Eesti firmad Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete seas

Keskkonnasõbralik Ettevõte 2013 üldvõitja OÜ Werrowool

Septembri keskel kohtus Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete konkursi žürii, et üle 150 esitatud ettevõtte seast valida välja iga kategooria kolm kuni neli silmapaistvamat ettevõtet. Eesti ettevõtete seast pääsesid parimate hulka osaühingud Werrowool ja AusDesign. Võitjad kuulutatakse välja 1. detsembril.

Keskkonnaministeerium korraldab igal aastal konkurssi, kus selgitatakse välja Eesti kõige keskkonnasõbralikumad ettevõtted. Žürii esitab parimad ettevõtted ka Euroopa konkursile. Septembri keskel toimus Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete konkursi žürii kohtumine, kust valiti üle 150 esitatud projekti seast kolm kuni neli parimat igas kategoorias. Eesti ettevõtete seast jõudis keskkonnajuhtimise kategoorias parimate hulka tselluvilla tootja OÜ Werrowool ning rahvusvahelise koostöö kategoorias rõivatööstuse jääkide taaskasutaja OÜ AusDesign. Euroopa keskkonnasõbralike ettevõtete laureaadid kuulutatakse välja 1. detsembril Lyonis Prantsusmaal.
Žürii töös Eesti esindajana osales Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus. „Võrreldes varasemate aastatega on taotluste kvaliteet tõusnud, mis tegi žürii töö üpris keeruliseks,“ kommenteeris Lõhmus. Näiteks toote- ja teenuse hindamisgrupis oli kolme parima projekti välja selgitamine väga tasavägine. „Hea meel on tõdeda, et Eesti keskkonnasõbralike ettevõtete konkursi uuenduskuur 2013. aastal on kandnud vilju – kahe Eesti ettevõtte suurepärased projektid on oma kategooriates osutunud valituks kolme parima sekka,“ lisas Lõhmus. Tunnustust jagasid Eestile ka žüriiliikmed teistest riikidest.

AusDesign toodab Eestis uusi rõivaid Bangladeshi rõivatööstuse ületoodangust, et vähendada suurtootmise keskkonnamõju. Iga selliselt valminud rõiva puhul jääb kasutamata 91 protsenti vett ja 86 protsenti energiat võrreldes sarnase, uuest materjalist valminud tootega. Tootmisjääkide maht väheneb poole võrra. AusDesign on Eesti keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursi võitja keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias. AusDesign tootis särgid ka tänavustele laulu- ja tantsupeo osalejatele.

Werrowool toodab Eesti paberijäätmetest keskkonna- ja tervisesõbralikku ning innovaatilist soojustusmaterjali. Ettevõte paistab silma läbimõeldud keskkonnajuhtimise poolest, mille tõenduseks on neil EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi tunnistus. Toote väljatöötamise kandvaks ideeks oli terve tootmistsükli keskkonnasäästlikkus, alates toormaterjali (vanapaberijäätmete) varumisest, kuni toote käitlemiseni elutsükli lõpus. Lisaks väikseima keskkonnamõjuga toote turule toomisele soovis ettevõte tõsta tarbijate ja kogu ühiskonna teadlikkust keskkonna- ja tervisesäästliku soojustamise vajalikkusest. Tselluvilla tootmiseks kulub umbes 30 korda vähem energiat võrreldes kivi- ja klaasvilla tootmisega. Tootmisel kasutab ettevõte parimat võimalikku tehnikat. Werrowool saavutas Eesti keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil üldvõidu ning koos sellega võimaluse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel teha 35 tuhande euro piires investeering keskkonnasõbraliku tegevuse suurendamiseks.

Keskkonnaministeeriumile saab alates novembrikuust esitada kandidaate 2014. aasta keskkonnasõbralike ettevõtete ja tegude tunnustamiseks. Konkursile oodatakse säravaid inimesi, eeskujulikke ettevõtteid ning organisatsioone, kes hoolivad keskkonnast meie ümber ja hoolitsevad selle eest, et ka teised seda teeksid.