Aasta Keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus

Keskkonnasõbraliku omavalitsuse konkurss on selleks aastaks lõppenud! Võitjad selguvad 11. novembril 2020. Võitjad tehakse teatavaks säästva arengu foorumil.

Konkursi „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus" eesmärk on selgitada välja kohalikud omavalitsused, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ning suurendanud elanike keskkonnateadlikkust.

Meie ühine eesmärk on tagada parem elukeskkond ning selle kujundamisel on oluline roll kohalikel omavalitsustel. Keskkonnategevus peaks olema süsteemne ja keskenduma ennetamisele. Iga väike keskkonnategu aitab kaasa suurematele tegudele keskkonna heaolu paremaks muutmiseks.