Kandidaadid 2014. aastal

Koolid/lasteaiad

Lokuta Lasteaed - Keskkonnateemaliste projektide sari
Lokuta Lasteaias on toimunud keskkonnateemalised projektid aastast 2004 kuni tänase päevani. Projektide tulemusel oskavad Lokuta Lasteaia lapsed märgata ja hoida loodust enda ümber, õuealale on ehitatud õuesõpperada ning soetatud õppevahendeid.

LAAGRI LASTEAED - „ÕPIÕU – ÕPPIMINE TOETAVAS KESKKONNAS"
Laagri Lasteaia suur õueala pakub lastele ja õpetajatele erinevaid võimalusi mängudeks ja tegevusteks. Õues õppe võimaluste laiendamine ja tegevuste lõimimine aitab tõsta laste keskkonnateadlikkust, süvendada oskust hoida ja väärtustada loodust.

Pärnu Lasteaed Päikesejänku - Pärnu Päikesejänkud säästavad, ei saasta
Lasteaia ümbruses oleme näinud pilte, mis kurvastavad südant. Kas prügi pole mahtunud prügikasti või pole prügikasti? Päikesejänkud oskavad prügi sorteerida ja teavad prügi õiget kohta. On õpitud targalt tarbima ja jõutud jäätmete vähendamiseni.

Järva- Jaani lasteaed Jaanilill - Sinasõbraks loodusega
Olla Sinasõber loodusega on meie eesmärk. Õppekavas on oluline koht õuesõppel. Liikudes lasteaia matkarajal on õppinud lapsed heatahtlikku suhtumist loodusesse. Tuntakse rajal kasvavaid taimi ja ollakse teadlik seal elutsevatest loomaliikidest.

Kiili Lasteaed - Väikeste naksitrallide mängumaa
Palkidest keskkonnasõbraliku mänguväljaku rajamine oli kõige kiirem lahendus lastele õues mängimise tingimuste loomiseks. Nüüd ei jõua väikesed Naksitrallid õueaega ära oodata. Uuel mänguväljakul on nii palju huvitavat tegemist.

Lindi Lasteaed-Algkool - Kasvame koos loodusega
Soovime, et lapsed mõistaksid, kuidas inimene mõjutab oma tegevusega loodust ja loodus omakorda inimest.

Lindi Lasteaed-Algkool - Loodushariduse edendamine
Tulemuslik kaasatus mitmetesse keskkonnaharidusprojektidesse, sh süsteemne osalemine erinevate Eesti vetes elutsevate kalaliikide tundmaõppimisele suunatud kalandusõpitubades. Kala kui kasuliku (ja laste poolt alatarbitud) toiduaine propageerimine

IMAVERE LASTEAED MÕMMI - "MÕMMI LÄHEB MÕMMILE APPI!"
2009.aasta sügisel sai alguse tammetõrude kogumise traditsioon. Aastate jooksul on lasteaiapere korjanud kokku üle 3 tonni (2011.a. - 1 tonn!) tõrusid ja need üle andnud kohalikele jahimeestele talviseks loomade toidulaua mitmekesistamiseks.

IMAVERE LASTEAED MÕMMI - VÄIKESTE LEIUTAJATE KONKURSS
Väikeste Leiutajate konkursi eesmärgiks on propageerida jääkmaterjali taaskasutamist. Konkurss aitab kaasa lapse teadlikkuse, leidlikkuse ja meisterdamisoskuse arendamisele, mille tulemusel valmivad igapäevaelus praktiliselt kasutatavad asjad.

Mammaste Lasteaed ja Kool - AVASTAMAS IMELIST MAAILMA
Lastele on loodud võimalusi ise valmistada mängimiseks ja õppimiseks vahendeid. Keskustes valminud esemed on lapsel kasutamiseks mängudes, lavastustes, õppetegevustes. Vanemad on ühinenud algatusega -valmistades koos lastega esemeid või pakuvad ideid

Lümanda Karu- Kati Lasteaed - TERVIS- SÕPRUS- LOODUS, KÕIK ON ÜHTE LOODUD!
Kui loodust tunnen, armastan ja tahan olla sõber- hea, siis hirmu tundma ma ei pea, vaid hoopis hooliv olema. See on meie moto. Lümanda Karu- Kati Lasteaia looduse õpperada valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Tartu lasteaed Helika - "Õues on huvitav" ning "Lähme linde luurama"
Teaduste aasta, kus igakuiselt toimuvad loodusvaatluse uuringud. Õuealal toimuvad igapäevaselt integreeritud õppetegevused, valminud lindude infotahvlid ja tuulelipp on lastele abiks tegevuste läbimisel. Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Kohila Gümnaasium - keskkonnasõbralik kool
Kohila Gümnaasium on keskkonnasõbralik kool. Eesmärgiks on õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste, süsteemsete ja jätkusuutlike keskkonnaprojektide läbiviimise koolis.

Tudulinna Põhikool - Roheline elustiil Tudulinna koolist
Väike Tudulinna kool asub Alutaguse metsade ja rabade keskel. Elame, õpime ja kasvame keset loodust ja meie mõtte- ja eluviis on keskkonnateadlik ja keskkonda säästev. Meie algatused on seotud loodusega: õppekäigud, valikaine "keskkond", õuesõpe.

Pikavere Lasteaed-Algkool - Loodusnäitused Pikaveres
Pikavere Lasteaed-Algkoolis on saanud traditsiooniks korraldada iga aasta alguses aktiivne loodusnäitus, kus nii Pikavere lapsed kui ka lapsed ümberkaudsetest haridusasutustest saavad kõikide meeltega kogeda meid ümbritsevat loodust.

Räpina Aianduskool - Sõbrapäeva tomatiprojekt
Räpina Aianduskooli Sõbrapäeva Tomatiprojektiga, mille eesmärk on jälgida taimede kasvamist ja arenemist ning võrrelda tulemusi "tava"- ja "maheväetisega" kasvatamisel, on liitunud ligi 800 rühma (lasteaiad, koolid, loodusringid, noortekeskused jne).

Lümanda Põhikool - Looduskallakuga ja looduse poole kaldu
Eesti kõige läänepoolseima koolina asume väga kauni loodusega piirkonnas – Viidumäe Looduskaitseala ja Vilsandi Rahvuspargi vahetus läheduses. Seetõttu oleme kooli õppekavasse lisanud loodushariduse süvaõppe.

Kosejõe Kool - Hooldatud mõisapark on Kosejõe Kooli visiitkaart!
Kosejõe Kool on hariduslike erivajadustega laste kool, mis asub Kose-Uuemõisa pargis. Pargi hooldamine on meie jaoks väga tähtis tegevus. See on kooli visiitkaart - maine kujundaja. Lisaks töökasvatusele on see suurepärane õuesõppe võimalus.

