Nõo Lasteaed Krõll

ROHELINE KOOL

 

2018. aasta oktoobris liitusime Rohelise Kooli programmiga, mille põhieesmärk on: kujundada täiskasvanute ja laste keskkonnateadlikku suhtumist loodusesse, mis oleks pagasiks kogu eluks.

Lapsed on väga tolerantsed, vastuvõtlikud ja mõjutatavad. Nad oskavad teha tarku valikuid ja otsuseid, aga sellest peavad nad olema teadlikud ning nägema eeskuju. Oluline on koos lastega tegutseda, avastada, uurida, arutleda ja selgitada. Rohelise Kooli programm on mõeldud lastele, et nad oleks võimalikult palju kaasatud ja saaksid olla koostööpartneriteks.  Sellega saab tõestada, et sihipärase ja suunatud tegevusega on võimalik muuta meie kõigi hoiakuid sotsiaalselt aktiivseks ja keskkonnateadlikumaks inimeseks.

Kogu käesolev õppeaasta on pühendanud loodushoiule, säästlikkusele ja taaskasutusele. Läbi on viidud matku ja õuesõpet, korraldatud keskkonnateemalisi üritusi ning osa võetud rahvusvahelistest projektidest. Kaardistatud oma õueala linde ja taimi. Lasteaia koridoris on aastaringseks kasutamiseks üles seatud innovaatiline prügisorteerimise mäng. Korraldati taaskasutusmaterjalidest valmistatud õppevahenditega mängude hommik. Lasteaed üksi kogu keskkonnaalast selgitustööd ära teha ei saa ja seepärast on kaasatud tegemistesse ja kampaaniatesse ka lapsevanemad, kes ülima heameelega annavad oma panuse.

Rohelise Kooli tegevused on võtmas hoogu – ROHELINE ELUVIIS JÄRJEST SÜVENEB! Õpetajad on muutunud teadlikumaks — kõik toimetavad ja meisterdavad, viivad läbi üritusi ja ikka on läbivaks teemaks loodus ja selle hoidmine. Vaadatakse silmadega, kuulatakse kõrvadega ja nuusutatakse ninaga. Rohelise Kooli tegemistega saab tuvtuda kodulehel:
http://www.krollipere.eu/?page_id=6500