Organisatsioon

Kaitseliidu Põlva maleva noortekogu liikmed tuli idee korraldada koduümbruse koristusaktsioon. Kuna pandeemia ajal suurt ühist talgupäeva teha ei saanud, siis kutsusid noored inimesi üles ise loodusest prügi korjama ja tegema sellest ka fotojäädvustust. Samuti läksid kirja "aktiivsustunnid" ja oli võimalus võita auhindu. 
 

GLOBE on üleilmne õpilastele suunatud haridus- ja teadusprogramm, mis võimaldab õppetöö sidumist teadusega läbi igapäevaste keskkonnamõõtmiste ning andmekogumise ja kaasab koolid üle Eesti ning võimaldab õpilastel teha koostööd NASAga.

globe_logo.png

Kristel Saarm on loonud Astangu elanikest kogukonna, kes igal aastal hoolitseb selle eest, et Astangu tänava äärsetes tiikides elavad konnad saaksid ületada pulmarändel ohutult tiheda liiklusega Astangu tänava.

MTÜ Nähtamatud Loomad loodud "Taimse Teisipäeva" kooliprogramm toetab koole, et nad pakkuda ühel korral nädalas lihavaba koolilõunat. Lisaks haritakse õpilasi toidu, keskkonna ja terviste seoste kohta.

tt-logo.png

Valga Muuseum on aastaid paistnud silma keskkonnahariduslike ettevõtmiste poolest nii Valga linnas kui ka Valgamaal üldisemalt. Viimane suurem ettevõtmine oli loodusharidusliku rändnäituse "Imeline Valgamaa" loomine. Näitus avati pidulikult 2020. aasta sügisel ning tänase seisuga rändab juba mööda Valgamaa haridusasutusi ja raamatukogusid.