Konkursi tingimused

KONKURSIL OSALEMINE

Aasta Keskkonnateo konkursi eesmärk on välja selgitada silmapaistvad ning ulatusliku mõjuga keskkonnateadlikkust suurendanud või keskkonnakaitset parandanud teod, mis on korda saadetud aastal 2021.

Kandideerimistingimused:

  • konkursile võivad kandidaate esitada kõik, sh Keskkonnaministeeriumi või tema valitsemisala asutuste teenistujad ja töötajad;
  • lubatud on iseenda kandidatuuri konkursil osalemiseks ülesseadmine;
  • konkursile esitatud keskkonnategu peab konkursi toimumise ajaks olema lõpetatud;
  • esitatud keskkonnategu tohi olla ellu viidud kasumi teenimise eesmärgil;
  • konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline ankeet.

HINDAMINE

Kõik konkursile esitatud teod lähevad avalikule hääletusele ja selleks loob Keskkonnaministeerium võimalused meedias ja/või oma kodulehel.

Samuti moodustab Keskkonnaministeerium konkursile esitatud tööde hindamiseks hindamiskomisjoni, mille koosseis avaldatakse konkursi kodulehel.

Kümme kõige enam hääli saanud tegu lähevad hindamiseks hindamiskomisjonile.

Loe lähemalt Aasta Keskkonnateo konkursi tingimustest siin.