Konkursi tingimused

Tunnustuse eesmärk on tõsta esile haridusasutusi, õpetajaid ning keskkonnahariduse keskuseid tulemusliku tegevuse eest keskkonnateadlikkuse suurendamisel ja säästvat arengut toetavate väärtushinnangute ning hoiakute kujundamisel; innustada tunnustamise kaudu ka teisi haridusasutusi, organisatsioone ja ettevõtteid keskkonnasõbralikult tegutsema.

Tunnustuse sihtrühm on haridusasutused, õpetajad, keskkonnahariduse keskused ning muud keskkonnaharidusega tegelevad organisatsioonid ja inimesed, kes on panustanud Eesti ühiskonnas keskkonnateadlikkuse ja keskkonnasõbralike väärtuste ning hoiakute kujundamisse.

Nõuded tegevusele/kandideerijatele

  • Tegevus on lõppenud või pikemaajaliste tegevuste puhul on üks vaheetappidest lõppenud;
  • Tegevus on läbi viidud vähemalt viimase kahe õppeaasta jooksul ning tegevust ei ole varasemalt esitatud konkursile Keskkonnakäpp.