Keskkonnamärgi kasutamine

Konkursi võitjatel on õigus kasutada Keskkonnaministeeriumi keskkonnamärki, millel on õunapuuõie stiliseeritud kujutis ning selle juurde kuuluv tekst „Aasta keskkonnasõbralik ettevõte“.

Keskkonnamärgi väljaandmise eesmärk on:

  1. Tunnustada silmapaistvaid keskkonnategusid või -algatusi.
  2. Tuua avalikkuseni organisatsiooni keskkonnasaavutusi.
  3. Pakkuda eeliseid konkurentsis.
  4. Tekitada tarbijatel usaldus tunnustatud organisatsioonide vastu.
  5. Konkursi võitjal on õigus keskkonnamärki kasutada oma kirjaplangil, trükistel ja toodete/teenuste reklaamimisel.
  6. Märki võib kasutada ajaliste piiranguteta, kuid tingimusel, et märki kasutatakse koos märgi andmise aastanumbriga.