Rannamõisa Lasteaia Murumunade rühm ja assistendid Maarja Sõnajalg ning Gerli Heinpõld

Loomad lasteaeda!

 

Loomade vajadused sundisid taastama lasteaia hoovi ehedat keskkonda. Loomasõpradest õpetajate eestvedamisel kasvatatakse lastes mängulise töökasvatusega kohusetunnet ja austust elusloodusesse. Lapsed kannavad suure uhkusega tiitlit kitsekarjus.

2018. aasta sügisest toimub lasteaias loodushariduse andmine, hoolivuse kasvatamine ning väärtushinnangute kujundamine loomade eest hoolitsemise tegevus- ja töökasvatuse projekti “Loomad lasteaeda” kaudu. Kõige tublimad lasteaia loomade (kääbuskodukits, kameruni kitsed ja küülikud) eest hoolitsejad on Murumunade rühm ja õpetaja assistendid Maarja ning Gerli, kelle eestvedamisel on loomade eest hoolitsemine suures ulatuses üle antud laste hooleks. Igal hommikul valitakse laste seast selle päeva kitsekarjused, kelle ülesandeks on loomade eest hoolitsemine- porgandi rataste lõikamine, aedikute puhastamine, joogivee vahetamine, söödavihtade andmine, kitsede kammimine jm. Kitsekarjuseks olemine on suur au asi ja kohati toimuvad isegi vaidlused, et kelle kord nüüd ikka karjus olla on.

Sügisel korraldati lasteaia pere, vilistlasi ja kogukonda kaasav kampaania kitsede söödavihtade ja kõrvitsate kogumiseks sügis-talve hooajaks. Kuna loomad peavad kõige enam lugu hoovil kasvavast värskest rohelisest, siis on teadliku otsusena vähendatud lasteaia roheala muruniidukitega niitmist, et loomadel oleks rohkem süüa. See ohjeldamatu muru niitmise vähendamine suurel õuealal (ca 7000m2) on andnud keskkonnaefekti kütuse tarbimise ja müra vähendamise ning elustiku mitmekesisuse suurenemisega. Territooriumil on taastatud niidualasid, kus kasvab niitudele iseloomulikke taimekooslusi - erinevaid kõrrelisi, lõikheinalisi, liblikõielisi ja metsataimi, mis kõik annavad toitu ning varju paljudele pisikestele loomadele: putukatele, ämblikele, närilistele ja lindudele. Lasteaiapere saab kasutada neid niiduilmelisi alasid taimede tundmaõppimiseks ja putukate elutegevuse jälgimiseks.

Kuigi ”Loomad lasteaeda” projekt on kestnud vaid 9 kuud, on see juba lastes suurendanud kohustus- ja vastutustunnet ning austust eluslooduse suhtes. Algatus on kaasa aidanud loodussõbralike väärtushinnangute kujunemisele, andnud loodusalaseid praktilisi teadmisi ning panustanud lasteaia õueala elustiku liigirikkuse kasvule.