Keskkonnanädal 2019 - 5 tudengiorganisatsiooni

Keskkonnanädal 2019 raames anti võimalus omandada teadmisi säästlikust ning jätkusuutlikust eluviisist, et muuta meid ümbritsev keskkond ja meie eluviisid rohelisemaks. Keskkonnanädalat korraldasid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Bioteaduste Üliõpilaste Selts, Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts ja Matemaatika-informaatika Tudengiselts.

Iga päev korraldati erinevas formaadis üritus, et kaasata võimalikult erinevaid sihtgruppe:

- aruteluõhtu ringmajanduse teemal, kus esinejateks olid Reet Aus ja Kaisa Hansen;

- ekskursioon Tartu jäätmejaama koos aruteluga jäätmekäitlusest;

- filmiõhtu Ahhaa teaduskeskuses, millele järgnes arutelu ala spetsialistidega filmis käsitletud probleemidest;

- hackaton „Linna roheline areng“, mille eesmärgiks oli kaasata inimesi lahendama Tartu linna rohelise arenguga seotud küsimusi;

- prügimatk - üle-Eestiline üleskutse minna ühe päeva jooksul loodusesse ning enda ümber märgatav prügi üles korjata;

- teadliku tarbimise mess.

Nädala eesmärgiks oli muuta nähtavaks Tartu kõrgkoolide keskkonnapõhimõtted ja jätkusuutlik areng ning arendada koostööd Tartu kõrgkoolide ja tudengiorganisatsioonide vahel. Lisaks tudengite ja linnaelanike keskkonnateadlikkuse suurendamine ning praktiliste oskuste arendamine.

Keskkonnanädal 2019 oli hea näide tudengiorganisatsioonide koostööst ühise eesmärgi nimel ning tugevdas organisatsioonidevahelisi sidemeid. Lisaks suudeti kaasata laia sihtgruppi ning katta erinevaid keskkonnateemasid

keskkonnanädal

Hääli kokku: 18