Kallaste Keskkool - Peisi järve nädal
Kooliõpilaste, aga ka tervel kohaliku kogukonna tähelepanu ja huvi Peipsi järve, selle keskonna, ajaloo ja kultuuri vastu. Veel üheks tulemuseks võib pidada info kogumise, töötlemise jne pädevuse loomist. Seega muutub ka suhtumine oma kodukoha ellu.

Ruhnu Põhikool ja külarahvas - Ruhnu rannad puhtaks!
Rannakoristus Ruhnu Põhikooli eestvedamisel on juba 16 aasta vanune traditsioon. Õpilased ja külarahvas jagatakse gruppideks. Iga seltskond koristab ära ühe rannalõigu. Nii tehakse igal kevadel saarele ring peale.

Nõo Põhikool - Keskkonnaharidust edendav kool
Selleks, et väärtustada Eesti loodust, õppida lugema loodusajakirju ja hoidma keskkonda, on sügisest kevadeni viktoriin loodusajakirjade põhjal ja kõikidele klassidele õppekäigud. Kogu kool tähistab veebruaris märgalade päeva. Tegevused on hinnatud.

Tartu Tamme Gümnaasium - Igaaastased looduse välipraktikad õpilastele
TTG viib, ja on aastakümneid viinud igal õppeaastal läbi mitmekesised looduse välipraktikad (ca 10) kõigile gümnaasiumi õppesuundadele (http://www.tamme.tartu.ee/kool/ ja http://www.tamme.tartu.ee/pildialbum/) ning korraldab loodusretki põhikoolile.

Vääna-Jõesuu Kool - Taaskasutav kool
Meie klassides on kaks prügikasti: paberile ja muule prahile. Õues on neile eri konteinerid. Muu prahi sorteerib koristaja pakendiks ja segajäätmeks. Kooli toidujäätmed söövad ära jahikoerad ja metssead.

Türi Ühisgümnaasium - TÜG keskkonnalaager
Türi Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilaste jaoks on igal kevadel tähtsündmuseks keskkonnalaager. Kolm päeva looduses ja sa märkad rohukõrrel ronivat mutukat, jõekäärus lupsu löövat kala ning avastad, et elu facebookita on võimalik!

Aakre Lasteaed-Algkool - Looduse õpperada Aakre mõisapargis
Koostöös lapsevanemate, hoolekogu, kohalike puidufirmade ja lasteaed-algkooli töötajatega valmis Aakre mõisaparki kooli- ja lasteaialastele looduse õpperada pargis leiduvate puude-põõsaste kohta. Rada tutvustab Eestis enamlevinud puittaimi.

Laupa Põhikool - Taaskasutus ehk siis igas vanas on varjul midagi uut
Laupa mõisakool on aastaid juurutanud keskkonnasäästlikku eluviisi: prügi sorteerimine, orgaaniliste jäätmete komposteerimine, energiasäästu programm, õppekäigud jm. Eriti paaril viimasel aastal on oluliselt suurenenud taaskasutus ainetundides.

Laulasmaa Kool - Elamusmängud Laulasmaal
Laulasmaa kool on 6 aastat korraldanud Laulasmaa maastikukaitsealal Harjumaa koolide neljaliimelistele rühmadele elamusmänge ja õpetajate koolitusi, mis on väga hea vahend kujundada õppijate ja õpetajate väärtusi.

Tallinna Kadaka Põhikool - „Minu maheelu”
Erivajadustega õpilased teavad, kuidas toodetakse mahedaid toiduaineid. Erivajadustega õpilaste igapäevane olmeeluline käitumine on muutunud keskkonnasäästlikuks:
• Eitavad kilekottide kasutamist
• Sorteerivad olmeprügi
• Eelistavad mahedaid toid

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium - Heategevuslik keskkonnaprojekt “Avatud südamega”
Keskkonnaprojekt “Avatud südamega” tähendab asjade ringlust ja ületarbimise vähendamist: kogutakse heas korras kasutatud riideid, jalanõusid, raamatuid, mänguasju, jagatakse neid omavahel ja abistatakse raskustesse sattunud inimesi ja loomi.

Kilingi-Nõmme Gümnaasium - Edukas osalemine Kuusakoski jäätmekäitluse kampaanias
4.b klass võttis osa Kuusakoski jäätmekäitluse kampaaniast „Küünlaümbriste jaht“ ja võitis oma arvestuses I koha. Ka kõige tublim üksikkoguja oli samast klassist. Nüüdki peale kampaaniat on klassis kogumiskast, et küünlaümbrised taaskasutusse suunata.

Tabivere Gümnaasium - Kasvame keskkonnateadlikeks kodanikeks
Õppeaasta jooksul on toimunud erinevaid loodussõbralikke ja keskkonnda säästvaid üritusi: õppekäigud Sagadi looduskooli, meisterdamispäevad taaskasutatavatest materjalidest nii õpilaste kui õpetajate juhendamisel ("Loov nööp", ajaloolised maketid).

Voore Põhikool - Puhtam ümbrus- parem enesetunne!
Korrastatud kooliümbrus ja kevadised korrastustööd Voore keskasula pargis klasside kaupa.

Pärnu Vabakool - Vabakooli loodusõppesuund „Kasvame looduse sisse"
Loodussuund –meie igapäevane kutsuv teeviit - ,mis paneb mõtte ja südamega elama ning mõtestatult tegutsema: looduspäevad, metsa istutamine, peenrapraktika, vanapaberi kogumine, projektid... Loodusõpe annab meile kasulikud päevad ja tähendusega elu.

Kurtna Kool - Keskkonnateadlikud ja loodussõbralikud õpilased
Algatuse eesmärgiks oli suurendada õpilaste arusaama üksikisiku ja tema valikute tähtsusest elukeskkonna säilimisel. Lähemalt vaata - http://kurtnakool.ee/index.php/huvitegevus/projektid/kik-projekt

Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) - Keskkonnateadlikkus igaüheni!
Kaardistasime oma keskkonnaharidusalase tegevuse ja meie tiitlid on siin:
Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas 2013
Tervist edendav kool
Kiusamisest vaba kool
Hea õpikeskkonnaga kool
Innovaatiline kool

Rakvere Gümnaasium - RG põhikooliõpilane on looduse ja keskkonna sõber
Loodusharidusega tegelemisega põhikoolis paneme aluse hilisemale tõsisemale huvile loodusteaduste vastu. Meie õpilased saavad juurde praktilisi teadmisi, õpivad viibima looduses ning käituma loodussäästlikult.

