Kaltenbrunni allikate matkaraja uue silla ehitus - Hugo Koppel

2007. aastal rajasid Roosna-Alliku Põhikooli 5 tüdrukut Põllumajandusministeeriumi toetusel Kaltenbrunni allikate matkaraja. Matkarada kasutavad Roosna-Alliku Põhikool, lasteaed ja kohalik kogukond, aga tullakse ka kaugemalt. See on võimalus tutvuda Roosna-Allikul asuvate allikate ja järvedega. Aja jooksul on matkarajal olnud sillad lagunenud ja ka rada ise vajab suuremat hooldamist ning tööd. Roosna-Alliku Põhikool ja kohalik kogukond on mõelnud, kuidas saaks matkarada uuendada ja edasi arendada, kuid ei olnud vajalikke töödeni jõudnud. Sinna lähedale elama asunud Hugo Koppel on seda märganud ning omaalgatuslikult koos perega asunud tegutsema. Vanade sildade asemele on ehitatud 2 uut silda, soostunud metsaalune on muudetud paremini läbitavaks, korrastatud on puhkeplats jne. Hugo on panustanud sinna nii oma isiklikke materjale, jõudu, aega kui ka raha. Ta on teinud seda vaikselt ning abi ja tähelepanu otsimata. Ta soovib, et kodukoht oleks ilus. 

Nähes, kuidas Hugo Koppel on suutnud matkarada kaasajastada seal omaette tegutsedes sai ka eelkõige Roosna-Alliku Põhikool uut motivatsiooni seal tegutseda. Koos Hugo Koppeliga loodetakse rajada veel üks uue sild, mis lõpuks võimaldaks matkarada läbida esialgu kavandatud viisil ringselt. Kaltenbrunni matkaraja uuendamine on kogukonnaliikmete jaoks oluline.

1629298974047.jpg

puhkekoht.jpg

Hääli kokku: 0