Keskkonnatunnustuse konkursid ootavad veel viimaseid päevi kandideerima

Aasta keskkonnateo, aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte ja kohaliku omavalitsuse konkurssidele on võimalik kandidaate esitada kuni 18. augustini.

Konkursi "Aasta keskkonnategu" eesmärk on selgitada välja keskkonnateod, millel on positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud inimeste keskkonnateadlikkust. Samuti soovib Keskkonnaministeerium innustada konkursi võitjate abil teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid kasutama sarnaseid keskkonnasõbralikke lahendusi.

Konkursil võivad osaleda kõik, kelle toredad teod on ellu viidud 2020 aasta jooksul. Lubatud on nii iseenda kandidatuuri ülesseadmine kui ka kellegi heast teost teada andmine.

2019. aasta keskkonnateo konkursi võitis AS Eesti Teed mürgivaba teehoolduse eest Saaremaal.

„Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte“ konkursile on oodatud kõik väikesed, keskmised ja suured ettevõtted ning organisatsioonid, kes oma 2020. aasta tegevuses senisest enam keskkonnaga arvestasid. Eesmärk on tunnustada neid ettevõtteid, kes on muutnud olemasolevat tegevust, tootmist või toodangut loodust säästavamaks, ja ka neid, kes on tulnud välja uuenduslike lahenduste ja toodetega.

2019. aasta keskkonnasõbralikuks ettevõtteks osutus AS Estonian Cell.

Konkursi „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus" eesmärk on selgitada välja omavalitsused, kes on oma tegevusega panustanud negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustanud looduslähedast elukeskkonda ja suurendanud elanike keskkonnateadlikkust. Võisteldakse kahes kategoorias vastavalt elanike arvule: omavahel konkureerivad omavalitsused, kus elab kuni 10 000 inimest, ning need omavalitsused, kus elanikke on üle 10 000.

2019. aasta keskkonnasõbralikuks omavalitsuseks valiti Saaremaa vald

Kõikidele konkurssidele saab 18. augustini kandideerida keskkonnatunnustuste kodulehel www.keskkonnatunnustused.ee. Oma panuse konkursi parimate selgitamisel saab anda igaüks, sest rahva lemmikud selguvad hääletusel.  Parimaid autasustatakse novembris peetaval suurel keskkonnagalal.

Aasta keskkonnateole on Keskkonnaministeerium välja pannud auhinnafondi, mille suurus on kuni 5000 eurot. Aasta keskkonnasõbralik ettevõte saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot.

Aasta keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse kummagi kategooria võitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel võimaluse investeerida oma keskkonna heaolu parandamisse kuni 25 000 eurot. Kui ühes kategoorias osalejaid ei ole, on auhinnafond hindamiskomisjoni otsuse alusel kuni 50 000 eurot.

Kõikidel võitjatel on õigus kasutada keskkonnamärgist, et näidata oma head tööd ka teistele. Seda õunapuuõiekujulist märgist võib kasutada näiteks kirjaplangil, trükistel ning oma  toodete ja teenuste reklaamimisel.