Otepää Gümnaasium - Kodukoht korda!
Otepää Gümnaasiumi koolipere on igal aastal maikuu alguses käinud ühiselt koristamas Otepää Maarja kiriku ja kirikumõisa ümbrust, et anda oma panus linna heakorda. Kõigil on hea meel koos tegutsemise ja puhtama ümbruse üle.

Toila Gümnaasium - Roheline koolihoov
Kooli sisehoovi on visuaalselt kaunim, elavam ja suvel värviküllasem. Loodusõpetuse tundides saab tundma õppida liike, lapsed saavad võimaluse teha ka aiatööd. Vahetundides on tore istuda pinkidel ja nautida värviküllaseid ilutaimi.

Toila Gümnaasium - Akvaarium kooli
Koolis on õppimiseks ja uudistamiseks 2 suurt akvaariumi, ja mitte tavaliste, nn.troopiliste, vaid eestimaiste kalaliikidega. Juba 2 aastat saavad meie huvilised õpilased kalade eest hoolt kanda, osaledes akvaariumiringi töös.

Maardu Gümnaasium - Keskkond pole tühi-tähi, seda raisata ei tohi.
Järjepidev keskkonnasõbralikkusele suunatud tegevus on juhtinud koolipere tähelepanu tarbimisele ja loodushoiule, puhtusele meie sees ja ümber. Oleme hakanud näpuga näitamise asemel ise midagi ära tegema. Käime ringi silmad lahti ja märkame.

Väätsa Põhikool - Energiaalasest Haridusest Euroopas
Rahvusvaheline koostööprojekt Energiaalasest Haridusest Euroopas. Uuritakse energia kasutamst ja säästmist, saamise võimalusi. Robootikatunnis ehitatakse ja uuritakse erinevaid autosid, ehitatakse tulevikumaja. Keskkonnaalaselt teadlikumad õpilased.

Merivälja Kool - Õuesõpe Merivälja Koolis
Merivälja Koolis on tänu oma heale asukohale looduse keskel tegeletud õuesõppega juba pikka aega. Alates 2012/2013 õppeaastast toimub tegevus tervele koolile kokkulepitud päeval 1 kord õppeveerandis ja see on ühendatud teiste õppeainetega.

Merivälja Kool - Jalgrattaga kooli
Merivälja Kool asub õuealal, aga ikka tuuakse lapsi kooli autodega. Et vähendada autode hulka, selgitada õpilaste keskkonnasäästlikku käitumist ning õpetada ohutut liiklemist, toimuvad kaks korda aastas autovabad nädalad.

Kiigemetsa Kool - Uuri, mõtle ja meisterda
Kiigemetsa Kooli hariduslike erivajadustega õpilastele keskkonnasäästlikku mõtteviisi õpetamine läbi materjalide taaskasutuse. Koolist tekkinud jäätmetest valmistasid õpilased uusi tarbeesemeid, millest valminud näitust tutvustatakse oma vanematele.

Tartu Rahvusvaheline Kool - Earth Week - Maa nädal
Tartu Rahvusvahelises Koolis toimuv Maa nädal, ehk kooli õppekeeles Earth Week, on ülekooliline üritus, kuhu on kaasatud kogu koolipere. Maa nädal annab teadmisi sellest, kuidas elada keskkonnateadlikult ning see on toimunud juba 13. korral.

Pirita Majandusgümnaasium - Keskkonnateadlikkus-meie kooli väärtus
Läbi sihipärase keskkonnakasvatuse on loodud tingimused õpilaste arenguks, nende keskkonnaalase teadlikkuse tõstmiseks, huvi tekitamiseks looduse ja selle uurimise vastu.

Alu Lasteaed-Algkool - Kevadine õuesõppenädal Alu Lasteaia-Algkoolis
Õpime tundma Alu pargis kasvavate puude nimetusi, õpime õues ja jälgime muutusi kevadises looduses. Osalevad lasteialapsed ja kooli õpilased.

Valga Jaanikese kool - Keskkonnahariduse edendamine õuesõppe laagrites
Õpilased püüavad tegutseda keskkonda säästes, teavad inimtegevuse mõju loodusele, hoiduvad loodust kahjustamast, suhtuvad vastutustundlikult keskkonda. Laagris tutvuvad õpilased säästliku eluviisiga ja saavad aru keskkonnasäästu vajalikkusest.

Tilsi Põhikool - Õpime hoidma
Maakooli õpilane tunneb loodust ja oskab seal käituda, austab elu ning hoolib teiste loodust.

Tartu Hiie Kool - Energiasäästunädala üritused Tartu Hiie Koolis
Korraldame igal aastal energiasäästunädala üritusi. Kui me sellest pidevalt räägime, siis kooli lõpuks peaks iga noor olema võimeline vastama küsimusele, miks me peame ja kuidas me saame energiat säästlikult kasutada.

Sindi Gümnaasium - Recycled jõulukaunistused
Mahakantud raamatutest tehtud "jõululilled", tualettpaberi tühjadest rullidest tehtud kommid ja papist lõigatud südamed koos valge värviga iga lapse jõulusoovidega südamekujulised kuuseehted.

Sindi Gümnaasium - Eesti 100 tamme
Eesti Vabariigi 100 juubeliaastal on plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid. Samuti osales Sindi linn selles projektis.

Aste Põhikool - Madalseiklusrada kooli pargis
Miks mitte pargis ehitada kooli parki õpilassõbralik madalseiklusrada, mida saab kasutada sportlikuks tegevuseks vabal ajal ja treeningtundides ning kehalise kasvatuse tundide mitmekesistamiseks.

Põltsamaa Ühisgümnaasium - Loodus-meie õpetaja - praktiline õpe looduslaagris
Õpiti praktilisi uurimismismeetodeid kasutades looduskeskkonnas, omandates oskusi loodusest, keskkonna säästvast kasutamisest ja hoidmisest. Emajõe vee-elustiku ja seisundi uurimistulemusi kasutatakse uurimuslikus õppes võrdlusmaterjalina.

Rannamõisa Lasteaed - Kurgi kasvamine õpetab matemaatikat
Meie lasteaia suured lõunapoolsed aknad on loodud taimekasvatuseks. Igal kevadel kasvab seal Kurk. Jälgides Kurgi kasvamist saavad lapsed selgeks nii loodusalased teadmised, matemaatika, kui praktilise kogemuse hoolimise olulisusest.

Rannamõisa Lasteaed - "Imeline kõik siin ilmas, looduslapse särasilmas"
Lasteaialastele loodusfotode, ka makrofotode, tegemise õpetus.Fotode tegemine on suurepärane võimalus tuua lapsed lähemale loodusele. Õpetada neid vaatlema, märkama ja leidma väikest imet argipäevas. Avastama aastaaegade muutumise võlu.

