2014

Konkursile "Aasta Keskonnategu 2014" laekus tänavu 13 kandidaati ja seekord jagati üldvõit kahe kandidaadi vahel:

 

"Aasta Keskkonnategu 2014" üldvõitjad

  • MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, projektiga „Aasta Lind 2014 - jäälind“. Jäälinnuaasta algatuse eesmärk oli tutvustada jäälindu kui Eesti üht kaunimat lindu, täiendada teadmisi selle kaitsealuse liigi leviku, arvukuse ja elupaigavaliku kohta ning tõhustada tema kaitse korraldamist. Jäälinnuaasta paistis silma oma tegevuste mitmekesisuse, laia haarde ja kaasamisega ning omas ka olulist looduskaitselist tulemust. Jäälind sai sel aastal tuttavaks kümnetele, kui mitte sadadele tuhandetele inimestele, tegevustes osalesid sajad koolid ja lasteaiad, asutused ja kohalikud kogukonnad. 
  • SA Things, projektiga Kuhuviia.ee - Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, kust inimene saab infot kuidas vabaneda talle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms. Tänaseks on veebilehele koondatud üle 5300 kogumiskoha andmed.

 

Tunnustatud tänukirjadega

 

  • Porkuni Kool, projektiga "Konnade päästmine kevadrände ajal

Kool korraldas konnatalgud, et päästa kahepaiksed kevadrände ajal neid ohustavast olukorrast- hukkuda autode rataste all. Keskkonnategu toimus Porkuni Kooli erivajadustega õpilaste ja kooli töötajate ning ka küla elanike abiga, kellega sai päästetud 1053 konna kevadrände ajal Porkuni järve ümbrusest. Konnatalgutel osales 23  õpilast ja 6 töötajat.

  • Suurupi-Muraste-Tilgu masuudireostuse likvideerimise korraldus, kommunikatsioon ja korjamine – Val rajasaar, Katre Kuusik, Nele Nõu, Kady-Ann Sutt, Agni Kaldma, Aare Kasvandik

2014. aastal toimus Harku vallas kaks masuudireostust - esimene jaanuaris ja teine aprillis. Reostuse kokku korjamisel tehti kiiret ja head koostööd, kus väga suure panuse andsid just keskkonnateo kandidaatideks esitatud inimesed. Jagati operatiivset infot kriitiliste piirkondade kohta, teavitati erinevaid osapooli abi vajadusest ja kõrvaldati reostus.