2007

Konkursil "Aasta keskkonnategu 2007" jäid peapreemiad välja andmata ja seda silmapaistvalt tugeva teo puudumise tõttu. Otsustati välja anda kaks esimest ja kaks teist kohta.

 

Kategooria "Aasta keskkonnategu 2007"

 • Tartu Keskkonnahariduse Keskus - Läti-Eesti koostööprojekti "Looduse õppimine ja õues õpetamine läbi piiriülese koostöö" edukas juhtimine, I preemia

Koos MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse, Läti Gauja Rahvuspargi ja Läti Olümpialaste Komiteega läbiviidud projekti raames valmis hulk looduses õppimise programme koos juhendmaterjalidega õpetajatele ja loodusgiididele, liikuv näitus loodusest „Ma pole külaline, ma elan siin“, veebimäng Retk ning seljakottidesse komplekteeritud välitöö vahendite komplektid. Lisaks toimusid looduslaagrid Eesti ja Läti lastele ning õpetajatele õuesõppe koolitus.

 • MTÜ Matsalu Filmifestival - rahvusvahelise loodusfilmide festivali järjepidev edukas korraldamine, I preemia

Tänavu toimus festival juba viiendat korda ning sellel osalejate arv ja külastajate hulk on kahekordistunud võrreldes eelmise aasta festivaliga. Filmide näitamine populariseerib ning harib vaatajaid keskkonnateemadel ning festival hoiab elus ja edendab Eesti loodusfilmide tegemise traditsiooni.

 • MTÜ Roheline Rood -Tallinna pensionäride kaasamine teavitamaks säästuvõimalustest majapidamistes, II preemia

Pilootprojekt, mille käigus kaasati pensionäre ja koolitati neist tugiisikud rääkimaks jäätmete sorteerimisest, vee- ja energiasäästu võimalustest majapidamistes. Seni ei ole Eestis pensionäre aktiivselt kaasatud keskkonnateadlikkuse suurendamisele kodumajapidamistes.

 • MTÜ Studio Viridis Loodusharidus - Muraste Looduskooli rajamine, II preemia

Koostöös Eestimaa Looduse Fondiga loodi Muraste mõisaparki looduskool, kus loodusetundjate poolt juhitud õpperetkedel ja programmidel saavad igal aastaajal loodusõpet Tallinna ja Harjumaa koolide ja lasteaedade lapsed. Koolitavad juhendajateks õpetajaid ja üliõpilasi.

 

Tunnustatud tänukirjaga

 • MTÜ Ökokratt – kogu Eestit hõlmava keskkonnahariduse projekti "Mets õpetab!" korraldamise ja läbiviimise eest.
 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht Annika Kallasmaa – iga-aastase vanapaberi kogumiskampaania korraldamise eest Põltsamaa linnas.
 • SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlva Maavalitsus – ökofestivali "Rohelisem Elu 2007" korraldamise eest.

 

Kategooria "Aasta Keskkonnateoke 2007"

 • Elva Lasteaed Murumuna - keskkonnakuu "Meie sõber putukas" läbiviimise ning õuesõppeklassi rajamise eest, I preemia

1.-30. aprillini viidi 124 lapsega lasteaias liikumis- ja muusikaõpetaja ning tervishoiutöötaja juhtimisel läbi keskkonnakuu, mille käigus toimus putukaraamatut näitus, kevadpidu, ekskursioonid Põllumajandus- ja Zooloogiamuuseumisse ning matkapäev, putukateadlase loeng, putukajoonistuste näitus, põrnikate jürijooks, tervisehommik ja spordipäev vanematega. Lisaks valmis sügiseks lasteaia initsiatiivil ja Elva Lions klubi toetusel õuesõppeklass lasteaia õuealale. Järjepidev ja mitmekülgne keskkonnakasvatuslik töö toimub lasteaias juba alates 2003. aastast.

 • Roosna-Alliku Põhikooli - noorteprojekt "Minu kodukoha allikaala korda!", I preemia

Projekti käigus korrastasid viis 6.-8. klassi tüdrukut Mari-Liis Rohusaar, Ave Kaljurand, Eneli Väli, Kaidi Kaljurand ja Tiina Kaljurand koos õpetaja Jaanika Alliksooga Roosna-Allikul asuvate allikate ümbruse, trükkisid erinevaid (õppe)materjale nende kohta ning rajasid sinna matkaraja ning viisid läbi ülekoolilise matkapäeva. Tüdrukute projekt algas juba 2004. aastal, mil nad asusid allikaid otsima ning avaldasid esimese allikate voldiku. Tänaseks on olemas veel matkaradade voldikud, töölehed õuesõppe läbiviimiseks allikate juures, allikate fotomäng „Leia õige allikas“, maastikukaitseala infoskeem ja pusle, kodulehekülg ja blogi. Projekti koostööpartneriks oli Roosna-Alliku Vallavalitsus.

 • Puhja Gümnaasium - keskkonnateadlikkuse kasvatamine erinevate tegevuste kaudu, II preemia

350 õpilasega koolis viidi läbi projekt „Keskkonnaga ei mängita II“, mille käigus tegid õpilased lühiuurimusi kodukoha keskkonnaseisundi kohta, lisaks sorteeritakse prügi, valikainena saab õppida keskkonnahoidu, toimuvas õuesõppe tunnid, läbi on viidud loodus- ja keskkonnaalase loomingu konkursse (joonistused, plakatid, fotod, filmid), suviti toimuvad loodus- ja keskkonnalaagrid koos Alam-Pedja looduskaitseala töötajatega ning koos on käidud metsa istutamas.

 • Sadala Põhikool - õuesõppe võimaluste arendamise eest koolis - õuesõppeklassi, putukate hotelli ja päikesekella rajamine, II preemia

Lisaks varustati kooliõuel kõik puud ja taimed nii eesti- kui ladinakeelsete siltidega, et nende nimesid saaks õppida ning valmistati lillekaste ning ühiselt kasvatati ette ka lilli neisse istutamiseks ja kooliümbruse kaunistamiseks.

 

Tunnustatud tänukirjaga

 • Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakond – omaalgatuslik projekt, mille käigus Järva- ja Raplamaa lasteaedades räägiti looduskaitsest mängu kaudu ja endakoostatud pildivihiku "Ole looduse sõber".
 • Tallinna Mustamäe Gümnaasium – õpilaste keskkonnakeemia uurimistööde konkursi „Eelista eestimaist“ korraldamine.