2021

KONKURSI VÕITJAD

„Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus“ – alla 10 000 elanikuga omavalitsuse kategoorias - Hiiumaa vald. Hiiumaal peetakse oluliseks looduslähedase elulaadi väärtustamist ning rohelise mõtteviisi ja käitumise laiendamist erinevate majandusvaldkondade arendamisel.

„Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus“ – üle 10 000 elanikuga omavalituse kategoorias - Tartu linn. Tartu linnal on keskkonnahoid peamine teema, mida järgitakse linna arengu planeerimisel ja igapäevaste tegevuste elluviimisel.

 

KONKURSI TUNNUSTUSED

Lääne-Harju Vallavalitsus - panus keskkonnateadlikkuse valdkonda

Rakvere Linnavalitsus - panus keskkonnateadlikkuse valdkonda

Lääne-Nigula Vallavalitsus - panus kliimamuutuste valdkonda

Jõelähtme Vallavalitsus - panus looduskaitse valdkonda

Paide Linnavalitsus - panus looduskaitse valdkonda

Viimsi Vallavalitsus - panus looduskaitse valdkonda

Saku Vallavalitsus - panus ringmajanduse valdkonda