Rannamõisa Lasteaed - Prügipäev
Prügi sorteerimine on aktuaalne ja popp, see on „siililegi selge“, aga kuidas seda päris õigesti teha, seda me täpselt ei teagi. Seda ei tea ka emme ja issigi mitte. Nii, et egaś muud kui prügihunnik õuele ja õppima.

Rannamõisa Lasteaed - Rannamõisa Rohenäpud
Taimekasvatus rühmatubade aknalaudadel ja õues taimekasvatuskonteinerites õpetab lapsele töö tegemise rõõmu ja vastutus. Selle läbi saab laps esmase vahetu elamuskogemuse jälgides kasvamist. Kogeb esimest pettumust kui unustab kastmise ja taim sureb.

Lasteaed Vigri - Osalemine KIK-projektides aastatel 2011-2014
Erinevatel aastatel said lapsed vastavalt teemadele väärtuslikke teadmisi ja praktilisi kogemusi. Tänu projektidele külastasime palju huviobjekte, soetasime õppematerjale, kostüüme ja peakatteid, rajasime õuesõppepaviljoni ja mänguvahendi.

Pirita Lasteaed - "Seemnest kasvab puu" KIK projekt
Meie põhieesmärk oli tõsta projekti kaasatute keskkonnasäästlikke väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi. Projekti käigus toimus süsteemne, järjepidev tegevuste läbiviimine, et õpetada lapsi hoolima vahetust looduskeskkonnast.

Pärnu Lasteaed Mai - ÕPPERAJAD HOIAVAD MEID LIIKUMISES!
Pärnu L/a Mail on kolm õpperada looduskaunis paigas,mida kasutame laialdaselt ja sihipäraselt iga-aastastel traditsioonilistel matkadel,õuesõppe läbiviimisel,perepäevadel, keskkonnateadlikuse ja –hoiu tõstmisel. Väärtustame liikumist värskes õhus.

Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu - Elu ÖKO stiilis
Üheks tähtsaks õppe-kasvatuslikuks suunaks lasteaias Tuhkatriinu on õuesõpe. Õuesõpe, see on võimalus lastele anda mitte lihtsalt ainult uut informatsiooni, vaid aitada lastel süveneda sellesse maailma,kus saab suhelda loodusega, kahekõne loodusega.

Tallinna Kadaka Lasteaed - Kadaka Lasteaia seikluspark
Tallinna Kadaka Lasteaed rajas koostöös Nõmme Seikluspargiga lasteaia õuealale heategevuslikelt laatadelt teenitud raha ja „Innovaatiline tegu 2013“ konkursil võidetud auhinnaraha eest madalseikluspargi.

Tartu Lasteaed Lotte - Ökokratt päästab ja säästab
Ökokrati sõbrad õpetavad säästma keskkonda. Rändur Tilk õpetab lastele säästma vett, Elektri Elts elektrit ja Jäätme Jänes sorteerima prügi. Usinate Sajajalgsete rühmast alguse saanud idee on levinud kogu Lotte lasteaiapere ja lapsevanemate seas.

Anni Lasteaed - Anni Lasteaia katseaed
Anni lasteaeda on koostöös lapsevanematega rajatud katseaed erinevate taimekoosluste ja aed- ja juurviljade tundmaõppimiseks. Lapsed saavad ise käed mullaseks teha - seemneid külavata, taimi istutada, kasta ning hiljem vilju koristada ja maitsta.

Kiili Gümnaasium - Heakorrapäev
Meie koolis on traditsiooniks saanud igakevadine Heakorrapäev. Sel päeval koondub kogu koolipere selleks, et koolimaja ja selle ümbrus kevadiselt särama lüüa. Üheskoos riisutakse, korjatakse prahti ja värskendatakse spordirajatisi.

Narva Lasteaed Tuluke - Väike keskkonnakaitsja
Tuluke lasteaed töötab „Väike ökoloog“ programmi järgi.
Ökoloogilise kasvatuse eesmärgid :
• emotsionaalse kaastunde, tähelepanelikuse, teadmishimulooduse vastu kasvatamine.
• looduse tundmise huvi arendamine, looduses olevate seoste määrang

Alu Lasteaed-Algkool - Kevadine õuesõppenädal
Õpime tundma Alu pargis kasvavate puude nimetusi, õpime õues ja jälgime muutusi kevadises looduses. Osalevad lasteialapsed ja kooli õpilased.

Kulina Lasteaed - Orienteerumismatk " Tunne ja hoia loodust"
Tunda rõõmu looduses liikumisest, kinnistada teadmisi metsas kasvavatest puudest, teada õigeid looduses käitumise reegleid.

Ülenurme lasteaed - Hooli, tea ja toimeta
Eesmärk:
* lapsel kujuneb hooliv suhtumine taimedesse ja loomadesse, ta saab läbi tegutsemise kogemusi ja uusi teadmisi.

Alasniidu Lasteaed - KESKKONNA JA SÄÄSTVA ARENGU TEATRIFESTIVAL
Tänu Alasniidu Teatrifestivali teema "Keskkonna ja säästva arengu õpetamine lastele" käsitlemisega suutsime 300 lapse ja paljude õpetajate arusaamades ning hoiakutes kujundada armastust looduse vastu ja selgitada keskonnasäästlikuse tähtsust.

Põltsamaa Lasteaed MARI - Meinart Mesilase loodusekool
Meinart Mesilase loodusekool oli kogu õppeaasta väldanud mänguline keskkonnahariduslik projekt, mis tõstis laste teadmisi putukate elutegevusest ning kujundas käitumisharjumusi ja vajadust kaitsta putukaid looduse tasakaalu hoidmiseks.

Erra lasteaed - Olen kuuske istutades õnnelik
Igal aastal toome jõuluks kuuse tuppa ja nii sureb jälle üks kuusk. Istutasime oma lasteaia õuele kuuse, mida saab kaunistada ja tuledega ehtida. Kuusk on väike ja meie ka, koos kasvame suuremaks.

Rakvere Triinu lasteaed - "Sinasõbraks loodusega"
Rakvere Triinu lasteaia õueõpperada on loodud eesmärgiga tutvustada linnalapsele loodust. Loodusrajal õpivad lapsed loodust vaatlema, erinevate nähtuste vahel seoseid looma, loodust armastama ja hoidma!

Pirita Kose Lasteaed - Meie õu on meie mängumaa
Pirita Kose Lasteaed avab kevadise õuesõppe alati koos naaberlasteaiast külla kutsutud rühmadega. 2013. aastal oli teema "Maakunst" ja 2014 aastal teema " Liikumismängud õues".

