25 aastat GLOBE programmi Eestis - MTÜ GLOBE Eesti

GLOBE-i visiooniks on arendada ja toetada õpilaste, õpetajate, teadlaste ja harrastusteadlaste koostööd mõistmaks planeedi Maa keskkonda kohalikul, regionaalsel ja globaalsel tasandil. GLOBE-iga on liitunud koolid 125st riigist üle maailma. Eesti ühines GLOBE programmiga 19. juunil aastal 1996 ja 1997. aastal alustati mõõtmistega.

GLOBE tegevused Eestis on leidnud aset juba 25 aasta vältel ning kaasatud on õpilased, õpetajad, teadlased, vilistlased ja harrastajad. Selle aja jooksul on Eestis kaasa löönud ca 90 kooli, andmeid edastanud 60 kooli ja iga-aastaselt lööb aktiivselt kaasa ca 25 kooli. GLOBE võrgustik katab tervet Eestit ning osalemas on üheaegselt nii väikesed maakoolid kui suured linnakoolid. GLOBE olulisust ja evolutsiooni näitab see, et programm on tegutsenud juba 25 aastat, see pakub järjest rohkem uusi võimalusi kõikidele huvilistele ja koos tegutsevad erinevad põlvkonnad ning erineva keelelise, sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimesed. Kuna GLOBE põhimaterjalid on inglise keeles, siis annab GLOBE programmis osalemine võimaluse mitmekesistada sõnavara.  

Kõikide tegutsemisaastate jooksul on programmis osalenud palju erinevate huvidega õpilasi ja õpetajaid. Endiste õpilaste seas on praegusi teadlasi, õpetajaid, teadusajakirjanikke, arste, õppejõude. GLOBE kogukonna liikmed on saanud katsetada ja proovida oma aja kohta innovatiivseid õppemeetodeid ning -vahendeid. Virtuaalne koostöö ja GLOBE meetodid andsid õpilastele parema ettevalmistuse distantsõppeks ja GLOBE mõõtmised on järjepidevalt jätkunud.

Aastal 2020 toimunud Eesti ekspeditsioonil valmis 7 projekti, mis esitati üleilmsele GLOBE uurimistööde konkursile ja 4 neist sai kõrgeima hinnangu. GLOBE õppe-ekspeditsioon toimub välitingimustes ja on eeskujuks kõikidele keskkonnahariduse huvilistele. Sügisel 2020 käivitusid õpilastele suunatud veebiseminarid NASA kliimateadlase Garik Gutmaniga, kes juhendab Eesti õpilaste uurimistöid, kus kasutatakse õpilaste endi ja NASA kogutud andmeid.

 

grupipilt.jpg