2011

Konkursile "Aasta Keskkonnategu 2011" laekus 9 keskkonnateo kandidaati ja 14 keskkonnateokese kandidaati.

 

Kategooria "Aasta Keskkonnategu 2011"

MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus - projekt „Happy Fish“, üldvõitja

Projekti eesmärk on taastada Emajõe kalade koelmualad ning suurendada Emajõe vanajõgede suudmeid setetest ja luhtadelt võsa puhastamise kaudu. Projektist ei saa kasu mitte ainult kalad, vaid ka looduskaitsjad, kalastajad ning paadimatkajad. Hindamiskomisjon leidis, et nii suurejoonelist looduskaitse projekti pole Eestis enne olnud ning projektis on esindatud nii teaduse pool, keskkonnahariduse pool, sel projektil on ulatuslik positiivne keskkonnamõju.

 

Tunnustatud tänukirjaga

  • Ahto Kaasiku „Looduslike pühapaikade haldamise juhend“ - Ahto Kaasik korraldas Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUNC) looduslike pühapaikade haldamise juhendi teabepäevade läbiviimise, et teadvustada avalikkusele pühapaikadega seotud temaatikat.
  • Andres Eilarti raamat „Pintsliga tõmmatud Eesti“ - 2011. aastal ilmus Aavo Koka ja Andres Eilarti raamat “Pintsliga tõmmatud Eesti”, mis ühitab looduse ja kultuuri väljendusvahendeid ning saavutab suurepärase keskkonnaharidusliku mõjukuse.

 

Kategooria "Aasta Keskkonnateoke 2011"

JCI GOKoda „Laste teadlikkuse tõstmine prügi teemal“, üldvõitja.

Projekti eesmärgiks on tõsta laste teadlikkust prügi teemal. Põhirõhk on prügil, prügi sorteerimisel ning prügi taaskasutamise võimaluste näitamisel. Enamus lastele suunatud jäätmeteemalisi projekte on piirkonnakesksed ning kampaaniapõhised, kus erinevad keskkonnamaskotid kannavad laias laastus ühte sõnumit. Eesmärgiks on ühtlustada olemasolevate keskkonnategelaste poolne sõnum, tuues nad kokku nukuetendusse „Prügihunt ja Superjänes“ ning keskkonnahoiule kutsuvatesse õppematerjalidesse. Projekti raames valminud nukuetendust näidati pea 6000-le lapsele koolides ja lasteaedades üle Eesti 50-l korral. Etendus salvestati DVD-le, mida jagati kõikidele Eesti lasteaedadele ja koolidele tasuta, tundides kasutamiseks. DVD-l on muuhulgas õppematerjali prügi sorteerimise kohta kodus, infot, mis saab jäätmetest edasi, kuidas taaskasutada prügi ning muud vahvat prügiteemalist materjali.

 

Tunnustatud tänukirjaga

  • MTÜ Ida-Eesti Jäätmekeskus „Jäätmevihik“

Hea õppematerjal lasteaedades ja algkoolides vanuserühmale 5-8 aastat. Vihik sisaldab õpetlikke pilte prügi ohtlikkusest loodusele, tekst selgitab, milliseid erinevaid jäätmeid tekib ja õpetab, kuidas neid sorteerida.

  • Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse programm „Hoia metsa!“

2011. aasta on pühendatud metsale. Hoia metsa 2011 programmi tegevused olid planeeritud lähtuvalt sellest aastast

  • MTÜ Keila Roheline Punkt „Keskkonnakuu ja Keskkonnapäev Keila koolis“

Keila koolis toimus sel aastal KESKKONNAKUU JA KESKKONNAPÄEV, mille eesmärgiks on tõsta laste ja noorte keskkonnateadlikkust läbi erinevate keskkonnaalaste tegevuste, tuues vaheldust igapäevasesse kooliellu ja kinnistades seeläbi keskkonnahariduse rakendumist.

  • Tuule lasteaia keskkonnateoke

Tallinna Tuule Lasteaed on pööranud viimaste aastate jooksul tähelepanu Lasnamäe rohelisele ümbrusele. Üheskoos oma maja pedagoogidega on valminud mitu õpperadade juhist teistele Tallinna lasteaedadele.

  • AS Väätsa Prügila kampaania „Vabapaber“

AS Väätsa Prügila on korraldanud koolidevahelisi vanapaberi kogumise kampaaniaid alates 2003. aastast. Lisaks Järvamaa ja Raplamaa koolidele osalevad kampaanias ka Raplamaa haridusasutused. Kampaania eesmärk on vanapaberi kogumise ja taaskäitlusse suunamise abil hoida kokku loodusressursse ning vähendada prügilatesse minevaid vanapaberi koguseid.

  • Vigri lasteaia projekt “Vigri lasteaia keskkonnateadlikkuse tõstmine“

Kavandati vähemalt 8-10 üritust (metsateemaliste aktiivõppe tundide-päevade läbiviimine – otsene vahetu tegevus, õpetamaks lapsi tundma, armastama ja hindama meid ümbritsevat). Teemadest on käsitletud nii keskkonnasõbralikku jäätmemajandust ja veemajandust, kaitsealuseid taimeid, lindude kaitset, metsatemaatikat.

  • Kärstna kooli kaks projekti: "Maanteeääred puhtaks“ ja "Loodushariduslik tegevus õppekäikude kaudu Kärstna koolis“

Kärstna kool korraldas maanteeäärte puhastamisaktsiooni oma kooli õpilastele, puhtaks sai enam kui 50 km ulatuses kraave ja teeääri, Kärstna küla keskuse ümbrusest.