Tallinna Vormsi Lasteaed - Lasnamäe roheline "Kilpkonnamaa"
Tallinna Vormsi lasteaed asub kohas, kuhu Tallinn planeeris 1936 a suvilarajooni. Sellest ajast on säilinud männik ja õunapuud/marjapõõsad. Lasteaia tunnusloom on kilpkonn. Keskkonnasõbraliku tegevusega on kujundatud looduskaunis, turvaline õueala.

 

Õpilasrühmad

Sipelgate rühm, IIsaku lasteaed "Kurekell" - Viskan prügi kotti, pange ainult mitte lumehange..
Praktiliste tegevuste tulemusena teavad lapsed, mis on prügi ning oskavad seda sorteerida. Teavad, mida ise saab ära teha selleks, et hoida ära keskkonnakahjustusi.

Tallinna Mardi lasteaed Mürakarude rühma lapsed ja lapsevanemad, õpetajad Irina Leinsaar, Marianne Kull - Kõrvitsafestival "Kõrvits- seemnes viljani"
Sellest projektist sai alguse paljude perede kõrvitsakasvatamise traditsioon. Juba meie esivanemad olid suured kõrvitsakasvatajad ja oskasid kõrvitsast teha erinevaid tervislikke toite. Meie missioon on taaselustada isekasvatamisega keskkonna säästmine

Rõuge Lasteaed, Tõrukeste rühm - TEGUTSEMISLUST TAASKASUTAMISEST
Rühmas kehtib lähtepunkt PABERI TAASKASUTUS läbi lõbusa ja põneva tegevuse. Eiratakse paberi traditsioonilisi kasutusalasid,selle asemel avastatakse uusi võimalusi ja ootamatuid funktsioone taaskasutatavatele materjalidele, et päästa puhast loodust.

Väike-Maarja lasteaia 4.rühm - Lepatriinude kodu koristustalgud
Looduslik küngas,kus elab palju putukaid-mutukaid,sai laste abiga prahist puhtaks.Nüüd on lepatriinudel korras kodu ja lastel mängumaa.

Voka lasteaed Naksitrallid - Naksitrallid on tuleviku säästlikud tarbijad
Voka lasteaia Naksitrallid 2013-2014 õppeaasta kannab nime "Õpime õues". Tegevuste käigus saavad lapsed ja täiskasvanud teadmisi asjade taaskasutusest, mulla taastootmisest; kasvab märkamine ja hoolivus ümbritsevasse, rõõm koostegutsemisest.

Elva Lasteaed Õnneseen meeskond (lapsed ja lapsevanemad) - "Seeneriigis tarkust uut ammutame igalt puult"
Planeeritud õuesõppe kaudu said lapsed tuttavaks metsapealinnas Elvas kasvavate puudega, õppisid loodust jälgima, avastama ja hoidma. Saadud kogemused on heaks baasiks säästlike ja hoolivate inimeste kujunemisel.

Tallinna Lasteaed Vikerkaar, Sipsiku rühm - Säästev Eluviis
Sipsikute rühmas toimus Säästva Eluviisi nädal. Õppisime prügi sorteerima, riisusime õueala, vaatasime filme Prügihundist ja vestlesime ökoloogilisest jalajäljest. Kõige tipuks meisterdasime vandest katkistest mänguasjadest uued kunstiteosed!

Tallinna Inglise Kolledz 1P klass (rahvusvaheline klass) - Rändame ajas - ajamasina projekt
Rändame ajas - ajamasina projekt pani õpilaste silmad särama ja tegutsemistahte põlema. See näitas õpilastele, et prügist on võimalik meisterdada nii mõndagi , et väikestest asjadest saavad alguse suured asjad. Loovus, prügi ja rõõm :)

Antsla Gümnaasiumi 5. a ja 5. b klass - Taaskasutuse ja korduvkasutuse karneval klassiõhtu
KASUTA SÄÄSTLIKULT JA TARBI MÕISTLIKULT! Ära raiska, ka lihtsates asjades peitub jõud, ilu ja võlu. Kilekott oli kunagi väärtuslik nafta, karvamüts jooksis metsas ringi ja püksid võisid kasvada põllul - USU VÕI ÄRA USU, aga paraku nii see oli!

Osula Põhikooli algklasside taaskasutusring. Juhendajad Tuulike Mölder ja Kristelle Terve - Vanast uus!
Vajadus oli pakkuda lastele käelist tegevust, teha midagi meie ümber kogunenud "prahist" ja seda võimalikult väikeste kulutustega, sisustada aega pikapäevarühmas. Taaskasutusring osutus väga populaarseks, täna 26 last so üle poole 1.-4.klassist.

Saue Gümnaasiumi 11.klasside 16 õpilasest koosnev õpilasrühm ja nende juhendajad Ulvi Urgard ja Kristi Läänesaar - Õige otsus: tuumaenergia poolt või vastu?
2.-6.04.14 Saue Gümnaasiumi õpilaste õppekäik Rootsi Forsmarki TEJ. Eesmärgiks oli pakkuda praktilist õpet, sidudes teoreetilised energiaalased teadmised igapäevase eluga. Suurendada noorte keskkonnateaduslikkust, et vastu võtta õigeid otsuseid.

Türi Põhikooli 2c klass - Paberi taaskasutus
2 klassi lapsed meisterdavad innuga ja avastavad uusi vorme kasutades paberi jääkmaterjali, mis sobib käeliseks tegevuseks. Teades, et paberi tooraineks on puud, mis kasvavad aeglaselt, on neid vaja kasutada säästlikult.

Koeru Keskkooli õpilasrühm (16) õpilast ja õpetaja Aili Alatsei - Talgute "Konnad teel(t) päästame kodukandi konnad!
Aitasime ajavahemikul 11.-19.04.2014 Koeru vallas Ervita küla teelõigul Väinjärve lähistel autorataste alla sattumast 410 konna, kes suundusid kudemispaika.

Kääpa Põhikool, 1.klass - Taimed klassist aeda
Lapsed istutasid ise seemne ning kasvatavad sellest taime, mille viivad õppeaasta lõpus oma koduaeda. Tegevuse väljundiks on omakasvatatud viljadest maitseelamuse või silmailu saamine. Isiklik taim tähendab isiklikku lähenemist ja hoolt.

Vana-Vigala Põhikooli 7.klass - Kooliümbruse korrastamine
Vana-Vigala Põhikooli (mõisakooli) 7.klass on kõikide oma kooliaastate jooksul tublilt osalenud kooliümbruse korrastamisel.

Vana-Vigala Põhikooli 1.klass - Lehtede riisumine
Klassijuhataja on süstinud oma 1.klassi õpilastesse usina töötegemise pisiku.

