Mati Sepp - looduskaitse ja metsanduse ekspert

Mati töö EMA ridades hõlmab metsandusliku ja looduskaitselise nõu andmist, metsanduses probleemi tuvastamist (lageraied, ebaseaduslikud raied Natura aladel jms) ning lahenduste leidmist. Peamiselt nõustab ta metsa või loodusega seotud murega üksi jäänud inimesi või kogukondasid. Lisaks aitab Mati ametnikke ja inspektoreid võimalike kuritegude avastamisel. Korduvalt on tal õnnestunud veenda RMK-d, et nad ei raiuks maha kohalikele olulisi puhkemetsasid, vaid säilitaks sealseid loodusväärtusi nii järeltulevatele põlvedele kui ka kohalikule kogukonnale.

Lisaks kuuluvad Mati tegevuste hulka ka loodushariduslike ürituste ja matkade läbiviimine ning keskkonnaressursse puudutavate arengukavade koostamise protsessides osalemine. Matkasid tehes õnnestus leida täiesti uus merikotka pesa, mis võeti ka kaitse alla. Viis aastat looduse eest seismist EMA ridades on õpetanud talle, et loodus pakub ja omab suuri väärtusi, aga meie ülesanne on loodusväärtusi hinnata, mõistlikult kasutada ja säästa. Eesti metsasid on võimalik säästlikult hoida ja majandada. Peamiselt on Matit ajendanud looduse eest seisma tema pere ja isalt saadud loodushoiupisik.

 

Total votes: 308