Keskkonnatunnustuse konkursside kandidaate saab esitada 18. augustini

Aasta keskkonnateo, aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte ja kohaliku omavalitsuse konkursid pikenevad kuu aja võrra: kandidaate on võimalik esitada kuni 18. augustini.

„Aasta keskkonnategu 2020“ on konkurss, kuhu on kandideerima oodatud keskkonna heaks tehtud asjad, mis innustavad ja on eeskujuks. Tegu peab olema uudne ja mõeldud laiemale avalikkusele.

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile on oodatud kõik väikesed, keskmised ja suured ettevõtted ning organisatsioonid, kes oma 2020. aasta tegevuses senisest enam keskkonnaga arvestasid. Eesmärk on tunnustada neid ettevõtteid, kes on muutnud olemasolevat tegevust, tootmist või toodangut loodust säästavamaks, ja ka neid, kes on tulnud välja uuenduslike lahenduste ja toodetega.

Osaleda saavad kõik era- ja avaliku sektori organisatsioonid ja ettevõtted, kes on 2020. aasta jooksul tegutsenud keskkonda arvesse võttes.

Konkursi „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus" eesmärk on selgitada välja omavalitsused, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ja suurendanud elanike keskkonnateadlikkust. Võisteldakse kahes kategoorias vastavalt elanike arvule: omavahel konkureerivad omavalitsused, kus elab kuni 10 000 inimest, ning need omavalitsused, kus elanikke on üle 10 000.

Kõikidele konkurssidele saab 18. augustini kandideerida keskkonnatunnustuste kodulehel www.keskkonnatunnustused.ee. Oma panuse konkursi parimate selgitamisel saab anda igaüks, sest rahva lemmikud selguvad hääletusel.  Parimaid autasustatakse novembris peetaval suurel keskkonnagalal.

Aasta keskkonnateole on Keskkonnaministeerium välja pannud auhinnafondi, mille suurus on kuni 5000 eurot. Aasta keskkonnasõbralik ettevõte saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot.

Aasta keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse kummagi kategooria võitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel võimaluse investeerida oma keskkonna heaolu parandamisse kuni 25 000 eurot. Kui ühes kategoorias osalejaid ei ole, on auhinnafond hindamiskomisjoni otsuse alusel kuni 50 000 eurot.

Kõikidel võitjatel on õigus kasutada keskkonnamärgist, et näidata oma head tööd ka teistele. Seda õunapuuõiekujulist märgist võib kasutada näiteks kirjaplangil, trükistel ning oma  toodete ja teenuste reklaamimisel.