Auhinnad

Auhinnad

  1. Aasta Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursil selgitatakse välja kõige keskkonnasõbralikum kohalik omavalitsus, kes saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel maksimaalselt 50 000 euro piires võimaluse investeerida omavalitsuse keskkonna heaolu arendamisse.
  2. Võitja saab enda kasutusse keskkonnamärgi „Aasta Keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus“.

Auhinnad võidu pälvinud omavalitsusele

Keskkonnaalane koolitus

Koolitus võib toimuda väljaspool Eestit, mille raames osaletakse mõnel suurel keskkonnateemalisel konverentsil, messil, vms suurüritusel, külastatakse mõne välisriigi keskkonnaalast tegijat või kohalikku omavalitsust.

Koolitusreisi teemad on keskkonnatehnoloogiate, ressursi- ja energiatõhususe, eduka keskkonnajuhtimise vms valdkonnast. Koolitusreisi täpsem sisu ning plaan selgub võitja ja konkursi korraldaja ühise arutelu tulemusel arvestades kohaliku omavalitsuse vajadusi ning soove.

Keskkonnaalane avalik üritus/festival

Kohalikul omavalitsus korraldab suurema avaliku ürituse, kus lähtutakse keskkonnahoidlikest nõuetest ja tekitatakse vähem negatiivset mõju keskkonnale.

Kohaliku omavalitsuse arenguks vajaliku täiendava investeeringu toetamine

Kohalikul omavalitsusel, kellel on kindel keskkonnaheaolule kaasa aitav ja selgelt põhjendatud investeeringuvajadus, saab KIK poolse auhinnafondi piiresse jääva rahastuse selle investeeringu elluviimiseks. Antud auhind on individuaalne ning selle vajadust ja põhjendatust kaalutakse ja arutatakse koos kohaliku omavalitsusega.