2019

Konkursile "Aasta Keskonnategu 2019" laekus 14 kandidaati ja üldvõit ning 5000 euro suurune preemia läks AS-le Eesti Teed projekti "Mürgivaba teehooldus Saaremaal" eest. 

Tänukirjadega tunnustati:

  • Võru linna istutustalgud festivali "ROHELINE VÕRU" raames – Võru Linnavalitsus
  • JCI Maailmakongressi keskkonnaprogramm - JCI GO Koda

Rahvalemmiku tiitel läks projektile I Land Sound.

 

Kandidaadid: 

Liginullenergiahoonete lahendused ja nende rakendamine hoonete renoveerimisel – TTÜ teadlased koos professor Targo Kalamehega Liginullenergiahoone kontseptsioon (nZEB) on realistlik lahendus uute ja olemasolevate hoonete energiatõhususe parandamiseks. Eesti energiatarbimise näitajad on suuremad kui teistes riikides ja Eesti energiatarbimise näitajad on suuremad kui teistes riikides ja liginullenergia hoonete lahendustel on suur energia- ja keskkonnasäästu potentsiaal.

Tech Green Pledge

Tech Green Pledge (TGP) on Eestis algatatud tehnoloogiafirmade kokkulepe ning koostööprojekt. Roheleppega on ettevõtted lubanud vähendada oma keskkonnajalajälge ning töötada välja tehnoloogiad ja ärimudelid, mis aitavad ka ülejäänud maailmal oma jalajälge vähendada.

Mürgivaba teehooldus Saaremaal – AS Eesti Teed

Saare maakonnas on hästi säilinud looduslik mitmekesisus, tänu millele võime leida kaitsealuseid taimeliike ka suurte teede servades. Teeservi mürgitamise asemel niites aidatakse rutiinse teehoolduse käigus kaasa ka loodusliku mitmekesisuse säilimisele ja puhtama elukeskkonna püsimisele.

Ära joo plasti #minavastutan – JCI GO Koda

Kampaania „Ära joo plasti“ keskendus teadlikkuse suurendamisele: milline on ühekordsete plastpudelite ja kohvitopside mõju meie tervisele ja keskkonnale. Projekti eesmärk oli levitada ühiskonnas säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid. Selleks kutsusime erinevaid avalikke asutusi võimaldama inimestele tasuta puhast kraanivett.

Võru linna istutustalgud festivalil "Roheline Võru" – Võru linnavalitsus

2019. aasta septembris viidi Võru linnas festivalil  "Roheline Võru" läbi suured istutustalgud. Talgutest võttis osa ligi 400 vabatahtlikku. Koreli oja kaldale rajatud parki istutasid linnarahvas ning Võru sõbrad tuhatkond põõsast ja 55 puud.

Alternatiivkütuste leviku propageerija – AS Alexela

Alternatiivkütuste (CNG, LNG, biometaan) leviku propageerijana suurendab AS Alexela elanikkonna teadlikkust gaasilistest kütustest ja loob selleks vastava taristu. Tänapäeva kütuseturg ja transpordisektor peavad vähendama õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka ning parandama seeläbi õhu kvaliteeti linnades.

JCI maailmakongressi keskkonnaprogramm – JCI GO Koda

4.-8. novembrini toimunud JCI maailmakongressi korraldamise keskkonnaprogramm lõi uued reeglid rahvusvaheliste suurkonverentside korraldamiseks. Keskkonnaprogrammi raames hoiti kokku vähemalt 100 000 ühekordset nõu, tonne paberit ja vähendati CO2 heidet.

Üle-eestiline nõudekorjandus – JCI GO Koda

Eestis viidi oktoobris läbi nõudekorjandus, millega loodeti kokku koguda piisav hulk nõusid, et toitlustada korduvkasutatavatelt nõudelt JCI maailmakongressil osalenuid – 4110 väliskülalist 103 riigist. Konverentsi keskkonnaprogrammis loobuti ka ühekordsetest nõudest.

I Land Green

I Land Sound on Saaremaa maalilisel Illiku laiul juulikuus peetav keskkonnasõbralik elamusfestival, mis ühendab parima, mida pakuvad muusika, kunst, loodus ja koosviibimine. Oleme sündmuse korraldamise algusaastast alates keskkonda kõrgelt väärtustanud ja liigume oma tegevuses aina väiksema ökoloogilise jalajälje suunas. Kolmanda aasta ettevalmistamisel koondasime kõik festivali erinevad loodussõbralikud praktikad korrastatuna ühise nimetaja I Land Green alla, millest sündis I Land Sound’i ametlik keskkonnaprojekt.

Tasuta joogivee paagid erinevatel üritustel – AS Tallinna Vesi

AS Tallinna Vesi pakkus tänavu suvehooajal tasuta joogivett kümnetel avalikel spordi- ja kogukonnaüritustel. Kokku viisime paakidega üritustele ligikaudu 260 000 pooleliitrise joogiveepudeli jagu kraanivett, säästes sellega nii keskkonda kui ka külastajate rahakotti.

Keskkonnanädal 2019 – tudengiorganisatsioonid

15.–20. aprillil toimus Tartus ürituste sari „Keskkonnanädal 2019“, mille eesmärgiks oli suurendada noorte, tudengite ning täiskasvanute keskkonnateadlikkust. Keskkonnanädalat korraldasid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Bioteaduste Üliõpilaste Selts, Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts ja Matemaatika-informaatika Tudengiselts.

Plastivaba nädal 2019:Challenge Accepted – EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Plastivaba nädal 2019: Challenge Accepted üleriigiline kampaania leidis aset 11. –17. novembril. Kampaania eesmärk oli panna inimesi märkama plastikut meie ümber ning vähendada teadlikkuse suurendamise abil plastiku tarbimist.

Kompostiljon JCI GO Koda

Kompostiljon on algatus, mis tutvustab inimestele kodust kompostimist ning innustab biojäätmeid eraldi sorteerima ja kohtkompostima. 2019. aastal viidi läbi laialdane teavituskampaania, et suurendada teadlikkust kompostimisest ning kummutada sellega seonduvaid müüte.

Kanakullide uurimisprojekt „Raadi Ruudi ja Tiksoja Tiksi“ – vabatahtlik röövlindude uurimisrühm

Kanakull on põline metsaliik, kes enamasti väldib asustatud alasid. Seda põnevam on teada saada, kuidas elavad Tartu linnas kanakullid, kes varustati kevadel vabatahtlike inimeste annetuste toel soetatud GPS-saatjatega.