RAKVERE LINNAVALITSUS

Rakvere 2020 – linn, kes on täitnud endale võetud Euroopa kliima- ja keskkonnaeesmärgid.

Rakvere oli esimene Eesti linn, kes Euroopa Komisjoni linnapeade paktiga 2008. aastal liitus. Paktiga ühinejad kohustusid ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkondades 20 protsenti, rakendades selleks säästva energia tegevuskava (SEAP ) oma pädevusse kuuluvates tegevusvaldkondades. Rakvere linna säästva energia kava rakendamisel on viidud ellu ligikaudu 47  kasvuhoonegaaside heitkogust vähendavat projekti, millega vähendati  heitgaaside hulka võrdlusaastaga võrreldes üle 40 protsendi. Sellega täitis linn endale võetud kohustused ja neid lausa kahekordselt ületades.

Hetkel on Rakvere linn võtnud suuna  kliimaneutraalsusele ja  koostamisel on säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SECAP) – „Kliimaneutraalne Rakvere 2030“. Energiatõhususe valdkonnas on parimateks suunanäitavateks objektideks Rakvere linna administratiivhoone nn targa majana, kui  Eesti esimene avaliku kasutusega ligi nullenergiahoone  ning energiatõhus ja aktiivselt keskkonnaharidusega tegelev Rakvere Rohuaia lasteaed. Rakvere on ainuke linn Eestis, kus linna eestvedamisel on peaaegu kõik korterühistud tänaseks komplekselt renoveeritud.

Rakvere osaleb mitmetes innovatiivsetes ringmajanduse, kliimavaldkonna, vee kvaliteeti ja elukeskkonda rikastavates ettevõtmistes. Väärib märkimist Rakvere tammik, kui linna südames asuv maastikukaitseala, mis on oluliseks elurikkuse paigaks ning puhkekohaks linlastele. Rakvere tammiku puhul on tegemist ainulaadse linnalise kaitsealaga  põhjamaises linnamaastikus. 

Rohuaia lasteaed