Auhind võitjale

KIK sõlmib võidu pävinud ettevõttega auhinna kasutamise lepingu, mille alusel saab võitnud ettevõte kasutada kuni 35 000 eurot enesetäienduse või ettevõtte keskkonnategevuse täiustamise rahastamiseks.

Võitja saab lepingu sõlmimise raames valida ühe auhinna valikauhindade nimekirjast või esitab KIKile omapoolse investeeringu ettepaneku. KIK ja Keskkonnaministeerium analüüsivad auhinna valiku põhjendatust.

Auhinnad:

Koolitusreis

Koolitusreis annab võimaluse osaleda mõnel suurel keskkonnateemalisel suurüritusel või külastada mõne välisriigi keskkonnavaldkonnas tegutsevat ettevõtet. Koolitusreisi teemad valitakse koos ettevõttega ning arvestatakse ettevõtte tegevusvaldkonda. Kui võitja valib auhinnaks koolitusreisi, siis pakume tunnustatutele ja konkursil osalejatele võimaluse oma kuludega koolitusreisil osaleda. Eesmärk on suurendada ka teiste ettevõtete keskkonnateadlikkust.

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise auhinna saab valida ettevõte, kellel puudub sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem. Auhinna eesmärk on süsteemne keskkonnajuhtimise rakendamine ettevõttes, tegevuse vastavusse viimine tõendatud keskkonnajuhtimissüsteemide nõuetega ning keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi saamine. Ettevõtetel on võimalik kasutada konsultandi teenust. 

EL ökomärgise taotlemine

Ettevõttel on võimalik viia oma tooted või teenused vastavusse EL ökomärgise kriteeriumitega. Auhinna valimisel saab ettevõte kasutada konsultandi teenust, sh vajadusel ökomärgise välisekspertide abi. Auhind sisaldab toote või teenuse vastavuse tõendamist (nt laboritestid, kasutajatestid, vajalikud auditid) ning turundusnõustamist.

Ressursi- või energiatõhususe auditi läbiviimine ettevõttes.

Ettevõttel on võimalik tellida ressursi- ja energiaaudit, et hinnata tootmise jätkusuutlikkust. Auditiga hinnatakse ettevõtte kokkuhoiu  ja tõhusama investeerimise võimalusi. Auhind sisaldab audiitori konsultatsiooni, enne auditit ettevõtte seiret ja külastust, auditi läbiviimist ning auditi aruannet. Võimalik on kasutada ka investeeringute jaoks rahataotluste koostamise nõustamist. 

Ettevõtte arenguks vajaliku täiendava investeeringu toetamine

Ettevõte võib esitada omapoolse põhjendatud investeerimise ettepaneku, mille eesmärk on keskkonnategevuse paremaks muutmine. Auhind on individuaalne ning põhjendatust analüüsitakse koos ettevõttega.