Haugimaimude asustamine - MTÜ Saaremaa Kalavaru

Selle keskkonnateo peamised eesmärgid olid haugide populatsiooni parandamine ja kutseliste kalurite ning harrastuskalastajate kokku toomine ühise eesmärgi nimel. Merevee kvaliteet on halvenenud ja kevadistele luhakudejatele ei ole hästi mõjunud kliimamuutused, lisaks on kudealasid kadunud inimtegevuse tagajärjel. Seega on haugivarude turgutamine väga oluline, seda käsikäes kudealade parandamise ja loomisega, et see protsess oleks jätkusuutlik. Vähemtähtis põhjus ei ole ka kasvav püügikoormus.

Koostöös TÜ Eesti Mereinstituudiga said kõik haugimaimud märgistatud. Seda just seepärast, et oleks võimalik hiljem, kalade suguküpseks ja püügimõõtu saades, nende toimetamistest paremini aru saada ning teha erinevaid uuringuid, mis samuti aitavad kaasa haugivarude säilimisele. Asustamisel lähtuti printsiibist „tarbi lokaalselt“. Ehk kõik marja- ja niisakalad püüti eelnevalt erilubadega just Saaremaalt haugimaimude asustuspunktidest. Nii ei segune erinevad haugipopulatsioonid (Emajõe vesikonna haugid Saaremaale jne).

Kogu selle protsessi üks peamine väärtus oli kindlasti kogukonna ja erinevate huvigruppide kaasamine ja koostöö. Pahatihti ei mõista kutseline kalur harrastuskalastajat ja vastupidi. MTÜ Saaremaa Kalavaru loomise üks põhieesmärke on olnud just nende kahe poole ühendamine. On ju nii kaluri kui harrastuspüüdja ühine soov see, et oleks ka tulevikus kalu, mida püüda. Kogu projekti jaoks tuli rahastus inimestelt endilt – harrastuspüüdjatelt, kaluritelt ja ka inimestelt, kes kalastamas ise ei käigi, aga hoolivad loodusest. Inimesed said teha head ja ise panustada – see on oluline ja kindlasti suure mõjuga üldise teadlikkuse suurendamisel ja kalastamise jätkusuutlikuks muutmisel.

 

am7i8307.gif