Euroopa keskkonnaauhind

Euroopa keskkonnakonkursse on korraldatud alates 1987. aastast. Konkursid toimuvad iga kahe aasta tagant ning viimane konkurss toimus 2018. aasta sügisel. Konkurss annab võimaluse tunnustada ettevõtteid, kes on arendanud välja uuenduslikud lahendused, et muuta keskkonna heaolu paremaks. 

Aastate jooksul on Eestit edukalt esindanud Euroopas AS Ecoprint, Werrowool OÜ ja Aus Design OÜ.

2020. aastal esindavad Eestit keskkonnajuhtimise valdkonnas Estanc AS, toote või teenuse valdkonnas Roofit Solar Energy OÜUpSteam OÜLindström OÜ ja Eesti Pandipakend OÜ, protsessi valdkonnas Estonian Cell AS ja Ensto Ensek AS, äri ja rahvusvahelise koostöö edendamise valdkonnas AusDesign OÜ ja Reverse Resources. Äri ja elurikkuse edendamise valdkonnas kandideerib auhinnale Tammejuure Mahetalu.

Euroopa konkursi koduleht:
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html