Keskkonnakuu korraldamine - Piret Mäestu

Kampaania eesmärk on panna inimesi rohkem jäätmeid sorteerima. Enne Pireti Lääneranna valda tööle asumist püsis sorteeritud jäätmete osakaal vallas aastaid stabiilselt ühel tasemel. Juba esimestel töötatud kuudel ütles Piret, et nii jätkata ei saa ja tegi ettepaneku hakata korraldama keskkonnakuud. Nii ta loobki igal aastal aina kaasahaaravamaid eksperimente, videoid, mänge jms, et suurendada keskkonnateadlikkust. Kuna töökohustusi on tööpäeva jooksul omajagu, siis valmistab ta kampaaniat ette suuresti oma vabast ajast.

Projekti sihtrühm on kogu Lääneranna valla rahvas - nii püsielanikud kui suvitajad. Samas ulatub jälgijaskond tänu digimeediale Lääneranna valla piiridest välja ning laieneb mitte ainult üle Eesti, vaid ka välismaale, kuna paljud kajastatavad teemad on suunatud kõigile. Piret on oma pühendumusega pannud ka kõige skeptilisemad inimesed jäätmeid sorteerima.

Tänu pidevale keskkonnateemade kajastamisele on jäätmetekke statistika järgi tõusnud Läänerannas liigiti kogutud jäätmete kogus, mis seni seisis aastaid ühel tasemel. Sorteerimise suurenemist on näha ka pakendikonteinerite kiire täituvuse järgi. Keskkonnateo lisaväärtus on kogukonna kaasamine läbi sorteerimismängu #SordiSinagi, live-videote ning avalike arutelude sotsiaalmeediakanalites. Kampaaniast saadud tagasiside ja projekti ajal tekkinud arutelud annavad palju informatsiooni valla kitsaskohtadest ning murekohtadest, mida paremaks muuta.

Keskkonnakuu ajajoon ajaleht.laaneranna.ee/keskkonnakuu