Keskkonnakäpp

Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus. Selle tunnustusega soovime tõsta esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku algatusega või panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

Konkursile võib esitada kõiki keskkonda väärtustavaid ideesid, mis on suurendanud teadmisi keskkonnast ja kujundanud säästvat arengut toetavaid hoiakuid.

Kandidaatide esitamisel on tähtis, et nende teod oleksid silmapaistvaks eeskujuks keskkonnategevuste kavandamisel ning nende poolt loodud materjale saaks kasutada keskkonnateemade käsitlemiseks uudsel ja inspireerival moel.

Rahvahääletus on avatud! Juba õige pea selguvad kõik võitjad. 

Jälgige ka meie Facebooki lehte https://www.facebook.com/keskkonnakapp