Vana-Vigala Põhikooli liitklass 3.+5. - Kooliümbruse korrastamine
3.+5.liitklassi õpilased on koos klassijuhatajaga ühed tublimatest kooliümbruse korrastajatest.

Nurme kooli väikeklass Jan-Andre, Riho, Renet, Henri, Siret ja Garmen õpetaja Kaidi - Vanast uus makett "Paide vallimägi"
Mõtte sellise töö jaoks saime kui jalutasime klassiga Paide vallimäel. See on üks ilus koht Kesk- Eesti südames. Õpilased mõtlesid, et võiks midagi vahvat ehitada. Nii saigi alguse idee, et anname vanadele asjadele uue elu.

Annika Tiideberg, Dairi Lehiste, Gertrud Aasaroht (Otepää Gümnaasiumi 11.klassi õpilased) - Vesi kui elu allikas. Geograafianädal.
2013.a. kuulutati ÜRO algatusel rahvusvahelise veealase koostöö aastaks. Geograafianädala läbivaks teemaks oli kõik veega seonduv, kus läbi erinevate ürituste, tegevuste ja ettekannete püüdsime suurendada teadmisi veest kui tähtsast loodusressursist.

Kärdla Ühisgümnaasium, 1. - 6.klassi õpilased (ca 200 õpilast) - Vanapaberipäev
Pikaajaline üritus, mille käigus õpitakse säästvalt suhtuma paberi kasutamisse (sorteerimine ja taaskasutus), kogutakse vanapaberit säästes sellega elus puid. Tõuseb õpilaste keskkonnateadlikkus. Üritusse on haaratud ka Kärdla elanikud.

Miina Härma Gümnaasium, 3.a klass - Aitame metsal kasvada!
Miina Härma Gümnaasiumi 3. a klassi õpilased otsustasid aidata kaasa meie ilusate metsade säilimisele. Selle tegemiseks läheme üheskoos metsa istutama.

Holstre Kool ja õpetaja Irma Tooming - Loodussõbralikuks kooliks läbi projektide
Õpilaste keskkonnateadlikuse, säästva tarbimisharjumuste, taaskasutuse ja loodushoiu kujundamine ning arendamine erinevate loodushariduslike projektide kaudu.

Tartu Hiie Kooli 3.b klass, õpetaja Kaja Assor - Me armastame loodust!
Olen õpetajana püüdnud oma klassi õpilastesse süstida looduse armastust. Käime erinevates huvitavates paikades, osaleme erinevates loodusprojektides. Lapsed hindavad loodust! Vt kokkuvõtet http://www.youtube.com/watch?v=hSYOSlICtLc

Aravete Keskkooli 6. klass ja klassijuhataja Dea Jürgens - Põrandavaip leiva- ja saiakottidest
Kaunis põrandavaip materjalist, mis tavaliselt visatakse prügikasti.

Kärdla Ühisgümnaasium, 1. - 5. klassid - Sünnipäevaks Kärdla puhtaks!
Traditsiooniga üritus, mille eesmärgiks on Kärdla linna sünnipäevaks linn puhtaks teha. Sel aastal pöörasime rõhku vastvalminud Kärdla sadama piirkonna koristamisele. Lisaks tutvume sel päeval lähemalt linna ajalooga ja kohtume vallaametnikega.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi (KSG) looduse õppesuuna õpilased (projekt on töös teist aastat ja kahe õppeaasta jooksul on õpilasi 24 + 20), idee autor ja juhendaja-kuraator Maie Itse - Rännakud Eesti maastikel ja kaitsealadel
Projektis osalenu teab Eesti maastike kujunemisprotsessi, mõistab kaitsealade süsteemi, põhjendab keskkonnateadlikkuse vajalikkust igapäevaelu probleemide lahendamisel, mõjutab käitumisega oma suhtlusringkonna ja koolikaaslaste keskkonnateadlikkust.

Aruküla Vaba Waldorfkooli VII klass - Pedassaare koristamine klassiekskursiooni käigus
Aruküla Vaba Waldorfkooli VII klass käis 6.-7.detsember 2013 talvisel matkal Pedassaarel. Matka käigus korjasime kokku saarel leiduva prügi. Üks Eesti väikesaar sai selleks korraks puhtaks! Loodame väga, et see tulemus püsib kaua.

Õpilasfirma "Inspire..." - Õpilasfirma "Inspire.." paneb mõtlema
Oleme õpilasfirma « Inspire ... » . Aasta jooksul firma on tegelenud koolituste läbi viimisega, mis on pühendatud tervislikule eluviisile ja keskkonnakaitsele. Töötasime noorte ja vanuritega. Treeningud toimusid TLVL kus meie kasutame kooli kohvik.

Pärnu Hansagümnaasium - loodus- ja keskonnaõppesuund - Märka ja kaitse Eesti loodust!
Gümnaasiumiõpilased, kes valisid õppesuunaks looduse- ja keskkonnakaitse kaasasid ja tutvustasid kaasõpilastele Eesti looduse omapära ja vajadust seda hoida.Kaasõpilased kaasati õppekäikudele. Koostöös Paikrega õpetati prügi sorteerimist.

Paide Gümnaasiumi 4b klass ja õpetaja Kairit Wirth - Projektid "Ära viska raha ära"
Keskkonnasäästlikku mõtlemist peab lastes kujundama juba varakult. Eesmärk on õpetada lapsi tarbima mõistlikult, kasutama vanu asju uue loomiseks, õpetada lapsi tekkinud jäätmeid sorteerima.

Paide Gümnaasiumi 4b klass ja õpetaja Kairit Wirth - Projekt "Lõbusad sallid"
Keskkonnasäästliku mõtlemise kujundamine läbi praktilise tegevuse ja eeskuju

Pääsusilma rühm, Alasniidu lasteaed - Veed teed (vee-ja looduse säästmine/hoidmine)
Meie probleemiks oli vee liigne tarbimine. Läbi jutustuse (hiljem ka näitlemise) "Vee teed", omandasid lapsed teadmised, miks tuleb vett säästa ja loodust puhtana hoida. Peale õppimise ja ise läbimängimise on veetarbimine rühmas taas mõistlik.

Tallinna lasteaed Vesiroos ja lapsevanemad - Vesiroos Teeb ära 2014
Vesiroosi talgupäev, kus lastevanemate abiga sai korrastatud õueala, ehitatud atraktsioone ja rajatud õuesõppevõimalusi lastele.

Tallinna Lasteaed Pallipõnn, Karlssonite rühm - "Tõrust tammeks, tammest tammikuks"
Tallinna Pallipõnni lasteaia Karlssonite rühma laste poolt tõrudest kasvatatud tammepuu istikud on kingitus Eestimaale, et saaksime elada looduspuhtas keskkonnas, et säiliks tasakaal looduses ning pandaks alus uute tammikute rajamisele.

