Euroopa keskkonnaauhind

Euroopa keskkonnakonkursse on korraldatud alates 1987. aastast. Konkursid toimuvad iga kahe aasta tagant ning viimane konkurss toimus 2018. aasta sügisel. Konkurss annab võimaluse tunnustada ettevõtteid, kes on arendanud välja uuenduslikud lahendused, et muuta keskkonna heaolu paremaks. 

Aastate jooksul on Eestit edukalt esindanud Euroopas AS Ecoprint, Werrowool OÜ ja Aus Design OÜ.

2018. aastal esindasid Eestist Euroopa Keskkonnaalasel konkursil Starship Technologies OÜ, Eesti Energia AS, Epokate OÜ, Advanced Sports Installations Europe AS, Hepta Group Energy OÜ, Lennuliikusteenindus AS ja Gelatex Technologies OÜ.

Euroopa konkursi koduleht:
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html