Aasta keskkonnasõbralik ettevõtete

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treier kuulutasid 21. oktoobril välja möödunud aasta keskkonnasõbralikuma ettevõtte, kelleks osutus Estonian Cell AS. Võitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kuni 35 000 euro väärtuses tuge, et vähendada oma keskkonnajalajälge ka tulevikus.

https://www.envir.ee/et/uudised/eelmise-aasta-keskkonnasobralikuim-ettevote-estonian-cell