettevõtte kuldmärgisega, sh oli Saku Õlletehas ainukene toiduainetööstuse ettevõte, kes oma tegevuste eest 2021. aastal kuldmärgise pälvis. Saku Õlletehasel on keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001.