Teavituskampaania "Hoia Merd" - Pernova Hariduskeskus

Teavituskampaania sai alguse murest meie Läänemere äärsete ranna-alade ja parkide pärast, mis suvel teenindavad kümneid tuhandeid nii sise- kui välisturiste.  Selleks, et inimtegevuse  käitumisharjumusi muuta ei piisa kaugetest ning kaudsetest märkamistest ja suunamistest, vaid avaldab mõju siin ja praegu, kui ranna külastajat viisakalt läbi teadmiste jagamise ning mängu harime. Nii saame kasvada koos paremateks maailmakodanikeks. 

Ühine rannajoon ja/või ühised väärtused aitavad meil koos juhtida inimeste tähelepanu meid ümbritsevale looduskeskkonnale. Ühiselt koos tegutsemine annab mõttemaalilmale rohkem ruumi ning juba tuttav keskkonnamärgis avalikes randades toob endaga kaasa tuttavad ning merekeskkonda soosivad eluhoiakud.

Erinevate tegevusaastate jooksul on kampaania tegevusest osa saanud hinnanguliselt üle 410 000 inimese, kellest 410 kooliõpilast ning 6000 tegevustelgi külastajat.

Kampaania viidi ellu Pärnu rannas, väikerandades ning mereäärsetes parkides, lisaks Tallinna ning Kuressaare randades. Soovisime pöörata kohalike inimeste ja turistide tähelepanu mereprügi probleemile nii lokaalselt kui tõusvale keskkonnaprobleemile kogu maailmas.

Kampaania käigus sai ellu viidud erinevaid tegevusi: tegevustelk rannas; tööraamat „Loodusmajaga loovalt looduses“; mereprügi tänav; erinevad bännerid ja meediategevused.

Merereostuse vastu on kõige tõhusam võidelda läbi ennetamise, muutes merelise prügi tekkimist soodustavaid käitumisharjumusi. Ükskõik kus sa elad või keda esindad, kas iseend, oma ettevõtet või riiki, väiksed muutused aitavad kaasa puhtama rannajoone saavutamisele.

Hoia Merd! kampaaniaga hõivatud ning kaasatud rannad on täna eduka kampaania tulemusena saanud Sinilipu väärilisteks randadeks.

Teavituskampaania "Hoia Merd!" on väärt algatus, mis väärib märkamist ning mereäärsete omavalitsuste poolset üles noppimist!