Maarja Okk

Keskkonnateadliku mõtteviisi juurutamine Haljala Koolis

 

Õpetaja Maarja Okk on oma laia silmaringi ning keskkonnateadlikkusega innustanud erinevatel viisidel loodustsäästvalt tegutsema tervet kooliperet - nii õpilasi kui õpetajaid.

Õpetaja Maarja õpetab Haljala Koolis eesti keelt ja kirjandust. Ta on õpetaja suure algustähega, keda keegi ei pelga ja kelle sõnu võetakse lisaks targaks saamise tarbeks ka südamesse ja hinge. Sel aastal on Haljala koolipere saanud näha, kuidas läbi õpetaja Maarja toetuse on kool saanud mõtteviisiks säästva käitumise ja keskkonnateadlikkuse. Algatatud lõiminguprojektidega on õpetaja toonud keskkonnahariduse eesti keele ja kirjanduse tundidesse, seadnud neid tunde kokku teistegi ainetundidega ning leidnud aega, et õpilastega aktiivselt arutleda, võimaldanud neil tegeleda päriselu reaalsete probleemidega ja maailma avastamisega.

Kõige suuremaks projektiks oli sel aastal ilmselt 5. klassiga läbi viidud projekt "Väike looduskaitsja", kus kõigepealt arutati maailma probleeme, siis tutvustati lastele ploggingut, loomulikult viidi läbi ka ploggingu-katsetus (koguti 230 liitrit prügi!), uuriti väljasuremisohus liike, tutvustati liike meeskondades I kooliastme õpilastele (noored leppisid oma esinemised ise kokku, korraldasid ja viisid läbi!), korraldati liikidest näitused üle terve kooli, külastati 2015. aastal „Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte" tiitli saanud Trendsetter Europe OÜ-d, tutvustati oma ohus liike ka seal. Kõik selle sidus üheks õpetaja Maarja.

Lisaks konkreetsele projektile on õpetaja suunanud keskkonnateadlikkusele ja meie igapäevaolukorrale mõtlema ka teisi õpilasi. Õpetaja Maarja enda klassis on eraldi koht nii taarale (pudelitele) kui ka kasutatud paberile, mis pärast rändab õue paberikonteinerisse. Ka õpetajate tuppa on tekkinud eraldi kastike, kuhu üleliigse paberi poetada saab. Õpilased on nüüdseks jõudnud ideele, et õpilasesinduse juurde võiks luua eraldi õpilaste keskkonnakoja, kes vaataks, mida saaks veel koolis ära teha - hetkel mõtiskleme juba sellele, et kas iga saiake koolipuhvetis peaks olema eraldi kilekotti pakendatud või on olemas paremaid võimalusi.