2015

Konkursile "Aasta Keskonnategu 2015" laekus tänavu 21 kandidaati üldvõit läks kalastajatele:

 

"Aasta Keskkonnategu 2015" üldvõitja ja 4474 euro suurune preemia

Eesti Kalastajate Selts, projektiga "Kudevate lõhete kaitsmine röövpüüdjate eest". Keskkonnateo eesmärgiks oli suurendada lõhelaste võimalusi kudeajal kudeda ning läbi selle tõsta kalade arvukust. Kokku valvati kalu üle 2000 tunni ja pea 50 vabatahtlikuga. Tabati mitmeid röövpüüdjaid ja samuti saad kätte keelatud vahendeid. Tegu on eelkõige suunatud kaladele ja nende arvukusele, kuid kindlasti ka kümnetele tuhandetele harrastus- ja kutselisele kalurile, kes kalade arvukuse suurenemisest rõõmu tunnevad.

 

Tunnustatud tänukirjadega

 

  • Hans Soll, projektiga "Kodanikualgatus Sindi paisu avamiseks rändekaladele"

Hans Soll on kodanike algatusrühma Sindi pais loomise idee autor, asutaja ja juht kuni tänase päevani. Algatusrühm Sindi pais loodi 2008. aastal eesmärgiga avada Pärnu jõe alamjooksul asuv Sindi pais rändekaladele. Kodanikualgatus on aidanud kaasa sellele,et 2015. aasta aprillis omandas riik Sindi paisu ja alustas projekteerimist betoonpaisu lammutamiseks ning loodusilmelise kärestiku rajamiseks.

Keskkonnateost võidavad kalavarude suurenemise läbi kõik Pärnu jõestikus kalastavad harrastuskalastajad ja merel tegutsevad kutselised kalurid. Loodusturismiga tegelejatel avanevad paremad võimalused kalaturismi teenuse arendamiseks ja kohaliku toidu pakkumiseks. Sindi paisust allpool asuvate elanike jaoks paraneb Pärnu jõe veerežiim ja isepuhastusvõime kevadise suurveega kaasneva jäämineku ajal.Väheneb elamupiirkonna üleujutuse oht. Sindi paisu avamisega paraneb kalavarude seis kogu Pärnu jõestikus. Kalade vaba liikumine parandab ökoloogilist tasakaalu rahvuspargis. Kalade kudealade avamisega suurenevad kalavarud Pärnu lahes ja laiemalt Läänemeres.

  • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, projektiga "Nutikas linnumääraja" 

Nutikas linnumääraja on nutiseadmes kasutatav rakendus Eesti lindude tundmaõppimiseks ja abivahend lindude määramiseks. 

See sisaldab 267 linnuliiki ehk kõik Eestis regulaarselt esinevad liigid ja ka mõned haruldused. Iga liigitutvustuse juurde kuuluvad joonistused, põhjalik kirjeldus, tüüpiline laul või häälitsus ja Eesti levikukaart. "Nutikas" tähendab, et rakendus aitab kohatud linnuliiki kindlaks teha silma hakanud tunnuste, nt suuruse, värvide, noka kuju vms järgi. Nutimäärajast on ka veebilahendus uues eLooduse portaalis.

Nutika linnumääraja sihtrühm on peamiselt eesti keelt valdav uudishimulik inimene, loodusesõber või algaja linnuvaatleja sõltumata vanusest. Nutimääraja rakendust või veebilehte on hea abivahendina kasutada ka lindudega seotud teemade käsitlemisel koolides, õppeprogrammides jm. Nutikas linnumääraja innustab paljusid nö tavalisi inimesi lindudele rohkem tähelepanu pöörama ja tekitab suuremat huvi ümbritseva looduse ja keskkonnatemaatika vastu. Nutimääraja kasutamine teeb lindude vaatamise ja määramise põnevamaks. 

.