Kompostiljon - JCI GO Koda

2019. aastal viidi läbi laialdane teavituskampaania, et suurendada teadlikkust kompostimisest ning kummutada sellega seonduvaid müüte. Loodi nii tele- kui raadioreklaamid, kirjutati artikleid, tutvustati kompostimist teles- ja raadiosaadetes ning käidi tegemas kompostimise töötube.

Kahasse Eesti Korterühistute Liiduga viidi läbi uuring KÜ-de seas, et valmistada ette komposterite ühisost. Sügisel 2019 jagati lasteaedadele ja koolidele "Kompostiljon tunnustab" märgiseid, mida taotles ühtekokku 38 kompostivat lasteaeda ja kooli üle Eesti. Kompostiljoni 2019. aasta peamiseks sihtrühmaks olid eramajades elavad lastega pered. Teiseks sihtrühmaks haridusasutused ja kogukonnad. 

Igas majapidamises tekib arvestatav hulk biojäätmeid, mida saab koduses majapidamises kompostida ning seetõttu kaob vajadus biojäätmeid kogumispunkti transportida või rentida uut prügikonteinerit. Ühtlasi säästame ka importmulla ja väetiste ostmiselt, kuna aiapidajad saavad kodusest kompostist väärt mulda, millega enda peenraid väetada. Kompostiljon käsitleb kompostimist, kui meie pärandkultuuri. Kaasates kompostimisse lapsed, tutvustame me neile looduse loomulikku aineringi ning juurutame juba varakus eas jäätmete sorteerimise harjumust.

 

Kompostiljon

Hääli kokku: 37