 

Õpetajad

Marina Aben (Väätsa lasteaed Mesimumm) - Õues õppides õnnelikuks
Suheldes vahetult loodusega õppisid lapsed kõik oma meeli kasutades märkama, hoidma ja hoolima kõige väiksemaid oma ümber. Avastasid ja rõõmustasid,tegutsesid ja muutusid avatumaks. Astusid oma esimesed sammud keskkonnahoidmise teel.

Niina Tammik (Tallinna Lasteaed Vesiroos)  -  Vesiroosi õuehaldjas
Meie Pokude rühma õpetaja Niina Tammik on tõeline Haldjas, kes hoolitseb meie lillepeenarde ja viljapuude eest.

Reeli Sirel, Riina Toomet, Külli Saia (Märjamaa lasteaed Pillerpall) - Maailm, vaadatuna läbi "luubi"
Avastustee põhimõtete rakendamine lastega mõjutab nende suhtumist ümbritsevasse. Lapsed uurivad, avastavad ja õpivad vahetu kogemuse kaudu, teadvustades samas, et loodus käitub meiega just nii nagu meie loodusega.

Elin Ots (Rannamõisa Lasteaed) - Kilgipilli meisterdamise töötuba
Töötoas sai tandem laps-vanem koostöökogemuse, rahulolutunde, et olen oma kätega võimeline meisterdama ning kilgipilliga muusika tegemise elamuse. Muusikaelamus võimendus looduses, kui lapsed kilgipilliga mängisid saadet tuulele ja merele.

Kersti Heil - Puutöö lasteaias
Puutöö lasteaias - milline suurepärane võimalus õpetada maast madalast praktilisi tööoskusi, planeerimist ja kavandamist, aga eriti avatud silmadega looduses käimist, et materjali koguda ning austust ja armastust elava puu vastu.

Kirsi Kriit (MTÜ Lasteaed "Väike Pauline" roheline rühm) - Loomade tutvustamine ja esitlemine
Lapsed saavad teadmisi loodusest ja loomade elust ning esinemiskogemuse, otsides loomade kohta (lapsevanemate abiga) infot ning viies rühma ees läbi esitluse loosiga valitud looma kohta.

Jaanika Alliksoo - Roosna-Alliku Põhikooli KESKKONNAKÄPP
Roosna-Alliku Põhikooli aktiivne eestvedaja keskkonna- ja loodushariduse edendamisel.

Annika Kallasmaa, Põltsamaa Ühisgümnaasium - Praktilise keskkonnaharidusliku õppe korraldamine
65 õpilast omandas eluslooduskeskkonnas praktilisi kogemusi rabade ja soode tekkimisest ja arenemisest, taimedest ja loomad neljal aastaajal; 275 sai selgeks jäätmete sorteerimise põhimõtteid, 175 praktiline õpe Endla allikate alal ja Matsalus

Janne Änilane - Keskkonnanädal Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis
Olen üle 10 aasta igal kevadel viinud läbi oma koolis keskkonnanädalat. Igal õppeaastal on nädalal oma teema, mille raames toimuvad erinevad töötoad,tegevused, loengud, loodusvaatlused, matkad, ekskursioonid, viktoriinid, filmide vaatamine.

Marje Loide - Loodussuuna arendaja Lihula Gümnaasiumis
Õpetaja Marje Loide on alates 2002.aastast Lihulas arendanud loodussuunda, mille tulemusena on meie koolist sirgunud seenteadlane, ämbliku- ja konnauurija ning keskkonnakaitsjaid

Liia Ortus - Tõrva Gümnaasiumi loodushoiu süda ja hing
Algatus on avanud laste silmad meid ümbritsevale loodusele ja pannud mõtlema selle hoidmisele ja kaitsmisele, samas on alagtus reaalselt aidanud meie kooliümbrust ilusamaks muuta ja korras hoida.

Helgi Isakannu, Viljandi Kesklinna Kooli bioloogia-ja keemiaõpetaja - Oska märgata väikest asja, et näha suurt!
Õpetaja Helgi Isakannu on olnud loodusteaduste (bioloogia ja keemia) õpetaja, suunates õpilaste huvi looduse ja keskkonnakaitse vastu mitme põlvkonna vältel. Ta on võtnud kasutusele uusi ja kaasaegseid õppevahendeid ja osalenud nende väljatöötamisel.

Valjala Põhikooli õpetaja Ülle Lahi - Hea looduse õpetaja.
Õpetaja Ülle Lahi on korraldanud , läbi viinud ja algatanud Valjala Põhikoolis palju keskkonnaalaseid ettevõtmisi, mis on kogu koolipere keskkonnateadlikkust tõstnud. Ka lastevanemate ja maakonnast huviliste õpetamine on toimunud koos kõige sellega.

Pilvi Ailt - Loodushariduse edendamine
Pilvi Ailt on algatanud loodusainete nädala traditsiooni, mille raames toimuvad õuesõppe tunnid, loengud ja erinevad võistlused. Ta osaleb õpilastega edukalt erinevatel konkurssidel ja olümpiaadidel. Õpetab taimede tundmist erinevates vanuseastmetes.

Õpetaja Kajalin Luts - Keskkonnanädal
Toimusid teemakohased tegevused- fotovõistlus "Keskkond ja minu amet" (koos piltide hindamisega internetis), viktoriin (veebipõhine, toimus arvutiklassis), mäng (nutitelefonidega), ekskursioon Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse.

Helina Reino - Keskkonnasõprade kasvatamine
Läbi mitmete aastate õpilastes huvi tekitamine keskkonna vastu. Nendes keskkonnasõbraliku käitumise kasvatamine. Noorte inspireerimine tegelema loodusega ( erinevate keskkonnaküsimustega jne). Koolipere tarbimise suunamine keskkonnasõbralikumaks.

Villu Baumann - Kass on kuningas
Projektiga "Kass on kuningas"näidataks järjekordset võimalust kasutada sekundaarset materjali kaasaegsete esemete disainimiseks ja valmistamiseks.

Marju Trumsi (Pärnu Toimetulekukooli direktor) - Keskkonnahoidlik ideede generaator
2013a rahastas KIK Marju Trumsi kirjutatud projekti „Aktiivõppemeetodid vee teema käsitlemisel Pärnu Toimetulekukooli ja lasteaedade Pillerpall ja Trall õppetegevustes“. 2013-2014a õ-a toimusid erinevad tegevused nii lastele kui ka õpetajatele.

