Kandidaadid

Liginullenergiahoone kontseptsioon (nZEB) on realistlik lahendus uute ja olemasolevate hoonete energiatõhususe parandamiseks. Eesti energiatarbimise näitajad on suuremad kui teistes riikides ja  50% lõppenergiakasutusega sisaldavad hooned suurt energia- ja keskkonnasäästu potentsiaali. 

Hääli kokku: 47

Tech Green Pledge (TGP) on Eestis algatatud tehnoloogiafirmade kokkulepe ning koostööprojekt. Roheleppega on ettevõtted lubanud vähendada oma keskkonna jalajälge ning töötada välja tehnoloogiad ning ärimudelid, mis aitavad ülejäänud maailmal oma jalajälge vähendada.

tgp-logo_1.png
Hääli kokku: 43

2019. aastal ei ole Saare maakonnas riigiteede hoolduses taimemürke enam kasutatud. AS Eesti Teed riigiteede hooldajana on asendanud selle jätkusuutlikuma ja keskkonnale kasulikuma niitmise ja trimmerdamisega.

eesti_teed_logo_mv_w800px.jpg
Hääli kokku: 82

Kampaania Ära Joo Plasti keskendus keskkonnateadlikkuse suurendamisele ühekordsete plastpudelite ja kohvitopside mõjust meie tervisele ja keskkonnale. Projekti eesmärk on levitada ühiskonnas säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid, mille saavutame läbi erinevate Eesti avalike asutuste poolt pakutava võimaluse võimaldada inimestele tasuta puhast kraanivett.

plast_logo.png
Hääli kokku: 56

2019. aasta septembris toimusid Võru linnas suured istutustalgud, mis toimusid festivali "Roheline Võru" raames. Talgutest võttis osa ligi 400 vabatahtlikku. Kokku istutati Koreli oja kaldale rajatud parki linnarahva ja Võru linna sõpradega tuhatkond põõsast ja 55 puud.

roheline-voru_v.jpg
Hääli kokku: 60

AS Alexela alternatiivkütuste leviku propageerijana (CNG, LNG, biometaan) kasvatab elanikkonna teadlikkust gaasilistest kütustest ja loob selleks vastava taristu. Tänapäeva kütuseturg ja transpordisektor peavad vähendama õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka ja seeläbi parandama õhu kvaliteeti linnades.

alexela_logo_veritkaal.png
Hääli kokku: 19

4-8. novembrini toimunud JCI Maailmakongressi korraldamise keskkonnaprogramm lõi uued reeglid rahvusvaheliste suurkonverentside korraldamisel. Keskkonnaprogrammi raames hoiti kokku vähemalt 100 tuhat tükki ühekordseid nõusid, tonnides paberit ja hoiti kokku tonnides CO2-te.

jci_logo1.jpg
Hääli kokku: 42

Eestis viidi oktoobris läbi nõudekorjandus, millega loodeti kokku koguda piisav hulk nõusid, et toitlustada korduvkasutatavatelt nõudelt JCI Maailmakongressile saabunud umbes 4110 väliskülalist 103 riigist. Konverentsile loodi keskkonnaprogramm, mille raames muuhulgas loobuti ühekordsetest nõudest.

noud_logo1.jpg
Hääli kokku: 55

I Land Sound on Saaremaa maalilisel Illiku laiul juulikuus toimuv keskkonnasõbralik elamusfestival, mis ühendab parima, mida pakuvad muusika, kunst, loodus ja koosviibimine. Oleme oma sündmuse korraldamise algusaastast alates (2017) kõrgelt väärtustanud keskkonda ja liigume oma tegevuses järjekindlalt aina väiksema ökoloogilise jalajälje suunas. Kolmanda aasta ettevalmistamisel koondasime kõik festivali erinevad loodussõbralikud praktikad korrastatuna ühise nimetaja alla I Land Green, millest sündis märtsis 2019 I Land Soundi ametlik keskkonnaprojekt.

ilandgreen_v1.png
Hääli kokku: 243

AS Tallinna Vesi pakkus tänavu suvehooajal joogivett kümnetel avalikel spordi- ja kogukonnaüritustel. Kokku viisime paakidega üritustele ligikaudu 260 000 pooleliitrise joogiveepudeli jagu kraanivett, säästes sellega nii keskkonda kui ka külastajate rahakotti.

tallinnavesi_loomepuhtaveega_neg.png
Hääli kokku: 49

15.-20. aprillil 2019 toimus Tartus üritustesari Keskkonnanädal 2019, mille eesmärgiks oli suurendada keskkonnateadlikkust noortes, tudengites ning täiskasvanutes. Keskkonnanädalat korraldasid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Bioteaduste Üliõpilaste Selts, Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts ja Matemaatika-informaatika Tudengiselts.

kn2019_logo.png
Hääli kokku: 18

Plastivaba nädal 2019: Challenge Accepted on üleriigiline kampaania, mis leidis aset 11.-17. novembril 2019. Kampaania eesmärgiks oli panna eesti inimesi märkama plastikut meie ümber ning teadlikkuse tõstmise läbi vähendada plastiku tarbimist.

ring.png
Hääli kokku: 34

Kompostiljon on algatus, mis tutvustab inimestele kodust kompostimist ning innustab biojäätmeid eraldi sorteerima ja kohtkompostima. 2019. aastal viidi läbi laialdane teavituskampaania, et suurendada teadlikkust kompostimisest ning kummutada sellega seonduvaid müüte.

logo-valge2.png
Hääli kokku: 37

Kanakull on põline metsaliik, kes enamasti väldib asustatud alasid. Seda põnevam on teada saada, kuidas elavad Tartu linnas kanakullid, kes varustati kevadel vabatahtlike inimeste annetuste toel soetatud GPS saatjatega.

Hääli kokku: 123