Esita ankeet

Keskkonnasõbralik ettevõte

Alljärgnevalt on toodud taotlusankeet, mis puudutab organisatsiooni konkursil osalemisele eelnenud kalendriaasta keskkonnaalast tegevust ja reaalseid tulevikuplaane. Organisatsioonil ei ole kohustust vastata kõigile  toodud küsimustele. Vastamata jätmist tuleb aga põhjendada. Ankeedis toodud vabatahtlikud küsimused (keskkonnajuhtimine ning äri ja elurikkus) annavad võimaluse kandideerida lisaauhindadele.

Taotlusvormi on võimalik esitada kuni 18.07.2021.