Kategooriad

Haridusasutuse Keskkonnakäpp

Haridusasutuse kategoorias auhinnatakse eraldi kaks Keskkonnakäppa: lasteaia Keskkonnakäpp ja kooli Keskkonnakäpp. Esitada saab lasteaias või koolis korraldatud keskkonnaharidusliku projekti, mille tegevustesse on kaasatud suur osa lasteaia- või kooliperest ning mis lõimib keskkonnateemat erinevatesse õppeainetesse ja koolielu valdkondadesse. Kirjelduses palume tuua välja projekti  uudsus, positiivne mõju keskkonnale, ressursisäästlikkus ja erinevate huvigruppide sh kogukonna kaasatus.

Õppematerjali Keskkonnakäpp

Auhind antakse välja keskkonnateemalisele õppematerjalile või õppevahendile, mis kaasab õppija õppeprotsessi ning loob teaduspõhiseid tähendusi ja seoseid. Esitada saab nii õpetaja, laste, keskuste juhendajate kui ka kogukondade poolt koostatud õppematerjale või õppevahendeid. Kirjelduses palume välja tuua õppematerjali uudsus, praktilisus, kasutajakogemus ja ressursisäästlikus ning sihtrühma kirjeldus ja tagasiside kasutajatelt. Õppematerjal peab olema avaldatud keskkonnaharidus.ee lehel (kui omal kontot ei ole, siis aitab lehe administraator).

Koostöö Keskkonnakäpp

Auhind antakse välja keskkonnahariduskeskusele ja haridusasutusele, kes on teinud omavahel silmapaistvat koostööd keskkonnahariduse arendamiseks. Esitada saab keskkonnahariduskeskuse ja haridusasutuse koostööprojekte, mille raames on mitteformaalset ja formaalharidust lõimides loodud tulemuslikke koostöövorme. Kirjelduses palume välja tuua koostöös olnud osapoolte rollid, uudsus, positiivne mõju keskkonnale, ressursisäästlikkus ja erinevate huvigruppide sh kogukonna kaasatus. 

* Keskkonnahariduskeskuste alla mõtleme kõiki keskkonnahariduslikke tegevusi pakkuvaid organisatsioone, sh looduskoole ja -keskusi, muuseumeid, vabaühendusi jne.

Noorte Keskkonnakäpp 

Auhind antakse välja noorte omaalgatusliku keskkonnaharidusliku projekti või teo eest. Esitada saab noorte poolt algatatud ja ellu viidud keskkonnaprojekte, kampaaniaid, uurimusi ja muid tegevusi, mille käigus õpiti tundma looduse mitmekesisust ja keskkonnaseisundit,  nende uurimist ning positiivset mõjutamist. Kirjelduses palume välja tuua kuidas sai idee alguse, kuidas see ellu viidi, milles seisneb tegevuse uudsus, positiivne mõju keskkonnale, ressursisäästlikkus ja erinevate huvigruppide sh kaaslaste ja kogukonna kaasatus.