Lii Sepp (Keila Kool) - 10 aastat keskkonnaalast tegevust Keila Koolis
Keskkonnakuud aprillist-maini said kooli traditsiooniks ja kasvasid ülelinnalisteks ettevõtmisteks. Igal aastal on osalenud 300-500 õpilast ja linnaelanikku

Kati Kekkonen - Aktiivse keskkonnainfo jagamise eest
Keskkonnabuss, mobiilne keskkonnainfopunkt, loodus- ja filmiõhtud annavad igal aastal ligi 3000le tartlasele põnevat infot looduse kohta ning mõtlemisainet meie igapäevaste otsuste mõjust keskkonnale.

Eva Vabamägi ja Sandra Lõõnik - Taaskasutus - vanast uus!
Idee sai alguse mõttest õmmelda riidejääkidest oma rühma lastele üks vahva mänguasi. Tingimused - oleks suur, laste arengut toetav ja ennekõike siiski vahva mängukaaslane. Nii sündiski Uss Juss Vingerpuss

Moonika Sarapuu, Tartu Kunstigümnaasiumi loodusainete õpetaja - "Kõik saab alguse väikesest seemnest"
Õpetaja Moonika käivitas sel aastal projekti, kus 3. klassi õpilased kasvatasid ise seemnetest lilli ning turustasid neid. Noored õppisid taaskasutust ja säästlikku tarbimist koostades taaskasutusnäituse kaasates ka teisi õpilasi.

Jane Rätsep, Kõpu Internaatkool - Pajalapid
Pajalapid - lapitehnikas. Nende õmblemisega saavad hakkama ka noormehed. Ära on kasutatud erinevaid kanga tükke. Ei pea ära viskama ega põletama.

Maria Semjonov, Kõpu Internaatkool - Taaskasutus - lõnga ja niidi otsad
Niidi ja lõnga otstest valmistatud pilt - Kõpu tuletorn

Maria Semjonov, Kõpu Internaatkool - Diivanipadi kanga otstest.
Ära on kasutatud erinevate kangaste järelejäänud otsad ja õmmeldud ilus padi diivanile.

 

Organisatsioonid

Sven Aluste (EQUILIBRE MTÜ) - Ökosüsteem klassiruumis - Findhorn EcoKit

"Ökokokomplekt Ecokit ja süsiniku jalajälje vähendamise õpetus koolidele" on projekt, kus lapsed saavad reaalse kogemuse ökosüsteemist ja oskavad kogemusõppe projektis õpitut igapäevaelus kasutada.

Projekt Elus Teadus (Kristi Parro)
Elus Teadus on projekt, mille raames käivad Eesti Maaülikooli üliõpilased üldhariduslikes koolides, lasteaedades ning erinevatel üritustel rääkimas loodusest ja meid ümbritsevast. Lähemalt saab projektiga tutvuda facebookis (Elus teadus).

MTÜ Nõmme Loodusmaja, Lada Mehikas - Loodusega sina-sõbraks
Nõmme Loodusmaja on kasvatanud üles mitu põlvkonda loodusesõpru. Läbi erinevate õuesõppe programmide proovitakse tuua inimesteni looduse erakordsus ning esile kutsuda kõigis väike, kuid pöördumatu muutus, mis paneks märkama ja hoolima.

Palade Loodushariduskeskus - Laste Teadusklubi
Palade Loodushariduskeskuses toimuvat Laste Teadusklubi on huviring, kuhu on oodatud 6-10 aastased lapsed. Lapsed saavad Laste Teadusklubis teha põnevaid keskkonnateemalisi katseid ning käia huvitavatel matkadel ja väljasõitudel.

MTÜ Ökoehituse Ühing - Keskkonnasõbraliku ehituse propageerimine Eestis
Nad korraldavad ja viivad läbi koolitusi ja viivad läbi töötubasid, kus tutvustavad ja õpetavad keskkonnasõbralikke ehitusviise, seda nii ise tegijatele, kui ka spetsialistidele.

Heleene Mäeots ja PetCareBridge meeskond - Tervise õhtud lemmikutega
Teeme korra kuus, erinevatel kohtadel, lemmikloomade terviseõhtuid. Kus spetsialistid (loomaarst, händlerid, groomerid) jagavad kasulikke nouanded kuidas hoolitseda oma lemmikute eest ja äratunda varjatud tervisehädad. Üritus on kõikedele tasuta.

Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus - Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse rajamine
Pärnumaa omavalitsuste ühisprojektina rajatud Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus pakub innovatiivset keskkonnaharidust huviringide kaudu, toetab formaalharidust praktilise õppega ja on avatud külastuskeskus loodushuvilistele.

MTÜ Tallinna Linnuklubi - Linnuhariduse edendamine
MTÜ Tallinna Linnuklubi on juba 11 aasta pakkunud nii väikestele kui ka suuretele võimalust tuttavaks saada meie linnumaailmaga. Läbi traditsiooniliste ja spontaansete ürituste osaleb meie hariduslikes ettevõtmistes üle 1000 linnuhuvilise aastas.

Skeemipesa - Remondikohvik
Remondikohviku mõju on olnud väga lai. Oleme kahe üritusega saanud korda 48 aparaati, mis kõik oleks muidu prügimäele jõudnud. Õppinu ja õpetanud üksteisele elektroonikat. Saanud vanade asjade remondist uusi ideid uute asjade tegemiseks jne.

Asta Tuusti, Sagadi Looduskool - Keskkonna meeltega tunnetamine
Asta Tuusti koolitused on justkui meeldiv ärkamine, mille käigus tunnetad keskkonda kõikide meelte läbi ja seeläbi hakkad märkama ning mõistma meid ümbritsevat võrratut kooslust ja tajud kui väga on seda vaja säästa ning hoida.

Eesti Loodusmuuseum - Väikeste Teadlaste Klubi sünd Loodusmuuseumis
Tänu kümnete tuhandete loodushariduslike muuseumitundide ning sadade õpitubade, perepäevade, sünnipäevade, retkede läbiviimise kogemusele oskab Loodusmuuseum nüüd pakkuda lastele täpselt sellist huviharidust, mida nad armastavad.

Viljandi Huvikooli loodusring - Süsteemiväline kätepesusüsteem
Sajandivanuses koolimajas ei ole igas klassis kätepesu võimalust. Eriti keeruline oli see Viljandi Huvikooli loodusringile kuna tihti on tegevusi mis vajab kätepesu. Autonoomne, muust maja veevärgist sõltumatu kätepesu lahendus annab vabaduse.

MTÜ Peipsikad - Suvine looduslaager
Looduslaagrid olid vajalikud, et tõsta laste huvi looduse vastu. Laagrid toimusid erinevas looduskeskkonnas, mida noored igapäevaselt ei näe. Üritus oli vägagi tulemuslik, sest lapsed soovivad, et see toimuks ka sel aastal. Huvi on tekitatud!