Auhinnad

Auhinnad

  • 1. Aasta keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkursil selgitatakse välja kõige keskkonnasõbralikumad omavalitsused. Võisteldakse kahes kategoorias elanike arvu põhjal – omavahel konkureerivad omavalitsused, kus elab kuni 10 000 inimest, ning need omavalitsused, kus elanikke on üle 10 000. Kummagi kategooria võitja saab võimaluse investeerida SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel oma keskkonna heaolu parandamisse kuni 25 000 eurot. Kui ühes kategoorias osalejaid ei ole, on auhinnafond hindamiskomisjoni otsuse alusel kuni 50 000 eurot. Vastavalt hindamiskomisjoni otsusele võidakse tunnustada tänukirjaga ka teisi kandidaate.
  1. 2. Võitja saab enda kasutusse keskkonnamärgi „Aasta Keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus“.

Auhinnad võidu pälvinud omavalitsusele

1. Kohalik omavalitsus võib osaleda keskkonnaalasel koolitusel. Koolitus võib toimuda väljaspool Eestit, mille raames osaletakse mõnel suurel keskkonnateemalisel konverentsil, messil, vms suurüritusel, külastatakse mõne välisriigi keskkonnaalast tegijat või kohalikku omavalitsust, kuid koolitusvajadus ja sihtkoht peavad olema põhjendatud ja eesmärgipärane. Koolitusreisi täpsem sisu ning plaan selgub võitja ja konkursi korraldaja ühise arutelu tulemusel arvestades ettevõtte või kohaliku omavalitsuse vajadusi ning soove.

2. Kohalik omavalitsus võib kasutada auhinnaraha keskkonnaalase avaliku üritus/festival korraldamiseks. Kohalikul omavalitsus korraldab suurema avaliku ürituse, kus lähtutakse keskkonnahoidlikest nõuetest ja tekitatakse vähem negatiivset mõju keskkonnale.

3. Kohalik omavalitsus võib juurutada keskkonnajuhtimissüsteemi.  Selle auhinna saab valida kohalik omavalitsus, kel puudub sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem.

4. Võidu pälvinud kohalik omavalitsus võib teha enda arenguks vajaliku täiendava investeeringu ettepaneku. Kohalikul omavalitsusel, kellel on kindel keskkonnaheaolule kaasa aitav, auhinnafondi piiresse jääv ja selgelt põhjendatud investeeringuvajadus, saab KIK poolse rahastuse selle investeeringu elluviimiseks. Antud auhind on individuaalne ning selle vajadust ja põhjendatust kaalutakse ja arutatakse koos kohaliku omavalitsusega.

5. Kohalik omavalitsus võib kasutada mitut nimekirjas olevat auhinnaraha kasutamise võimalust koos.