Konkursi tingimused

Tunnustuse eesmärk on tõsta esile haridusasutusi, õpetajaid ja klassikollektiive ning mitteformaalse keskkonnahariduse keskuseid ja looduskoole tulemusliku tegevuse eest keskkonnateadlikkuse suurendamisel ja säästvat arengut toetavate väärtushinnangute ning hoiakute kujundamisel;
tunnustada haridusasutusi, kes on rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale; innustada tunnustamise kaudu ka teisi eraisikuid, kollektiive, organisatsioone ja ettevõtteid keskkonnasõbralikult tegutsema.

Tunnustuse sihtrühm on õpetajad, klassi- ja lasteaiakollektiivid, mitteformaalse keskkonnahariduse keskused, looduskoolid ja haridusasutused ning muud keskkonnaharidusega tegelevad organisatsioonid ja inimesed, kes on panustanud Eesti ühiskonnas keskkonnateadlikkuse ja keskkonnasõbralike väärtuste ning hoiakute kujundamisse või rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale.

Nõuded tegevusele/kandideerijatele

  • Tegevus on lõppenud või pikemaajaliste tegevuste puhul on üks vaheetappidest lõppenud;
  • Tegevus on läbi viidud vähemalt viimase kahe õppeaasta jooksul ning tegevust ei ole varasemalt esitatud tunnustusele Keskkonnakäpp (va õpetaja kategooria).